Advanced

Att dömas av likar - en studie av nämndemännen i svensk domstol

Andersson, Lina (2008)
Department of Law
Abstract
Lekmannadömandet sträcker sig långt bak i historien. Det började i antikens Grekland och fortsätter än i dag med jurysystemen i USA och Storbritannien å ena sidan och Sveriges nämndemannasystem å det andra. De svenska nämndemännen utses på politisk väg och är ofta äldre politiker som får ett hedersuppdrag från partiet på sin ålders höst. Frågorna jag ska besvara i mitt arbete är om Sverige bör ha dömande lekmän och, om svaret på den frågan är ja, om det i så fall är ett hot mot rättssäkerheten att ha domare som utses på politisk väg. Det finns lika många fördelar som nackdelar med lekmannadömande. Fördelarna är&semic Skyddet av demokratin Rättvisa kan endast definieras av lekmän Det medför legitimitet till domstolarna Det tvingar rätten... (More)
Lekmannadömandet sträcker sig långt bak i historien. Det började i antikens Grekland och fortsätter än i dag med jurysystemen i USA och Storbritannien å ena sidan och Sveriges nämndemannasystem å det andra. De svenska nämndemännen utses på politisk väg och är ofta äldre politiker som får ett hedersuppdrag från partiet på sin ålders höst. Frågorna jag ska besvara i mitt arbete är om Sverige bör ha dömande lekmän och, om svaret på den frågan är ja, om det i så fall är ett hot mot rättssäkerheten att ha domare som utses på politisk väg. Det finns lika många fördelar som nackdelar med lekmannadömande. Fördelarna är&semic Skyddet av demokratin Rättvisa kan endast definieras av lekmän Det medför legitimitet till domstolarna Det tvingar rätten att göra processen lättförståelig Det erbjuder en länk till det allmänna rättsmedvetandet Lekmännens livserfarenhet som kan vara en tillgång Lekmän kostar inte lika mycket som lagfarna domare Nackdelarna är&semic Bristande juridisk kompetens Inget reellt inflytande i domstolen Risk för att nämndemännen influeras allt för mycket av de lagfarna domarna Risk för politisering av domstolarna i och med den politiska rekryteringen av svenska nämndemän Lekmännen motsvarar inte befolkningen demografiskt Lekmännen är mer fördomsfulla än lagfarna domare Med bristande juridisk kompetens följer att domstolarna får förenkla vissa mål för mycket så att den juridisk-tekniska metodutvecklingen blir lidande Avvägandet man måste göra för att komma till en slutsats angående bevarandet av nämndemannasystemet i Sverige är ingen lätt uppgift. Det är ett gammalt, traditionsfyllt system som sträcker sig 1000 år bakåt i tiden. I min studie kommer jag fram till att det är rimligt att behålla nämndemannasystemet, dock med vissa förändringar. Fördelarna överväger helt enkelt nackdelarna. Den viktigaste fördelen är skyddet av demokratin genom den insyn nämndemännen ger i domstolssfären. Nackdelarna med lekmannadömande har inte varit övertygande nog för att få mig att vilja föreslå ett avskaffande av nämndemannasystemet. När det kom till frågan om huruvida Sverige bör ändra rekryteringssystemet för nämndemän är svaret lätt. Vi borde ändra systemet så snart som möjligt för att förhindra en eventuell risk att domstolarna politiseras. En av grundvalarna i ett demokratiskt samhälle är möjligheten till en rättvis rättegång. Det finns även en möjlighet att dagens system kan strida mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). EKMR stadgar att varje människa har rätt till en rättvis rättegång inför en oavhängig domstol. Det är tveksamt om man kan anse en domstol vara oavhängig när den är under politiskt inflytande. Mitt förslag är att ändra dagens rekryteringssystem och istället göra slumpvisa val ur befolkningen. För att summera&semic vi borde behålla lekmannadomarna men slopa dagens rekryteringssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1555732
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555732,
 abstract   = {Lekmannadömandet sträcker sig långt bak i historien. Det började i antikens Grekland och fortsätter än i dag med jurysystemen i USA och Storbritannien å ena sidan och Sveriges nämndemannasystem å det andra. De svenska nämndemännen utses på politisk väg och är ofta äldre politiker som får ett hedersuppdrag från partiet på sin ålders höst. Frågorna jag ska besvara i mitt arbete är om Sverige bör ha dömande lekmän och, om svaret på den frågan är ja, om det i så fall är ett hot mot rättssäkerheten att ha domare som utses på politisk väg. Det finns lika många fördelar som nackdelar med lekmannadömande. Fördelarna är&semic Skyddet av demokratin Rättvisa kan endast definieras av lekmän Det medför legitimitet till domstolarna Det tvingar rätten att göra processen lättförståelig Det erbjuder en länk till det allmänna rättsmedvetandet Lekmännens livserfarenhet som kan vara en tillgång Lekmän kostar inte lika mycket som lagfarna domare Nackdelarna är&semic Bristande juridisk kompetens Inget reellt inflytande i domstolen Risk för att nämndemännen influeras allt för mycket av de lagfarna domarna Risk för politisering av domstolarna i och med den politiska rekryteringen av svenska nämndemän Lekmännen motsvarar inte befolkningen demografiskt Lekmännen är mer fördomsfulla än lagfarna domare Med bristande juridisk kompetens följer att domstolarna får förenkla vissa mål för mycket så att den juridisk-tekniska metodutvecklingen blir lidande Avvägandet man måste göra för att komma till en slutsats angående bevarandet av nämndemannasystemet i Sverige är ingen lätt uppgift. Det är ett gammalt, traditionsfyllt system som sträcker sig 1000 år bakåt i tiden. I min studie kommer jag fram till att det är rimligt att behålla nämndemannasystemet, dock med vissa förändringar. Fördelarna överväger helt enkelt nackdelarna. Den viktigaste fördelen är skyddet av demokratin genom den insyn nämndemännen ger i domstolssfären. Nackdelarna med lekmannadömande har inte varit övertygande nog för att få mig att vilja föreslå ett avskaffande av nämndemannasystemet. När det kom till frågan om huruvida Sverige bör ändra rekryteringssystemet för nämndemän är svaret lätt. Vi borde ändra systemet så snart som möjligt för att förhindra en eventuell risk att domstolarna politiseras. En av grundvalarna i ett demokratiskt samhälle är möjligheten till en rättvis rättegång. Det finns även en möjlighet att dagens system kan strida mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). EKMR stadgar att varje människa har rätt till en rättvis rättegång inför en oavhängig domstol. Det är tveksamt om man kan anse en domstol vara oavhängig när den är under politiskt inflytande. Mitt förslag är att ändra dagens rekryteringssystem och istället göra slumpvisa val ur befolkningen. För att summera&semic vi borde behålla lekmannadomarna men slopa dagens rekryteringssystem.},
 author    = {Andersson, Lina},
 keyword   = {Processrätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att dömas av likar - en studie av nämndemännen i svensk domstol},
 year     = {2008},
}