Advanced

Vad är god revisionssed vid granskning av varulager?

Zajdel, Patricia (2010)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda vad som är god revisionssed vid granskning av varulager. Metod: Rättskälleläran. Revisionsstandarder, doktrin och disciplinärenden har studerats och analyserats för att besvara syftet med uppsatsen. Teori: I teorin presenteras allmänt om revision och revisorn och vad god revisionssed är. Detta följs av en fördjupning i ämnet granskning av varulager och hur en revisor enligt god revisionssed granskar lagrets existens, tillhörighet och värdering. Resultat: God revisionssed vid granskning av varulager innebär att revisorn för det första ska vara införstådd med den reglering och de standarder som gäller för lagrets granskning. För det andra ska de genomföra tillräckliga och ändamålsenliga revisionsåtgärder... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda vad som är god revisionssed vid granskning av varulager. Metod: Rättskälleläran. Revisionsstandarder, doktrin och disciplinärenden har studerats och analyserats för att besvara syftet med uppsatsen. Teori: I teorin presenteras allmänt om revision och revisorn och vad god revisionssed är. Detta följs av en fördjupning i ämnet granskning av varulager och hur en revisor enligt god revisionssed granskar lagrets existens, tillhörighet och värdering. Resultat: God revisionssed vid granskning av varulager innebär att revisorn för det första ska vara införstådd med den reglering och de standarder som gäller för lagrets granskning. För det andra ska de genomföra tillräckliga och ändamålsenliga revisionsåtgärder för att kunna fastställa lagrets existens och värdering. Lagrets existens och värdering ska revisorn granska genom att både kontrollera bolagets interna kontroll för lagerredovisning och genom att närvara vid en fysisk inventering. Vid den fysiska inventeringen ska revisorn själv genomföra granskningsåtgärder på lagret i form av stickkontroller och beräkningar. God revisionssed vid granskning av varulager innebär att revisorn har använt sitt professionella omdöme när han genomfört sin revision på lagret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zajdel, Patricia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
revision, god revisionssed, varulager, existens och värdering, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1544079
date added to LUP
2010-01-20 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:00
@misc{1544079,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda vad som är god revisionssed vid granskning av varulager. Metod:	Rättskälleläran. Revisionsstandarder, doktrin och disciplinärenden har studerats och analyserats för att besvara syftet med uppsatsen. Teori:	I teorin presenteras allmänt om revision och revisorn och vad god revisionssed är. Detta följs av en fördjupning i ämnet granskning av varulager och hur en revisor enligt god revisionssed granskar lagrets existens, tillhörighet och värdering. Resultat:	God revisionssed vid granskning av varulager innebär att revisorn för det första ska vara införstådd med den reglering och de standarder som gäller för lagrets granskning. För det andra ska de genomföra tillräckliga och ändamålsenliga revisionsåtgärder för att kunna fastställa lagrets existens och värdering. Lagrets existens och värdering ska revisorn granska genom att både kontrollera bolagets interna kontroll för lagerredovisning och genom att närvara vid en fysisk inventering. Vid den fysiska inventeringen ska revisorn själv genomföra granskningsåtgärder på lagret i form av stickkontroller och beräkningar. God revisionssed vid granskning av varulager innebär att revisorn har använt sitt professionella omdöme när han genomfört sin revision på lagret.},
 author    = {Zajdel, Patricia},
 keyword   = {revision,god revisionssed,varulager,existens och värdering,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är god revisionssed vid granskning av varulager?},
 year     = {2010},
}