Advanced

Den svenska aktiemarknadens effektivitet - En eventstudie av publiceringen av Insynsregistret

Gustafsson, Jens (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den egna aktien. Uppsatsen är grundad i uppfattningen att det finns en verklighet som kan studeras objektivt. Vidare är den gjord som en eventstudie på 25 slumpmässigt utvalda företag. Teorigrunden för uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar upp marknadens effektivitet i tre olika nivåer. Tidigare studier visar att aktiemarknaden infinner sig på... (More)
Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den egna aktien. Uppsatsen är grundad i uppfattningen att det finns en verklighet som kan studeras objektivt. Vidare är den gjord som en eventstudie på 25 slumpmässigt utvalda företag. Teorigrunden för uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar upp marknadens effektivitet i tre olika nivåer. Tidigare studier visar att aktiemarknaden infinner sig på mitten-nivån och att marknaden reagerar på information att en insider köpt egna aktien. Denna uppsats ligger i linje med tidigare studier. Den finner att på publiceringsdagen av insynsregistret förekommer det en signifikant överavkastning för de som köper samma aktie. Vilket skulle kunna tolkas som att aktiemarknaden är semistarkt effektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1551058,
 abstract   = {Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den egna aktien. Uppsatsen är grundad i uppfattningen att det finns en verklighet som kan studeras objektivt. Vidare är den gjord som en eventstudie på 25 slumpmässigt utvalda företag. Teorigrunden för uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar upp marknadens effektivitet i tre olika nivåer. Tidigare studier visar att aktiemarknaden infinner sig på mitten-nivån och att marknaden reagerar på information att en insider köpt egna aktien. Denna uppsats ligger i linje med tidigare studier. Den finner att på publiceringsdagen av insynsregistret förekommer det en signifikant överavkastning för de som köper samma aktie. Vilket skulle kunna tolkas som att aktiemarknaden är semistarkt effektiv.},
 author    = {Gustafsson, Jens},
 keyword   = {effektiva marknadshypotesen,Svenska aktiemarknaden,eventstudie,Insynsregistret,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska aktiemarknadens effektivitet - En eventstudie av publiceringen av Insynsregistret},
 year     = {2010},
}