Advanced

En studie av IKT ur ett tillväxtperspektiv

Lavesson, Niclas (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker två frågeställningar. Den första frågeställningen avser hur investeringar i informations- och kommunikationsteknologier (IKT) påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet. I ett andra skede av uppsatsen undersöks vilka bakomliggande faktorer som påverkar att den nya teknologin anammas. Studien omfattar 16 OECD-länder under tidsperioden 1995 – 2004. Resultatet är att kapitalfördjupningen från investeringar i IKT inte påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet i någon betydande omfattning. Vidare framkommer att IKT-investeringarna trots denna upptäckt tycks ligga bakom produktivitetstillväxten. När det företas investeringar ökar nämligen användningen av de nya teknologierna. Användningen av IKT tenderar till att skapa... (More)
Uppsatsen undersöker två frågeställningar. Den första frågeställningen avser hur investeringar i informations- och kommunikationsteknologier (IKT) påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet. I ett andra skede av uppsatsen undersöks vilka bakomliggande faktorer som påverkar att den nya teknologin anammas. Studien omfattar 16 OECD-länder under tidsperioden 1995 – 2004. Resultatet är att kapitalfördjupningen från investeringar i IKT inte påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet i någon betydande omfattning. Vidare framkommer att IKT-investeringarna trots denna upptäckt tycks ligga bakom produktivitetstillväxten. När det företas investeringar ökar nämligen användningen av de nya teknologierna. Användningen av IKT tenderar till att skapa samordningsvinster vilka påverkar arbetsproduktiviteten positivt. I grund och botten härstammar produktivitetstillväxten därför från investeringarna i IKT. I analysen framkommer att anammandet av IKT är beroende av inkomstnivån och antalet utbildningsår. Högre inkomster tycks medföra att IKT börjar användas. Detsamma gäller om antalet skolår ökar. Öppenhet för handel har positiv effekt på huruvida IKT anammas. Det visar sig att produktmarknadsregleringar har den motsatta effekten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lavesson, Niclas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
oecd, ICT, IKT, arbetsproduktivitet, produktivitetstillväxt, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1545836
date added to LUP
2010-02-16 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:04
@misc{1545836,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker två frågeställningar. Den första frågeställningen avser hur investeringar i informations- och kommunikationsteknologier (IKT) påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet. I ett andra skede av uppsatsen undersöks vilka bakomliggande faktorer som påverkar att den nya teknologin anammas. Studien omfattar 16 OECD-länder under tidsperioden 1995 – 2004. Resultatet är att kapitalfördjupningen från investeringar i IKT inte påverkar tillväxten i arbetsproduktivitet i någon betydande omfattning. Vidare framkommer att IKT-investeringarna trots denna upptäckt tycks ligga bakom produktivitetstillväxten. När det företas investeringar ökar nämligen användningen av de nya teknologierna. Användningen av IKT tenderar till att skapa samordningsvinster vilka påverkar arbetsproduktiviteten positivt. I grund och botten härstammar produktivitetstillväxten därför från investeringarna i IKT. I analysen framkommer att anammandet av IKT är beroende av inkomstnivån och antalet utbildningsår. Högre inkomster tycks medföra att IKT börjar användas. Detsamma gäller om antalet skolår ökar. Öppenhet för handel har positiv effekt på huruvida IKT anammas. Det visar sig att produktmarknadsregleringar har den motsatta effekten.},
 author    = {Lavesson, Niclas},
 keyword   = {oecd,ICT,IKT,arbetsproduktivitet,produktivitetstillväxt,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av IKT ur ett tillväxtperspektiv},
 year     = {2010},
}