Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kravhantering inom öppna affärssystem

Persson, Alexander and Sjöcrona, Oscar (2010)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Det finns ett ökat intresse av att använda Open Source Enterprise Resource Planning (OS-ERP) system inom organisationer idag. En viktig del avutvecklingen av informationssystem är ta fram en kravkontext som tillfredsställer intressenterna i systemet. Kravhanteringen spelar därför en viktig roll för produktresultatet. Kravhantering är dock en mångfacetterad process, och kan bero på många olika faktorer, och det finns ingen enhetlig beskrivande bild inom forskningen av hur kravhanteringsprocessen ser ut, eller hur ska vara strukturerad. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kravhanteringen ser ut inom utvecklingen av OS-ERP. För att göra det tog vi fram en teoretisk grund som bas för en undersökning kring hur kravhanteringsprocessen... (More)
Det finns ett ökat intresse av att använda Open Source Enterprise Resource Planning (OS-ERP) system inom organisationer idag. En viktig del avutvecklingen av informationssystem är ta fram en kravkontext som tillfredsställer intressenterna i systemet. Kravhanteringen spelar därför en viktig roll för produktresultatet. Kravhantering är dock en mångfacetterad process, och kan bero på många olika faktorer, och det finns ingen enhetlig beskrivande bild inom forskningen av hur kravhanteringsprocessen ser ut, eller hur ska vara strukturerad. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kravhanteringen ser ut inom utvecklingen av OS-ERP. För att göra det tog vi fram en teoretisk grund som bas för en undersökning kring hur kravhanteringsprocessen ser ut. En undersökning genomfördes på fyra organisationer som arbetar med utveckling av OS-ERP. Undersökningen bestod av telefonintervjuer med personer som var insatta i organisationernas kravhantering. Dessa intervjuer analyserades sedan med hjälp av den teoretiska grund som vi hade tagit fram, vilket skedde genom härledning av resultatet utifrån teorin. Utifrån detta kunde vi skapa en övergripande bild av kravhanteringsprocessen som visade på att det finns tendenser till ett likartat tillvägagångssätt för kravhantering inom OS-ERP. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Alexander and Sjöcrona, Oscar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
systemutveckling, ERP, open source, Kravhantering, krav, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1544611
date added to LUP
2010-01-25 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:01
@misc{1544611,
 abstract   = {{Det finns ett ökat intresse av att använda Open Source Enterprise Resource Planning (OS-ERP) system inom organisationer idag. En viktig del avutvecklingen av informationssystem är ta fram en kravkontext som tillfredsställer intressenterna i systemet. Kravhanteringen spelar därför en viktig roll för produktresultatet. Kravhantering är dock en mångfacetterad process, och kan bero på många olika faktorer, och det finns ingen enhetlig beskrivande bild inom forskningen av hur kravhanteringsprocessen ser ut, eller hur ska vara strukturerad. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kravhanteringen ser ut inom utvecklingen av OS-ERP. För att göra det tog vi fram en teoretisk grund som bas för en undersökning kring hur kravhanteringsprocessen ser ut. En undersökning genomfördes på fyra organisationer som arbetar med utveckling av OS-ERP. Undersökningen bestod av telefonintervjuer med personer som var insatta i organisationernas kravhantering. Dessa intervjuer analyserades sedan med hjälp av den teoretiska grund som vi hade tagit fram, vilket skedde genom härledning av resultatet utifrån teorin. Utifrån detta kunde vi skapa en övergripande bild av kravhanteringsprocessen som visade på att det finns tendenser till ett likartat tillvägagångssätt för kravhantering inom OS-ERP.}},
 author    = {{Persson, Alexander and Sjöcrona, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kravhantering inom öppna affärssystem}},
 year     = {{2010}},
}