Advanced

Tillsyn över miljöbalken - kontroll eller rådgivning?

Andersson, Lina (2009)
Department of Law
Abstract
I dagens samhälle finns många olika intressen och av den anledningen är tillsyn viktigt för att kunna säkerställa att de demokratiskt fattade besluten efterlevs. Det är nämligen styrmedlet tillsyn som tillförsäkrar att riksdagens och regeringens avsikter genomförs på korrekt sätt. Vad som ingår i tillsynen påverkas av hur tillsynsbegreppet definieras. Definitionsfrågan är väldigt viktig men är svår att finna svar på. Tillsyn finns inom många olika områden och därmed utförs tillsynen på områden med skilda inriktningar. Det har gjorts flera utredningar på hur tillsynen fungerar i praktiken och det har framkommit att skillnaderna är stora. Gemensamt för utredningarna är att tillsynen definieras antingen som det snäva eller det vida... (More)
I dagens samhälle finns många olika intressen och av den anledningen är tillsyn viktigt för att kunna säkerställa att de demokratiskt fattade besluten efterlevs. Det är nämligen styrmedlet tillsyn som tillförsäkrar att riksdagens och regeringens avsikter genomförs på korrekt sätt. Vad som ingår i tillsynen påverkas av hur tillsynsbegreppet definieras. Definitionsfrågan är väldigt viktig men är svår att finna svar på. Tillsyn finns inom många olika områden och därmed utförs tillsynen på områden med skilda inriktningar. Det har gjorts flera utredningar på hur tillsynen fungerar i praktiken och det har framkommit att skillnaderna är stora. Gemensamt för utredningarna är att tillsynen definieras antingen som det snäva eller det vida tillsynsbegreppet. Det snäva tillsynsbegreppet omfattar regelefterlevnadskontroll medan det vida dessutom innefattar en främjande tillsyn. Hur tillsynen uppfattas skiljer sig åt över tiden. På det allmänna planet har tillsynen gått från att uppfattas som snävt till vidare för att sedan återgå till det snäva begreppet. Miljöbalken tillkom i en brytningstid då det generella tillsynsbegreppet stod mittemellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet. Miljötillsynen är väldigt oklar i dagsläget och det kan bero på att balken tillkom i den nyss nämnda brytningspunkten. Dessvärre har detta lett till att tillsynstillämpningen i miljöbalken har blivit oklar istället för samordnad. Om tillsynsbegreppet istället hade preciserats så att innebörden blev klar och tydlig hade bättre förutsättningar skapats. Detta hade medfört att tillsynsorganets arbetsuppgifter hade blivit tydligare. Det hade inneburit att mindre skillnader hade funnits geografiskt eftersom tillsynen då hade utförts enhetligt. Om tillsynsbegreppet definieras snävt, fokuseras arbetet till att efterfölja lagar. Om synen på tillsyn istället präglas av det vida tillsynsbegreppet finns risken att lokala avvikelser uppkommer på grund av olika tolkningar av tillsynsinnehållet. Hur tillsynsbegreppet definieras påverkas av vad som avses med råd och anvisningar. I vardagligt språk anses råd och anvisningar vara ett frivilligt åtagande. Om råden definieras på detta sätt, leder det till att skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet blir enormt stor. Om det emellertid i tillsynssammanhanget avses ett ofrivilligt tillrättavisande blir konsekvensen härav att skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet blir obetydligt. Således är det av stor vikt hur råd och anvisningar definieras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Miljörätt
language
Swedish
id
1555738
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555738,
 abstract   = {I dagens samhälle finns många olika intressen och av den anledningen är tillsyn viktigt för att kunna säkerställa att de demokratiskt fattade besluten efterlevs. Det är nämligen styrmedlet tillsyn som tillförsäkrar att riksdagens och regeringens avsikter genomförs på korrekt sätt. Vad som ingår i tillsynen påverkas av hur tillsynsbegreppet definieras. Definitionsfrågan är väldigt viktig men är svår att finna svar på. Tillsyn finns inom många olika områden och därmed utförs tillsynen på områden med skilda inriktningar. Det har gjorts flera utredningar på hur tillsynen fungerar i praktiken och det har framkommit att skillnaderna är stora. Gemensamt för utredningarna är att tillsynen definieras antingen som det snäva eller det vida tillsynsbegreppet. Det snäva tillsynsbegreppet omfattar regelefterlevnadskontroll medan det vida dessutom innefattar en främjande tillsyn. Hur tillsynen uppfattas skiljer sig åt över tiden. På det allmänna planet har tillsynen gått från att uppfattas som snävt till vidare för att sedan återgå till det snäva begreppet. Miljöbalken tillkom i en brytningstid då det generella tillsynsbegreppet stod mittemellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet. Miljötillsynen är väldigt oklar i dagsläget och det kan bero på att balken tillkom i den nyss nämnda brytningspunkten. Dessvärre har detta lett till att tillsynstillämpningen i miljöbalken har blivit oklar istället för samordnad. Om tillsynsbegreppet istället hade preciserats så att innebörden blev klar och tydlig hade bättre förutsättningar skapats. Detta hade medfört att tillsynsorganets arbetsuppgifter hade blivit tydligare. Det hade inneburit att mindre skillnader hade funnits geografiskt eftersom tillsynen då hade utförts enhetligt. Om tillsynsbegreppet definieras snävt, fokuseras arbetet till att efterfölja lagar. Om synen på tillsyn istället präglas av det vida tillsynsbegreppet finns risken att lokala avvikelser uppkommer på grund av olika tolkningar av tillsynsinnehållet. Hur tillsynsbegreppet definieras påverkas av vad som avses med råd och anvisningar. I vardagligt språk anses råd och anvisningar vara ett frivilligt åtagande. Om råden definieras på detta sätt, leder det till att skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet blir enormt stor. Om det emellertid i tillsynssammanhanget avses ett ofrivilligt tillrättavisande blir konsekvensen härav att skillnaden mellan det snäva och det vida tillsynsbegreppet blir obetydligt. Således är det av stor vikt hur råd och anvisningar definieras.},
 author    = {Andersson, Lina},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsyn över miljöbalken - kontroll eller rådgivning?},
 year     = {2009},
}