Advanced

Titel: Lager- och logistiktrender - En studie i samarbete med Consafe Logistics

Göransson, Anders and Tideman, Björn (2010) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
<b>Syfte/Mål:</b> Studiens syfte är att kartlägga övergripande industriella trender som
påverkar företags logistikstruktur samt att kartlägga underliggande trender
kopplade till Fokusområden, KPI och Investeringar.
Studiens mål är att bidra med beslutsunderlag till Consafe Logistics för hur
de skall utveckla sin verksamhet för att möta kunders och potentiella
kunders framtida behov.<br>
<b>Metod:</b> För att samla material till enkätundersökningen intervjuades sex
framstående personer inom olika delar av logistikbranschen. En
litteraturstudie utfördes för att underbygga experternas förutsägelser.
Slutligen diskuterade författarna experternas och litteraturens åsikter med
Consafe Logistics. Dessa diskussioner mynnade ut i ett... (More)
<b>Syfte/Mål:</b> Studiens syfte är att kartlägga övergripande industriella trender som
påverkar företags logistikstruktur samt att kartlägga underliggande trender
kopplade till Fokusområden, KPI och Investeringar.
Studiens mål är att bidra med beslutsunderlag till Consafe Logistics för hur
de skall utveckla sin verksamhet för att möta kunders och potentiella
kunders framtida behov.<br>
<b>Metod:</b> För att samla material till enkätundersökningen intervjuades sex
framstående personer inom olika delar av logistikbranschen. En
litteraturstudie utfördes för att underbygga experternas förutsägelser.
Slutligen diskuterade författarna experternas och litteraturens åsikter med
Consafe Logistics. Dessa diskussioner mynnade ut i ett 60-tal frågor som
skickades ut till ca 10 000 respondenter anställda hos företag i Norden.
Resultatet av enkätundersökningen analyserades med hjälp av
konfidensintervall och korrelationsberäkningar. Konfidensintervallen
bestämde signifikanta trender och korrelationsanalysen identifierade vilka
trender som är förknippade med varandra.<br>
<b>Slutsatser:</b> Lean, Supply chain integration och Sustainable supply chains är de
industriella trender som förutspås vara störst de kommande fyra åren. Under
samma tidshorisont förutspås företag öka fokus mest på följande områden;
Information visualisation, Forecasting och Lead time reduction.<br>
KPIs kommer att utvecklas mot att mer spegla kunders och leverantörers
behov och krav. Detta visar sig genom att företag anser att Develop KPIs
together with suppliers and/or customers och Use KPIs that reflect customer
satisfaction kommer att värderas högre de kommande åren. KPIs förutspås
också i större utsträckning att användas för att genomföra operativa
förändringar vilket visar sig genom företags ökade värdering av Use KPIs
when performing operative improvements.<br>
Inom investeringar i mjukvara, kopplade till lager och logistik, förutspås det
inte ske några signifikanta förändringar de kommande fyra åren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Anders and Tideman, Björn
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Enkätundersökning, Warehouse Management System, Investeringar, KPI, Key Performance Indicators, Fokusområden, Industriella trender, Trender, Lager, Logistik
other publication id
ISRN LUTMDN/TMTP--5698--SE
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5698--SE
id
1553392
date added to LUP
2010-03-02 15:29:00
date last changed
2010-03-02 15:29:00
@misc{1553392,
 abstract   = {<b>Syfte/Mål:</b> Studiens syfte är att kartlägga övergripande industriella trender som
påverkar företags logistikstruktur samt att kartlägga underliggande trender
kopplade till Fokusområden, KPI och Investeringar.
Studiens mål är att bidra med beslutsunderlag till Consafe Logistics för hur
de skall utveckla sin verksamhet för att möta kunders och potentiella
kunders framtida behov.<br>
<b>Metod:</b> För att samla material till enkätundersökningen intervjuades sex
framstående personer inom olika delar av logistikbranschen. En
litteraturstudie utfördes för att underbygga experternas förutsägelser.
Slutligen diskuterade författarna experternas och litteraturens åsikter med
Consafe Logistics. Dessa diskussioner mynnade ut i ett 60-tal frågor som
skickades ut till ca 10 000 respondenter anställda hos företag i Norden.
Resultatet av enkätundersökningen analyserades med hjälp av
konfidensintervall och korrelationsberäkningar. Konfidensintervallen
bestämde signifikanta trender och korrelationsanalysen identifierade vilka
trender som är förknippade med varandra.<br>
<b>Slutsatser:</b> Lean, Supply chain integration och Sustainable supply chains är de
industriella trender som förutspås vara störst de kommande fyra åren. Under
samma tidshorisont förutspås företag öka fokus mest på följande områden;
Information visualisation, Forecasting och Lead time reduction.<br>
KPIs kommer att utvecklas mot att mer spegla kunders och leverantörers
behov och krav. Detta visar sig genom att företag anser att Develop KPIs
together with suppliers and/or customers och Use KPIs that reflect customer
satisfaction kommer att värderas högre de kommande åren. KPIs förutspås
också i större utsträckning att användas för att genomföra operativa
förändringar vilket visar sig genom företags ökade värdering av Use KPIs
when performing operative improvements.<br>
Inom investeringar i mjukvara, kopplade till lager och logistik, förutspås det
inte ske några signifikanta förändringar de kommande fyra åren.},
 author    = {Göransson, Anders and Tideman, Björn},
 keyword   = {Enkätundersökning,Warehouse Management
System,Investeringar,KPI,Key
Performance Indicators,Fokusområden,Industriella trender,Trender,Lager,Logistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Titel: Lager- och logistiktrender - En studie i samarbete med Consafe Logistics},
 year     = {2010},
}