Advanced

Liberia: Krig, återhämtning och ekonomisk tillväxt

Axelsson, Johan (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Frågan varför vissa länder är rikare än andra har undersökts av forskare i flera generationer. Ett flertal ekonomiska teorier och modeller har genom åren utvecklats i ett försök att svara på denna fråga och vissa har lyckats bättre än andra. I studiet av ekonomisk tillväxt sägs ett lands ekonomi vara i steady state då den växer i en långsiktigt jämn takt. Avsteg från detta jämviktsbegrepp kan förklaras av bl.a. ekonomiska chocker så som inbördeskrig. Det var just detta som drabbade Liberia år 1989 och fortgick till 2003 med ödesdigra konsekvenser för landets ekonomi. Denna uppsats syftar till att svara på frågor kring Liberias steady state och ekonomins tillväxttakt. För att svara på frågorna undersöks de ekonomiska konsekvenserna av ett... (More)
Frågan varför vissa länder är rikare än andra har undersökts av forskare i flera generationer. Ett flertal ekonomiska teorier och modeller har genom åren utvecklats i ett försök att svara på denna fråga och vissa har lyckats bättre än andra. I studiet av ekonomisk tillväxt sägs ett lands ekonomi vara i steady state då den växer i en långsiktigt jämn takt. Avsteg från detta jämviktsbegrepp kan förklaras av bl.a. ekonomiska chocker så som inbördeskrig. Det var just detta som drabbade Liberia år 1989 och fortgick till 2003 med ödesdigra konsekvenser för landets ekonomi. Denna uppsats syftar till att svara på frågor kring Liberias steady state och ekonomins tillväxttakt. För att svara på frågorna undersöks de ekonomiska konsekvenserna av ett inbördeskrig och med hjälp av modellen med teknologispridning simuleras ett antal möjliga utvecklingsvägar för Liberias ekonomi. Slutsatsen som tas är att Liberia de närmsta åren kommer att uppleva en hög tillväxttakt i BNP per capita då dess realkapitalstock återhämtar sig i snabb takt efter kriget, vilket på sikt kommer att leda till en ny och högre steady state nivå för landets ekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomisk tillväxt, teknologispridningsmodellen, Liberia, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1545596
date added to LUP
2010-02-12 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:03
@misc{1545596,
 abstract   = {Frågan varför vissa länder är rikare än andra har undersökts av forskare i flera generationer. Ett flertal ekonomiska teorier och modeller har genom åren utvecklats i ett försök att svara på denna fråga och vissa har lyckats bättre än andra. I studiet av ekonomisk tillväxt sägs ett lands ekonomi vara i steady state då den växer i en långsiktigt jämn takt. Avsteg från detta jämviktsbegrepp kan förklaras av bl.a. ekonomiska chocker så som inbördeskrig. Det var just detta som drabbade Liberia år 1989 och fortgick till 2003 med ödesdigra konsekvenser för landets ekonomi. Denna uppsats syftar till att svara på frågor kring Liberias steady state och ekonomins tillväxttakt. För att svara på frågorna undersöks de ekonomiska konsekvenserna av ett inbördeskrig och med hjälp av modellen med teknologispridning simuleras ett antal möjliga utvecklingsvägar för Liberias ekonomi. Slutsatsen som tas är att Liberia de närmsta åren kommer att uppleva en hög tillväxttakt i BNP per capita då dess realkapitalstock återhämtar sig i snabb takt efter kriget, vilket på sikt kommer att leda till en ny och högre steady state nivå för landets ekonomi.},
 author    = {Axelsson, Johan},
 keyword   = {ekonomisk tillväxt,teknologispridningsmodellen,Liberia,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Liberia: Krig, återhämtning och ekonomisk tillväxt},
 year     = {2010},
}