Advanced

Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter - Hur nationell rätt, gemenskapsrätten och Europakonventionen tillsammans skyddar grundläggande fri- och rättigheter

Allroth, Emanuel (2006)
Department of Law
Abstract
De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas idag av tre skilda rättsordningar i Europa. I Sverige stadgas det konstitutionella rättighetsskyddet i Regeringsformen. Även inom EG-rätten finns ett rättighetsskydd, som genom den tilltänkta EU-konstitutionen fullt ut ges konstitutionell status. Slutligen tillhandahåller Europakonventionen för mänskliga rättigheter ett fri- och rättighetsskydd som samtliga undertecknade parter har förpliktat sig att följa. Den svenska grundlagen och gemenskapsrätten har båda en konstitutionell grund för sina rättighetsskydd. EKMR är däremot är i sig inte en egen rättsordning med konstitutionell status, men är enligt svensk lag inkorporerad i den svenska grundlagen. Gemenskapsrätten, å sin sida, utgör en unik... (More)
De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas idag av tre skilda rättsordningar i Europa. I Sverige stadgas det konstitutionella rättighetsskyddet i Regeringsformen. Även inom EG-rätten finns ett rättighetsskydd, som genom den tilltänkta EU-konstitutionen fullt ut ges konstitutionell status. Slutligen tillhandahåller Europakonventionen för mänskliga rättigheter ett fri- och rättighetsskydd som samtliga undertecknade parter har förpliktat sig att följa. Den svenska grundlagen och gemenskapsrätten har båda en konstitutionell grund för sina rättighetsskydd. EKMR är däremot är i sig inte en egen rättsordning med konstitutionell status, men är enligt svensk lag inkorporerad i den svenska grundlagen. Gemenskapsrätten, å sin sida, utgör en unik rättsordning med egna kompetenser men utan många av de traditionella egenskaperna som sammansätts med en rättsordning. Inom sina kompetenser är gemenskapsrätten dock överordnad nationell rätt. Det finns olika sätt att behandla internationella traktat intern i den nationella rätten. Nationella rättsordningar kan antingen vara dualistiska eller monistiska, beroende på vilken ställning folkrättsliga förpliktelser ges i den nationella rätten. Likaså finns det skilda metoder som transformation och inkorporering för att införliva de folkrättsliga förpliktelser som internationella avtal innebär. Vid en konflikt mellan olika rättsliga förpliktelser används även olika tolkningsmetoder. I utvecklingen av gemenskapsrätten och dess status har EG-domstolen haft ett särskilt ansvar genom sin rättsskapande och dynamiska tolkning av fördraget, där syfte och ändamål har satts i fokus. EG-domstolen har vid utvecklingen av dessa sett till fördragens integrationssyfte och tolkat efter en funktionell tolkningsmetod, på det sätt som är mest gynnsamt för gemenskapsrättens utveckling. De starkare författningsdomstolarna i medlemsstaterna har dock kritiserat EG-domstolen för att på ett för snabbt sätt ha utvecklat gemenskapsrätten utan att på samma sätt ha utvecklat skyddet för fri- och rättigheter. Detta fick EG-domstolen att skynda på utvecklingen. Bl.a. lät har man låtit EKMR utgöra en särskild rättskälla för gemenskapsrättens skydd av fri- och rättigheter. Vid en jämförelse av EKMR och det svenska fri- och rättighetsskyddet framkommer att den främsta skillnaden ligger att konventionen har ett utförligare skydd för en domstolsprövning och garantier för en rättvis process. Det är även i dessa frågor som Sverige oftast blivit fälld för brott mot EKMR. Som medlem av EU och som part till Europakonventionen har Sverige dock tvingats reformera sitt rättighetsskydd och låta de andra rättsordningarna på direkt sätt utgöra del av den interna rätten. Denna utveckling av samspelande rättsordningar tycks förstärkas av ett stärkande rättighetsskydd inom gemenskapsrätten. En konstitution för EU skulle än mer förstärka denna utveckling. För att förstå utvecklingen inom det europeiska fri- och rättighetsskyddet måste gamla föreställningar om nationell- respektive internationell rätt revideras. Den gamla bilden av att konstitutionell rätt styr den interna rättsordningen hos suveräna stater och internationell rätt i sin tur styr relationen mellan suveräna stater kan inte längre sägas rättvist skildra rättssituationen för fri- och rättigheter i Europa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Allroth, Emanuel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Statsrätt
language
Swedish
id
1555577
date added to LUP
2010-03-08 15:55:17
date last changed
2010-03-08 15:55:17
@misc{1555577,
 abstract   = {De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas idag av tre skilda rättsordningar i Europa. I Sverige stadgas det konstitutionella rättighetsskyddet i Regeringsformen. Även inom EG-rätten finns ett rättighetsskydd, som genom den tilltänkta EU-konstitutionen fullt ut ges konstitutionell status. Slutligen tillhandahåller Europakonventionen för mänskliga rättigheter ett fri- och rättighetsskydd som samtliga undertecknade parter har förpliktat sig att följa. Den svenska grundlagen och gemenskapsrätten har båda en konstitutionell grund för sina rättighetsskydd. EKMR är däremot är i sig inte en egen rättsordning med konstitutionell status, men är enligt svensk lag inkorporerad i den svenska grundlagen. Gemenskapsrätten, å sin sida, utgör en unik rättsordning med egna kompetenser men utan många av de traditionella egenskaperna som sammansätts med en rättsordning. Inom sina kompetenser är gemenskapsrätten dock överordnad nationell rätt. Det finns olika sätt att behandla internationella traktat intern i den nationella rätten. Nationella rättsordningar kan antingen vara dualistiska eller monistiska, beroende på vilken ställning folkrättsliga förpliktelser ges i den nationella rätten. Likaså finns det skilda metoder som transformation och inkorporering för att införliva de folkrättsliga förpliktelser som internationella avtal innebär. Vid en konflikt mellan olika rättsliga förpliktelser används även olika tolkningsmetoder. I utvecklingen av gemenskapsrätten och dess status har EG-domstolen haft ett särskilt ansvar genom sin rättsskapande och dynamiska tolkning av fördraget, där syfte och ändamål har satts i fokus. EG-domstolen har vid utvecklingen av dessa sett till fördragens integrationssyfte och tolkat efter en funktionell tolkningsmetod, på det sätt som är mest gynnsamt för gemenskapsrättens utveckling. De starkare författningsdomstolarna i medlemsstaterna har dock kritiserat EG-domstolen för att på ett för snabbt sätt ha utvecklat gemenskapsrätten utan att på samma sätt ha utvecklat skyddet för fri- och rättigheter. Detta fick EG-domstolen att skynda på utvecklingen. Bl.a. lät har man låtit EKMR utgöra en särskild rättskälla för gemenskapsrättens skydd av fri- och rättigheter. Vid en jämförelse av EKMR och det svenska fri- och rättighetsskyddet framkommer att den främsta skillnaden ligger att konventionen har ett utförligare skydd för en domstolsprövning och garantier för en rättvis process. Det är även i dessa frågor som Sverige oftast blivit fälld för brott mot EKMR. Som medlem av EU och som part till Europakonventionen har Sverige dock tvingats reformera sitt rättighetsskydd och låta de andra rättsordningarna på direkt sätt utgöra del av den interna rätten. Denna utveckling av samspelande rättsordningar tycks förstärkas av ett stärkande rättighetsskydd inom gemenskapsrätten. En konstitution för EU skulle än mer förstärka denna utveckling. För att förstå utvecklingen inom det europeiska fri- och rättighetsskyddet måste gamla föreställningar om nationell- respektive internationell rätt revideras. Den gamla bilden av att konstitutionell rätt styr den interna rättsordningen hos suveräna stater och internationell rätt i sin tur styr relationen mellan suveräna stater kan inte längre sägas rättvist skildra rättssituationen för fri- och rättigheter i Europa.},
 author    = {Allroth, Emanuel},
 keyword   = {Statsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter - Hur nationell rätt, gemenskapsrätten och Europakonventionen tillsammans skyddar grundläggande fri- och rättigheter},
 year     = {2006},
}