Advanced

HIV och AIDS ≠ tillväxt? - En teoretisk och empirisk undersökning av sambandet HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt

Selin, Sofie (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Med 30 miljoner dödsoffer är HIV/AIDS rankad som den fjärde vanligaste dödsorsaken i moden tid. En epidemi så omfattande påverkar hela samhällsstrukturer. Att HIV/AIDS påverkar den ekonomiska tillväxten har klargjorts men det råder delade meningar om hur den påverkar. Syftet med denna uppsats är därför att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt, i ett försök att besvara frågeställningen: Hur påverkar HIV/AIDS den ekonomiska tillväxten?
En teoretisk analys utförs genom en utvidgning av Solow-modellen med humankapital. Utvidgningen består utav modifieringar för uttrycken sparkvoten, befolkningstillväxttakten, humankapitalet samt arbetskraften. I en regressionsanalys utförs sedermera den empiriska... (More)
Med 30 miljoner dödsoffer är HIV/AIDS rankad som den fjärde vanligaste dödsorsaken i moden tid. En epidemi så omfattande påverkar hela samhällsstrukturer. Att HIV/AIDS påverkar den ekonomiska tillväxten har klargjorts men det råder delade meningar om hur den påverkar. Syftet med denna uppsats är därför att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt, i ett försök att besvara frågeställningen: Hur påverkar HIV/AIDS den ekonomiska tillväxten?
En teoretisk analys utförs genom en utvidgning av Solow-modellen med humankapital. Utvidgningen består utav modifieringar för uttrycken sparkvoten, befolkningstillväxttakten, humankapitalet samt arbetskraften. I en regressionsanalys utförs sedermera den empiriska analysen för att fastställa de antagandena gjorda i den utvidgade modellen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1554327,
 abstract   = {Med 30 miljoner dödsoffer är HIV/AIDS rankad som den fjärde vanligaste dödsorsaken i moden tid. En epidemi så omfattande påverkar hela samhällsstrukturer. Att HIV/AIDS påverkar den ekonomiska tillväxten har klargjorts men det råder delade meningar om hur den påverkar. Syftet med denna uppsats är därför att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt, i ett försök att besvara frågeställningen: Hur påverkar HIV/AIDS den ekonomiska tillväxten?
En teoretisk analys utförs genom en utvidgning av Solow-modellen med humankapital. Utvidgningen består utav modifieringar för uttrycken sparkvoten, befolkningstillväxttakten, humankapitalet samt arbetskraften. I en regressionsanalys utförs sedermera den empiriska analysen för att fastställa de antagandena gjorda i den utvidgade modellen.},
 author    = {Selin, Sofie},
 keyword   = {HIV/AIDS,ekonomisk tillväxt,BNP,Solowmodellen med humankapital,regressionsanalys.,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HIV och AIDS ≠ tillväxt? - En teoretisk och empirisk undersökning av sambandet HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt},
 year     = {2010},
}