Advanced

Patienters rätt till ersättning enligt Patientskadelagen

Alm, Henrik (2006)
Department of Law
Abstract
Detta arbete behandlar patienters rätt till ersättning enligt Patientskadelagen för skador som uppkommit vid behandling inom hälso- och sjukvård. De nordiska länderna har utvecklat en modell med en lagstiftning och obligatorisk försäkring där den som skadas vid behandling inom hälso- och sjukvården har rätt till ersättning. Före 1975 kunde den som skadats inom vården endast åberopa allmänna skadeståndsrättsliga regler för att få rätt till ersättning. Det innebar att patienten var tvungen att visa att hälso- och sjukvårdspersonalen agerat felaktigt eller försumligt. För att få rätt till ersättning var patienten också tvungen att väcka talan i domstol vilket ofta var en lång, kostsam och komplicerad process. Patienten saknade ofta medicinska... (More)
Detta arbete behandlar patienters rätt till ersättning enligt Patientskadelagen för skador som uppkommit vid behandling inom hälso- och sjukvård. De nordiska länderna har utvecklat en modell med en lagstiftning och obligatorisk försäkring där den som skadas vid behandling inom hälso- och sjukvården har rätt till ersättning. Före 1975 kunde den som skadats inom vården endast åberopa allmänna skadeståndsrättsliga regler för att få rätt till ersättning. Det innebar att patienten var tvungen att visa att hälso- och sjukvårdspersonalen agerat felaktigt eller försumligt. För att få rätt till ersättning var patienten också tvungen att väcka talan i domstol vilket ofta var en lång, kostsam och komplicerad process. Patienten saknade ofta medicinska sakkunskaper för att kunna få framgång i en process. För att patienter lättare skulle få rätt till ersättning skapades, på initiativ av den offentliga sjukvården och ett antal försäkringsbolag, en frivillig försäkring där patientens rätt till ersättning bedömdes objektivt utan att patienten var tvungen att visa på att fel eller försummelse begåtts av hälso- och sjukvårdspersonalen. Hanteringen av ärendena sköts av försäkringsbolag, vilket för patienten innebär en kostnadsfri utredning samt oftast snabbare handläggning av ärendet jämfört med tidigare. 1997 ersatte Patientskadelagen den frivilliga försäkringen. Motivet till lagstiftning var bl a med anledning av hälso- och sjukvårdens ändrade karaktär, med fler nya typer av vårdgivare och att hälso- och sjukvården i större omfattning började drivas i privat regi, att få till stånd en obligatorisk försäkringslösning som omfattar alla vårdgivare. Lagen bygger i stort på det försäkringsvillkor som fanns och handläggning av ärenden sköts av de försäkringsbolag som meddelar patientförsäkring. Patientskadelagen har en tydlig uppräkning över de skadetyper där ersättning kan utgå. På grund av det saknas praxis från HD utgör Patientskadenämndens yttranden och rekommendationer vägledning för hur lagen ska tolkas. Patientskadelagen ersätter inte skador som uppkommit på grund av informationsbrist eller uteblivet samtycke. Lagen tar enbart ställning till det objektiva medicinska händelseförloppet oavsett om det skett med eller utan information om riskerna eller om det saknas samtycke till behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Henrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
1555601
date added to LUP
2010-03-08 15:55:17
date last changed
2010-03-08 15:55:17
@misc{1555601,
 abstract   = {Detta arbete behandlar patienters rätt till ersättning enligt Patientskadelagen för skador som uppkommit vid behandling inom hälso- och sjukvård. De nordiska länderna har utvecklat en modell med en lagstiftning och obligatorisk försäkring där den som skadas vid behandling inom hälso- och sjukvården har rätt till ersättning. Före 1975 kunde den som skadats inom vården endast åberopa allmänna skadeståndsrättsliga regler för att få rätt till ersättning. Det innebar att patienten var tvungen att visa att hälso- och sjukvårdspersonalen agerat felaktigt eller försumligt. För att få rätt till ersättning var patienten också tvungen att väcka talan i domstol vilket ofta var en lång, kostsam och komplicerad process. Patienten saknade ofta medicinska sakkunskaper för att kunna få framgång i en process. För att patienter lättare skulle få rätt till ersättning skapades, på initiativ av den offentliga sjukvården och ett antal försäkringsbolag, en frivillig försäkring där patientens rätt till ersättning bedömdes objektivt utan att patienten var tvungen att visa på att fel eller försummelse begåtts av hälso- och sjukvårdspersonalen. Hanteringen av ärendena sköts av försäkringsbolag, vilket för patienten innebär en kostnadsfri utredning samt oftast snabbare handläggning av ärendet jämfört med tidigare. 1997 ersatte Patientskadelagen den frivilliga försäkringen. Motivet till lagstiftning var bl a med anledning av hälso- och sjukvårdens ändrade karaktär, med fler nya typer av vårdgivare och att hälso- och sjukvården i större omfattning började drivas i privat regi, att få till stånd en obligatorisk försäkringslösning som omfattar alla vårdgivare. Lagen bygger i stort på det försäkringsvillkor som fanns och handläggning av ärenden sköts av de försäkringsbolag som meddelar patientförsäkring. Patientskadelagen har en tydlig uppräkning över de skadetyper där ersättning kan utgå. På grund av det saknas praxis från HD utgör Patientskadenämndens yttranden och rekommendationer vägledning för hur lagen ska tolkas. Patientskadelagen ersätter inte skador som uppkommit på grund av informationsbrist eller uteblivet samtycke. Lagen tar enbart ställning till det objektiva medicinska händelseförloppet oavsett om det skett med eller utan information om riskerna eller om det saknas samtycke till behandling.},
 author    = {Alm, Henrik},
 keyword   = {Försäkringsrätt,Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters rätt till ersättning enligt Patientskadelagen},
 year     = {2006},
}