Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Offentlig sektor och ekonomisk tillväxt: betydelsen av humankapital, produktivitetsskillnader och befolkningstillväxt för utvecklingen av BNP per capita

Carlsson, Cecilia Emma Susanne (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker den offentliga sektorns roll i ekonomin och dess effekt på utvecklingen av BNP per capita. Uppsatsen fokuserar på den offentliga sektorns inverkan på befolkningstillväxten, dess betydelse för skapandet av nytt humankapital samt den förmodade lägre produktiviteten inom denna sektor. För att ta hänsyn till dessa aspekter utvecklas en teoretisk tillväxtmodell. Denna analyseras och en simulering genomförs i syfte att undersöka modellens implikationer angående den framtida utvecklingen av BNP per capita. Beroende på vilka värden som antas på den offentliga sektorns storlek och övriga relevanta variabler och parametrar framkommer olika tillväxttakt i BNP per capita. Skillnaden i tillväxttakt är avtagande med tiden, men... (More)
Denna uppsats undersöker den offentliga sektorns roll i ekonomin och dess effekt på utvecklingen av BNP per capita. Uppsatsen fokuserar på den offentliga sektorns inverkan på befolkningstillväxten, dess betydelse för skapandet av nytt humankapital samt den förmodade lägre produktiviteten inom denna sektor. För att ta hänsyn till dessa aspekter utvecklas en teoretisk tillväxtmodell. Denna analyseras och en simulering genomförs i syfte att undersöka modellens implikationer angående den framtida utvecklingen av BNP per capita. Beroende på vilka värden som antas på den offentliga sektorns storlek och övriga relevanta variabler och parametrar framkommer olika tillväxttakt i BNP per capita. Skillnaden i tillväxttakt är avtagande med tiden, men kvarstår till viss del även på lång sikt. För att modellen ska resultera i rimliga värden på tillväxttakten i BNP per capita bör den offentliga sektorn tillskrivas relativt stor betydelse för tillväxttakten i befolkningen, medan dess inflytande på skapandet av nytt humankapital inte skall överskattas. Storleken på den offentliga sektorn påverkar tillväxttakten i BNP per capita i positiv riktning. Resultatet av den genomförda simuleringen antyder dock att det inom ramen för den utvecklade modellen inte är den offentliga sektorns storlek i sig som har störst inverkan på tillväxttakten i BNP per capita. Det är snarare främst genom dess möjlighet att påverka befolkningstillväxten och skapandet av nytt humankapital som den offentliga sektorn påverkar den ekonomiska tillväxttakten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1544339,
 abstract   = {{Denna uppsats undersöker den offentliga sektorns roll i ekonomin och dess effekt på utvecklingen av BNP per capita. Uppsatsen fokuserar på den offentliga sektorns inverkan på befolkningstillväxten, dess betydelse för skapandet av nytt humankapital samt den förmodade lägre produktiviteten inom denna sektor. För att ta hänsyn till dessa aspekter utvecklas en teoretisk tillväxtmodell. Denna analyseras och en simulering genomförs i syfte att undersöka modellens implikationer angående den framtida utvecklingen av BNP per capita. Beroende på vilka värden som antas på den offentliga sektorns storlek och övriga relevanta variabler och parametrar framkommer olika tillväxttakt i BNP per capita. Skillnaden i tillväxttakt är avtagande med tiden, men kvarstår till viss del även på lång sikt. För att modellen ska resultera i rimliga värden på tillväxttakten i BNP per capita bör den offentliga sektorn tillskrivas relativt stor betydelse för tillväxttakten i befolkningen, medan dess inflytande på skapandet av nytt humankapital inte skall överskattas. Storleken på den offentliga sektorn påverkar tillväxttakten i BNP per capita i positiv riktning. Resultatet av den genomförda simuleringen antyder dock att det inom ramen för den utvecklade modellen inte är den offentliga sektorns storlek i sig som har störst inverkan på tillväxttakten i BNP per capita. Det är snarare främst genom dess möjlighet att påverka befolkningstillväxten och skapandet av nytt humankapital som den offentliga sektorn påverkar den ekonomiska tillväxttakten.}},
 author    = {{Carlsson, Cecilia Emma Susanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Offentlig sektor och ekonomisk tillväxt: betydelsen av humankapital, produktivitetsskillnader och befolkningstillväxt för utvecklingen av BNP per capita}},
 year     = {{2010}},
}