Advanced

Tolkningföreträdet enligt 34 § MBL vid integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet - borde det vara möjligt?

Lindkvist, Ana Maria (2010)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Tolkningsföreträde vid tvister om arbetsskyldighet regleras i 34 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Bestämmelsen innebär att en arbetstagarorganisation kan utöva tolkningsföreträde om de anser att deras medlem ej är skyldig att utföra ett visst arbete. Arbetstagaren behöver då inte utföra arbetet utan kan följa organisationens mening utan att drabbas av någon påföljd. Organisationens mening gäller tills dess att tvisten slutligt avgjorts. AD 2009 nr 36 har aktualiserat tolkningsföreträdets räckvidd och väckt starka reaktioner hos fackförbunden. Arbetsdomstolen fastställer i målet att den fackliga organisationen ej haft rätt att utöva tolkningsföreträde vid en alkoholkontroll. Kontrollen ska ses som en av arbetsgivaren... (More)
Tolkningsföreträde vid tvister om arbetsskyldighet regleras i 34 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Bestämmelsen innebär att en arbetstagarorganisation kan utöva tolkningsföreträde om de anser att deras medlem ej är skyldig att utföra ett visst arbete. Arbetstagaren behöver då inte utföra arbetet utan kan följa organisationens mening utan att drabbas av någon påföljd. Organisationens mening gäller tills dess att tvisten slutligt avgjorts. AD 2009 nr 36 har aktualiserat tolkningsföreträdets räckvidd och väckt starka reaktioner hos fackförbunden. Arbetsdomstolen fastställer i målet att den fackliga organisationen ej haft rätt att utöva tolkningsföreträde vid en alkoholkontroll. Kontrollen ska ses som en av arbetsgivaren ensidigt upprättad föreskrift. Den fackliga organisationen gör gällande att kontrollen är en så pass integrerad del av det dagliga arbetet att den borde falla inom arbetsskyldigheten i 34 § MBL. Vidare finner Arbetsdomstolen att de i målet två berörda arbetstagarnas vägran att underkasta sig kontrollen har utgjort saklig grund för uppsägning. Syftet med uppsatsen är att mot bakgrund av AD 2009 nr 36 utreda om det ska finnas möjlighet för de fackliga organisationerna att utöva tolkningsföreträde för medlemmars skydd mot integritetskränkande åtgärder. För att besvara syftet ämnar uppsatsen klarlägga vad som faller inom arbetsskyldigheten enligt 34 § MBL och utreda gränsdragningen mellan arbetsskyldighet och föreskrifter samt redogöra var skyldigheten att underkasta sig kontrollåtgärder utgår från. För att belysa dagens rättsläge redogörs det för fackförbundens och arbetsgivarsidans ställningstaganden gällande de aktuella frågeställningarna. I uppsatsen fastställs det att gränsdragningen mellan arbetsskyldighet och föreskrifter efter AD 2009 nr 36 framstår som mer oklar, liksom vad som faller inom arbetsskyldigheten i 34 § MBL. Det framhålls att det främsta argumentet för att tolkningsföreträde skall kunna utövas vid integritetskänsliga åtgärder är med hänsyn till skyddet för den enskilde arbetstagaren. Arbetstagaren skall kunna lita på ett lagt tolkningsföreträde och inte riskera att drabbas av arbetsrättsliga sanktioner, då förlorar tolkningsföreträdet sin verkan. Avslutningsvis konstateras det att ett klarare rättsläge gällande tolkningsföreträdet i 34 § MBL är önskvärt efter AD 2009 nr 36. Det innebär nödvändigtvis inte att en bestämmelse som möjliggör till tolkningsföreträde vid integritetskänsliga åtgärder är att föredra. En sådan bestämmelse riskerar att leda till ett alltför vidsträckt tillämpningsområde för tolkningsföreträdet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindkvist, Ana Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, fackförening, tolkningsföreträde, integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet, kontrollåtgärder, arbetstagarorganisation, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1544043
date added to LUP
2010-01-28 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:02
@misc{1544043,
 abstract   = {Tolkningsföreträde vid tvister om arbetsskyldighet regleras i 34 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Bestämmelsen innebär att en arbetstagarorganisation kan utöva tolkningsföreträde om de anser att deras medlem ej är skyldig att utföra ett visst arbete. Arbetstagaren behöver då inte utföra arbetet utan kan följa organisationens mening utan att drabbas av någon påföljd. Organisationens mening gäller tills dess att tvisten slutligt avgjorts. AD 2009 nr 36 har aktualiserat tolkningsföreträdets räckvidd och väckt starka reaktioner hos fackförbunden. Arbetsdomstolen fastställer i målet att den fackliga organisationen ej haft rätt att utöva tolkningsföreträde vid en alkoholkontroll. Kontrollen ska ses som en av arbetsgivaren ensidigt upprättad föreskrift. Den fackliga organisationen gör gällande att kontrollen är en så pass integrerad del av det dagliga arbetet att den borde falla inom arbetsskyldigheten i 34 § MBL. Vidare finner Arbetsdomstolen att de i målet två berörda arbetstagarnas vägran att underkasta sig kontrollen har utgjort saklig grund för uppsägning. Syftet med uppsatsen är att mot bakgrund av AD 2009 nr 36 utreda om det ska finnas möjlighet för de fackliga organisationerna att utöva tolkningsföreträde för medlemmars skydd mot integritetskränkande åtgärder. För att besvara syftet ämnar uppsatsen klarlägga vad som faller inom arbetsskyldigheten enligt 34 § MBL och utreda gränsdragningen mellan arbetsskyldighet och föreskrifter samt redogöra var skyldigheten att underkasta sig kontrollåtgärder utgår från. För att belysa dagens rättsläge redogörs det för fackförbundens och arbetsgivarsidans ställningstaganden gällande de aktuella frågeställningarna. I uppsatsen fastställs det att gränsdragningen mellan arbetsskyldighet och föreskrifter efter AD 2009 nr 36 framstår som mer oklar, liksom vad som faller inom arbetsskyldigheten i 34 § MBL. Det framhålls att det främsta argumentet för att tolkningsföreträde skall kunna utövas vid integritetskänsliga åtgärder är med hänsyn till skyddet för den enskilde arbetstagaren. Arbetstagaren skall kunna lita på ett lagt tolkningsföreträde och inte riskera att drabbas av arbetsrättsliga sanktioner, då förlorar tolkningsföreträdet sin verkan. Avslutningsvis konstateras det att ett klarare rättsläge gällande tolkningsföreträdet i 34 § MBL är önskvärt efter AD 2009 nr 36. Det innebär nödvändigtvis inte att en bestämmelse som möjliggör till tolkningsföreträde vid integritetskänsliga åtgärder är att föredra. En sådan bestämmelse riskerar att leda till ett alltför vidsträckt tillämpningsområde för tolkningsföreträdet.},
 author    = {Lindkvist, Ana Maria},
 keyword   = {arbetsledningsrätt,arbetsskyldighet,fackförening,tolkningsföreträde,integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet,kontrollåtgärder,arbetstagarorganisation,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tolkningföreträdet enligt 34 § MBL vid integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet - borde det vara möjligt?},
 year     = {2010},
}