Advanced

Föräldrar till tonåringar - upplevelser av föräldraskapet och utvärdering av COPE

Skogsberg, Anneli LU and Henriksson, Johanna LU (2008) PSPT01 20082
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos föräldrar till tonåringar relaterat till deras deltagande i COPE-föräldrautbildning för att få en förståelse för föräldraskapet och dess svårigheter. Vidare, utforskade studien motiven till att söka föräldrautbildning och även den inverkan som föräldrautbildningen hade på föräldrarna. För att uppnå resultaten genomfördes åtta stycken halvstrukturerade djupintervjuer och 19 stycken strukturerade telefonintervjuer. Djupintervjuerna analyserades utifrån en narrativ metod och telefonintervjuerna analyserades utifrån meningskategorisering (Kvale, 1997). Resultatet från djupintervjuerna visade att föräldragruppen var heterogen i deras representationer av omvårdnad. En majoritet av föräldrarna... (More)
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos föräldrar till tonåringar relaterat till deras deltagande i COPE-föräldrautbildning för att få en förståelse för föräldraskapet och dess svårigheter. Vidare, utforskade studien motiven till att söka föräldrautbildning och även den inverkan som föräldrautbildningen hade på föräldrarna. För att uppnå resultaten genomfördes åtta stycken halvstrukturerade djupintervjuer och 19 stycken strukturerade telefonintervjuer. Djupintervjuerna analyserades utifrån en narrativ metod och telefonintervjuerna analyserades utifrån meningskategorisering (Kvale, 1997). Resultatet från djupintervjuerna visade att föräldragruppen var heterogen i deras representationer av omvårdnad. En majoritet av föräldrarna värderade omvårdnad som det mest viktiga i ett gott föräldraskap. Flertalet av föräldrarna upplevde sig inte ha några stora svårigheter i föräldraskapet och de flesta sökte föräldrautbildningen i utforskande syfte. Vad utbildningen har gett föräldrarna stämmer till stor del överens med de lärandemål som ingår i COPE- föräldrautbildning. Dessa innebär att förvärva strategier, få stöd från andra föräldrar samt få ett bättre självförtroende i föräldrarollen. (Less)
Abstract
The aim of the research is to account for the experiences of the parents of teenagers related to their participation in COPE-parenting program in order to gain the understanding for parenting and its difficulties. Moreover the study investigates the motives for applying for parenting program and also the impact that the participation in the parenting program had on the parents. In order to attain the necessary results eight semi-structured in-depth interviews and nineteen structured telephone interviews were carried out. The in-depth interviews were analyzed with the narrative method while the telephone interviews were analyzed with the categorization of meaning (Kvale, 1997). The results from the in-depth interviews show that the group of... (More)
The aim of the research is to account for the experiences of the parents of teenagers related to their participation in COPE-parenting program in order to gain the understanding for parenting and its difficulties. Moreover the study investigates the motives for applying for parenting program and also the impact that the participation in the parenting program had on the parents. In order to attain the necessary results eight semi-structured in-depth interviews and nineteen structured telephone interviews were carried out. The in-depth interviews were analyzed with the narrative method while the telephone interviews were analyzed with the categorization of meaning (Kvale, 1997). The results from the in-depth interviews show that the group of parents was heterogeneous in terms of representations of caregiving. A majority of the parents valued caregiving as the most important skill of good parenting. A great many parents did not experience any major impediments in their parenting and the majority of them applied for the parenting program with the aim of exploring and learning more about parenthood. What the program provided the parents with is to a great extent in accordance with the goals stipulated by COPE. These refer to acquiring manifold parenting strategies, getting support from other parents and gaining better self-confidence in the role as a parent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skogsberg, Anneli LU and Henriksson, Johanna LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20082
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
parenting program, teenager, caregiving, parenting, COPE, föräldrautbildning, tonåring, omvårdnad, föräldraskap
language
Swedish
id
1542836
date added to LUP
2010-02-03 14:30:48
date last changed
2010-02-03 14:30:48
@misc{1542836,
 abstract   = {The aim of the research is to account for the experiences of the parents of teenagers related to their participation in COPE-parenting program in order to gain the understanding for parenting and its difficulties. Moreover the study investigates the motives for applying for parenting program and also the impact that the participation in the parenting program had on the parents. In order to attain the necessary results eight semi-structured in-depth interviews and nineteen structured telephone interviews were carried out. The in-depth interviews were analyzed with the narrative method while the telephone interviews were analyzed with the categorization of meaning (Kvale, 1997). The results from the in-depth interviews show that the group of parents was heterogeneous in terms of representations of caregiving. A majority of the parents valued caregiving as the most important skill of good parenting. A great many parents did not experience any major impediments in their parenting and the majority of them applied for the parenting program with the aim of exploring and learning more about parenthood. What the program provided the parents with is to a great extent in accordance with the goals stipulated by COPE. These refer to acquiring manifold parenting strategies, getting support from other parents and gaining better self-confidence in the role as a parent.},
 author    = {Skogsberg, Anneli and Henriksson, Johanna},
 keyword   = {parenting program,teenager,caregiving,parenting,COPE,föräldrautbildning,tonåring,omvårdnad,föräldraskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrar till tonåringar - upplevelser av föräldraskapet och utvärdering av COPE},
 year     = {2008},
}