Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Grön BNP - Att inkorporera miljökostnader i BNP

Halling, Jon (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Att BNP inte är ett perfekt mått är för de flesta välkänt. Den här uppsatsen tar upp problemet med att miljökostnader inte inkorporeras i nationalräkenskaperna. I fokus är hur och varför BNP bör innefatta kostnader för miljöförstöring som uppkommer genom ekonomisk aktivitet. För att undersöka om och hur miljökostnader bör beräknas i BNP presenteras en litteraturstudie kring debatten om BNP och miljö och dess bakgrund, och metoder för att beräkna miljöanpassad BNP analyseras. Denna analys av litteratur och metoder följs av en konstruktion av en alternativ metod för att beräkna miljöanpassad BNP. Gemensamt för metoderna är naturligt nog att miljöanpassad BNP blir lägre än konventionellt beräknad BNP. Måttet som konstrueras i uppsatsen visar... (More)
Att BNP inte är ett perfekt mått är för de flesta välkänt. Den här uppsatsen tar upp problemet med att miljökostnader inte inkorporeras i nationalräkenskaperna. I fokus är hur och varför BNP bör innefatta kostnader för miljöförstöring som uppkommer genom ekonomisk aktivitet. För att undersöka om och hur miljökostnader bör beräknas i BNP presenteras en litteraturstudie kring debatten om BNP och miljö och dess bakgrund, och metoder för att beräkna miljöanpassad BNP analyseras. Denna analys av litteratur och metoder följs av en konstruktion av en alternativ metod för att beräkna miljöanpassad BNP. Gemensamt för metoderna är naturligt nog att miljöanpassad BNP blir lägre än konventionellt beräknad BNP. Måttet som konstrueras i uppsatsen visar även på andra tillväxtsiffror än de för konventionell BNP för tretton undersökta länder för perioden 1990 till 2007. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1544331,
 abstract   = {{Att BNP inte är ett perfekt mått är för de flesta välkänt. Den här uppsatsen tar upp problemet med att miljökostnader inte inkorporeras i nationalräkenskaperna. I fokus är hur och varför BNP bör innefatta kostnader för miljöförstöring som uppkommer genom ekonomisk aktivitet. För att undersöka om och hur miljökostnader bör beräknas i BNP presenteras en litteraturstudie kring debatten om BNP och miljö och dess bakgrund, och metoder för att beräkna miljöanpassad BNP analyseras. Denna analys av litteratur och metoder följs av en konstruktion av en alternativ metod för att beräkna miljöanpassad BNP. Gemensamt för metoderna är naturligt nog att miljöanpassad BNP blir lägre än konventionellt beräknad BNP. Måttet som konstrueras i uppsatsen visar även på andra tillväxtsiffror än de för konventionell BNP för tretton undersökta länder för perioden 1990 till 2007.}},
 author    = {{Halling, Jon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Grön BNP - Att inkorporera miljökostnader i BNP}},
 year     = {{2010}},
}