Advanced

Organiserad och systemhotande brottslighet - en studie över aktuella lösningsförslag

Andersson, Karin (2006)
Department of Law
Abstract
Detta arbete behandlar den organiserade och systemhotande brottsligheten. Anledningen till att jag valt denna inriktning är att man kan befara att denna typ av brottslighet kommer att öka i framtiden och att den kan komma att bli ett stort problem för polis och åklagare. Syftet med mitt arbete är att analysera hur man kan bekämpa den systemhotande brottsligheten. För att kunna göra denna analys har jag arbetat utifrån några preciserade fråge­ställningar&semic är den organiserade brottsligheten och den systemhotande brottsligheten problem i dagens Sverige och vilka lösningsförslag är idag aktuella mot dessa typer av brottslighet? För att få svar på dessa fråge­ställningar har jag gjort intervjuer med personer som arbetar mot den... (More)
Detta arbete behandlar den organiserade och systemhotande brottsligheten. Anledningen till att jag valt denna inriktning är att man kan befara att denna typ av brottslighet kommer att öka i framtiden och att den kan komma att bli ett stort problem för polis och åklagare. Syftet med mitt arbete är att analysera hur man kan bekämpa den systemhotande brottsligheten. För att kunna göra denna analys har jag arbetat utifrån några preciserade fråge­ställningar&semic är den organiserade brottsligheten och den systemhotande brottsligheten problem i dagens Sverige och vilka lösningsförslag är idag aktuella mot dessa typer av brottslighet? För att få svar på dessa fråge­ställningar har jag gjort intervjuer med personer som arbetar mot den organiserade och systemhotande brottsligheten samt med skydd av hotade personer. Jag har även studerat regeringens utredningar, rikskriminal­polisens rapporter och Brås rapporter som är aktuella för området. Det förekommer organiserad brottslighet i Sverige och det finns indikationer på att denna typ av brottslighet är ett reellt och allvarligt problem. Då det inte finns någon enhetlig definition och då kunskapen på området är brist­fälligt så finns det dock risk att termen missbrukas. I Sverige finns inga organiserade kriminella grupper utan den organiserade brottsligheten begås av löst sammansatta kriminella nätverk. De kriminella nätverkens utbredning i Sverige är svår att uppskatta då de är mycket flexibla och del­tagarna i nätverket varierar beroende på vilken typ av brottslighet som skall begås. Bland annat klassas mc-gängen som löst sammansatta kriminella nätverk. Den vanligaste brottstypen inom dessa nätverk är smuggling och narkotikabrott men de begår även, som följdbrott, systemhotande brottslig­het. Den systemhotande brottsligheten omfattar påverkan på rättskedjan, utpressning och korruption. Utbredningen av den systemhotande brottslig­heten är svår att fastställa. Det finns dock indikationer på att denna typ av brottslighet inte är vanligt förekommande men att det är mycket allvarligt då den förekommer. Den vanligaste formen av systemhotande brottslighet är utpressning. Mc-gängen begår en stor del av den systemhotande brottslig­heten som förekommer i Sverige idag. Det viktigaste sättet att bekämpa denna brottslighet är att öka samarbetet mellan myndigheterna i Sverige för att gemensamt störa ut de kriminella nätverken. Andra aktuella lösnings­förslag är att utvidga tillämpningen av straffprocessuella tvångsmedel för poliser till att omfatta situationer då förundersökning ännu inte inletts. Även utvidgningen av polisens användning av skyddsidentiteter och deras möjlig­heter att begränsa de kriminella nätverkens ekonomiska tillgångar diskuteras som aktuella lösningsförslag. För att minska den systemhotande brottslig­heten krävs skyddsåtgärder för bevispersoner och utsatta tjänstemän inom rättsväsendet, såsom vittnesskyddsprogram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Karin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1555726
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555726,
 abstract   = {Detta arbete behandlar den organiserade och systemhotande brottsligheten. Anledningen till att jag valt denna inriktning är att man kan befara att denna typ av brottslighet kommer att öka i framtiden och att den kan komma att bli ett stort problem för polis och åklagare. Syftet med mitt arbete är att analysera hur man kan bekämpa den systemhotande brottsligheten. För att kunna göra denna analys har jag arbetat utifrån några preciserade fråge­ställningar&semic är den organiserade brottsligheten och den systemhotande brottsligheten problem i dagens Sverige och vilka lösningsförslag är idag aktuella mot dessa typer av brottslighet? För att få svar på dessa fråge­ställningar har jag gjort intervjuer med personer som arbetar mot den organiserade och systemhotande brottsligheten samt med skydd av hotade personer. Jag har även studerat regeringens utredningar, rikskriminal­polisens rapporter och Brås rapporter som är aktuella för området. Det förekommer organiserad brottslighet i Sverige och det finns indikationer på att denna typ av brottslighet är ett reellt och allvarligt problem. Då det inte finns någon enhetlig definition och då kunskapen på området är brist­fälligt så finns det dock risk att termen missbrukas. I Sverige finns inga organiserade kriminella grupper utan den organiserade brottsligheten begås av löst sammansatta kriminella nätverk. De kriminella nätverkens utbredning i Sverige är svår att uppskatta då de är mycket flexibla och del­tagarna i nätverket varierar beroende på vilken typ av brottslighet som skall begås. Bland annat klassas mc-gängen som löst sammansatta kriminella nätverk. Den vanligaste brottstypen inom dessa nätverk är smuggling och narkotikabrott men de begår även, som följdbrott, systemhotande brottslig­het. Den systemhotande brottsligheten omfattar påverkan på rättskedjan, utpressning och korruption. Utbredningen av den systemhotande brottslig­heten är svår att fastställa. Det finns dock indikationer på att denna typ av brottslighet inte är vanligt förekommande men att det är mycket allvarligt då den förekommer. Den vanligaste formen av systemhotande brottslighet är utpressning. Mc-gängen begår en stor del av den systemhotande brottslig­heten som förekommer i Sverige idag. Det viktigaste sättet att bekämpa denna brottslighet är att öka samarbetet mellan myndigheterna i Sverige för att gemensamt störa ut de kriminella nätverken. Andra aktuella lösnings­förslag är att utvidga tillämpningen av straffprocessuella tvångsmedel för poliser till att omfatta situationer då förundersökning ännu inte inletts. Även utvidgningen av polisens användning av skyddsidentiteter och deras möjlig­heter att begränsa de kriminella nätverkens ekonomiska tillgångar diskuteras som aktuella lösningsförslag. För att minska den systemhotande brottslig­heten krävs skyddsåtgärder för bevispersoner och utsatta tjänstemän inom rättsväsendet, såsom vittnesskyddsprogram.},
 author    = {Andersson, Karin},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organiserad och systemhotande brottslighet - en studie över aktuella lösningsförslag},
 year     = {2006},
}