Advanced

Inköp av tilläggstjänster och leveransservice – leverantörssamarbete inom byggbranschen

Fransson, Robert and Ståhl, Fredric (2010) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
<b>Problemställning:</b> Hur kan tilläggstjänster användas för att sänka totalkostnaden i ett
byggprojekt och kan dessa öka den värdeskapande tiden för
yrkesarbetare?<br>
Hur kan samarbetet mellan entreprenör och leverantör utvecklas för att
gemensamt sänka byggnadskostnaden?<br>
<b>Syfte:</b> Detta examensarbete ska påvisa hur inköp av tilläggstjänster görs hos ett
entreprenadföretag vid upphandling av material. Det ska också visa
tilläggstjänster som erbjuds och efterfrågas för att hitta synergier i
inköpsarbetet.<br>
<b>Metod:</b> För att förstå hur inköpsarbetet hos ett entreprenadföretag utförs ska med
en litteraturstudie som underlag kvalitativa intervjuer genomföras.
Genom triangulering ska en heltäckande bild ges av... (More)
<b>Problemställning:</b> Hur kan tilläggstjänster användas för att sänka totalkostnaden i ett
byggprojekt och kan dessa öka den värdeskapande tiden för
yrkesarbetare?<br>
Hur kan samarbetet mellan entreprenör och leverantör utvecklas för att
gemensamt sänka byggnadskostnaden?<br>
<b>Syfte:</b> Detta examensarbete ska påvisa hur inköp av tilläggstjänster görs hos ett
entreprenadföretag vid upphandling av material. Det ska också visa
tilläggstjänster som erbjuds och efterfrågas för att hitta synergier i
inköpsarbetet.<br>
<b>Metod:</b> För att förstå hur inköpsarbetet hos ett entreprenadföretag utförs ska med
en litteraturstudie som underlag kvalitativa intervjuer genomföras.
Genom triangulering ska en heltäckande bild ges av samarbetet mellan en
entreprenör och leverantör.<br>
<b>Slutsatser:</b> Genom att använda sig av tilläggstjänster från leverantören kan de
indirekta kostnaderna sänkas på en byggarbetsplats vilket ökar den
värdeskapande tiden för yrkesarbetare. Dessa tjänster bör köpas in från
leverantören då de är vana att hantera sina egna produkter och kan utföra
tjänsterna billigare än entreprenören.
Tilläggstjänster uppstår genom en efterfrågan från entreprenören och
leverantören kan oftast möta denna efterfrågan. Tilläggstjänster anses
vara en service och är oftast inget leverantören tar betalt för. Det gör det
svårt för entreprenören att ställa krav på tjänsten samtidigt som priset på
produkten på sikt kan sänkas. Det underlättar möjligheten att kunna
utveckla tjänsterna tillsammans för att öka vinstmarginalerna.
Erbjudandet av tilläggstjänster ska ses som en konkurrensfördel och
aktörerna bör öka sitt samarbete för att kunna effektivisera
byggprocessen tillsammans. Genom att belysa fördelen med att använda
tjänster undermineras kravet på erfarenhet hos den enskilde inköparen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Robert and Ståhl, Fredric
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
leverantörssamarbete, inköp av tjänster, specifikation, tilläggstjänster, Leveransservice
other publication id
ISRN LUTMDN/TMTP--5695--SE
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5695--SE
id
1553366
date added to LUP
2010-03-02 15:29:11
date last changed
2010-03-02 15:29:11
@misc{1553366,
 abstract   = {<b>Problemställning:</b> Hur kan tilläggstjänster användas för att sänka totalkostnaden i ett
byggprojekt och kan dessa öka den värdeskapande tiden för
yrkesarbetare?<br>
Hur kan samarbetet mellan entreprenör och leverantör utvecklas för att
gemensamt sänka byggnadskostnaden?<br>
<b>Syfte:</b> Detta examensarbete ska påvisa hur inköp av tilläggstjänster görs hos ett
entreprenadföretag vid upphandling av material. Det ska också visa
tilläggstjänster som erbjuds och efterfrågas för att hitta synergier i
inköpsarbetet.<br>
<b>Metod:</b> För att förstå hur inköpsarbetet hos ett entreprenadföretag utförs ska med
en litteraturstudie som underlag kvalitativa intervjuer genomföras.
Genom triangulering ska en heltäckande bild ges av samarbetet mellan en
entreprenör och leverantör.<br>
<b>Slutsatser:</b> Genom att använda sig av tilläggstjänster från leverantören kan de
indirekta kostnaderna sänkas på en byggarbetsplats vilket ökar den
värdeskapande tiden för yrkesarbetare. Dessa tjänster bör köpas in från
leverantören då de är vana att hantera sina egna produkter och kan utföra
tjänsterna billigare än entreprenören.
Tilläggstjänster uppstår genom en efterfrågan från entreprenören och
leverantören kan oftast möta denna efterfrågan. Tilläggstjänster anses
vara en service och är oftast inget leverantören tar betalt för. Det gör det
svårt för entreprenören att ställa krav på tjänsten samtidigt som priset på
produkten på sikt kan sänkas. Det underlättar möjligheten att kunna
utveckla tjänsterna tillsammans för att öka vinstmarginalerna.
Erbjudandet av tilläggstjänster ska ses som en konkurrensfördel och
aktörerna bör öka sitt samarbete för att kunna effektivisera
byggprocessen tillsammans. Genom att belysa fördelen med att använda
tjänster undermineras kravet på erfarenhet hos den enskilde inköparen.},
 author    = {Fransson, Robert and Ståhl, Fredric},
 keyword   = {leverantörssamarbete,inköp av tjänster,specifikation,tilläggstjänster,Leveransservice},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inköp av tilläggstjänster och leveransservice – leverantörssamarbete inom byggbranschen},
 year     = {2010},
}