Advanced

Kapitalbeskattning på olika villkor

Bustad, Erik (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Ur svenskt perspektiv analyserar uppsatsen om det finns en direkt korrelation mellan staters differentierade skattesats på kapitalavkastning och globala företags placering av huvudkontor. Den centrala frågeställningen lyder: Är den Svenska, relativt höga, beskattningen på kapitalavkastning en direkt fara för att företag väljer att omlokalisera sitt huvudkontor till länder med låg ägarbeskattning? För att göra analysen mer omfattande studeras också kopplingen mellan huvudkontor och antalet registrerade patentansökningar, samt om antalet patentansökningar korrelerar med skattenivå på kapital. Uppsatsen konstaterar eftersom analysen genomförs att skattevillkoren för svenska kapitalägare kan inte betraktas som en direkt anledning till att... (More)
Ur svenskt perspektiv analyserar uppsatsen om det finns en direkt korrelation mellan staters differentierade skattesats på kapitalavkastning och globala företags placering av huvudkontor. Den centrala frågeställningen lyder: Är den Svenska, relativt höga, beskattningen på kapitalavkastning en direkt fara för att företag väljer att omlokalisera sitt huvudkontor till länder med låg ägarbeskattning? För att göra analysen mer omfattande studeras också kopplingen mellan huvudkontor och antalet registrerade patentansökningar, samt om antalet patentansökningar korrelerar med skattenivå på kapital. Uppsatsen konstaterar eftersom analysen genomförs att skattevillkoren för svenska kapitalägare kan inte betraktas som en direkt anledning till att företag skulle välja att omlokaliseras utomlands. Uppsatsens analys finner inget statistiskt samband mellan ägarbeskattning och lokaliseringen av huvudkontor. Inte heller finns ett samband mellan skattesats och länders registrerade patentansökningar. Dock har förmågan att attrahera huvudkontor en direkt effekt på ett lands antal registrerade patentansökningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bustad, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tillväxt, patent, Huvudkontor, ägarstruktur, Kapitalbeskattning, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1553960
date added to LUP
2010-02-10 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:03
@misc{1553960,
 abstract   = {Ur svenskt perspektiv analyserar uppsatsen om det finns en direkt korrelation mellan staters differentierade skattesats på kapitalavkastning och globala företags placering av huvudkontor. Den centrala frågeställningen lyder: Är den Svenska, relativt höga, beskattningen på kapitalavkastning en direkt fara för att företag väljer att omlokalisera sitt huvudkontor till länder med låg ägarbeskattning? För att göra analysen mer omfattande studeras också kopplingen mellan huvudkontor och antalet registrerade patentansökningar, samt om antalet patentansökningar korrelerar med skattenivå på kapital. Uppsatsen konstaterar eftersom analysen genomförs att skattevillkoren för svenska kapitalägare kan inte betraktas som en direkt anledning till att företag skulle välja att omlokaliseras utomlands. Uppsatsens analys finner inget statistiskt samband mellan ägarbeskattning och lokaliseringen av huvudkontor. Inte heller finns ett samband mellan skattesats och länders registrerade patentansökningar. Dock har förmågan att attrahera huvudkontor en direkt effekt på ett lands antal registrerade patentansökningar.},
 author    = {Bustad, Erik},
 keyword   = {Tillväxt,patent,Huvudkontor,ägarstruktur,Kapitalbeskattning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalbeskattning på olika villkor},
 year     = {2010},
}