Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omreglering av anställningsförhållandet

Andersson, Lotta (2003)
Department of Law
Abstract
Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002 om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet skulle bli utan arbete. Åtgärden var en del av ett besparingsprogram som enligt Cell Network skulle sänka de årliga kostnaderna med 100 miljoner kronor. Skälet var att företaget ville undvika uppsägningar. Besparingsåtgärden motiverades med att löneläget i branschen var alldeles för högt för att vara hållbart. Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i problematiken kring Cell Network undersöka hur omfattande skyddet för utgående lön i kollektivavtalet respektive anställningsskyddslagen är. Utredningen har gjorts... (More)
Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002 om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet skulle bli utan arbete. Åtgärden var en del av ett besparingsprogram som enligt Cell Network skulle sänka de årliga kostnaderna med 100 miljoner kronor. Skälet var att företaget ville undvika uppsägningar. Besparingsåtgärden motiverades med att löneläget i branschen var alldeles för högt för att vara hållbart. Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i problematiken kring Cell Network undersöka hur omfattande skyddet för utgående lön i kollektivavtalet respektive anställningsskyddslagen är. Utredningen har gjorts utifrån de två lönebildningsavtal som Cell Network var bundet av under den aktuella perioden. Jag har i min analys sökt klargöra om dessa avtal eller anställningsskyddslagen hindrar Cell Network från att sänka de anställdas löner. Konklusionen kan sammanfattas med att det lönebildningsavtal som upprättats mellan Almega och SIF inte ger arbetsgivaren någon möjlighet att sänka de utgående lönerna. Avtalet tar visserligen sin utgångspunkt i individuell och differentierad lönesättning, men stadgar dock en förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med ett visst belopp varje år. Denna garanterade löneökning innebär en skyldighet för arbetsgivaren att under avtalsperioden upprätthålla den uppnådda förtjänstnivån. Avtalet innehåller inte heller någon bestämmelse som medför att de uppnådda lönerna kan frångås under avtalsperioden. När det gäller det avtal som upprättats mellan Almega och akademikerförbunden skiljer sig detta avtal från det ovan anförda. Hela lönebildningen avgörs här på lokal nivå. Avtalet innehåller inte någon centralt reglerad löneökning för de anställda. Detta medför att arbetstagaren inte skyddas av den lönesänkningsspärr som kollektivavtal kan innehålla. Cell Networks åsyftade lönesänkningar strider alltså inte mot detta avtal. Inte heller anställningsskyddslagen kan erbjuda de anställda något skydd i denna situation. Anställningsskyddslagen skyddar nämligen inte vederlagssidan av anställningsförhållandet när lönesänkningen tar sin utgångspunkt i en arbetsbristsituation. Cell Network kan alltså med hjälp av arbetsbristrekvisitet företa kollektiva lönesänkningar som inte strider mot anställningsskyddslagens bestämmelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lotta
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1555741
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555741,
 abstract   = {Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002 om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet skulle bli utan arbete. Åtgärden var en del av ett besparingsprogram som enligt Cell Network skulle sänka de årliga kostnaderna med 100 miljoner kronor. Skälet var att företaget ville undvika uppsägningar. Besparingsåtgärden motiverades med att löneläget i branschen var alldeles för högt för att vara hållbart. Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i problematiken kring Cell Network undersöka hur omfattande skyddet för utgående lön i kollektivavtalet respektive anställningsskyddslagen är. Utredningen har gjorts utifrån de två lönebildningsavtal som Cell Network var bundet av under den aktuella perioden. Jag har i min analys sökt klargöra om dessa avtal eller anställningsskyddslagen hindrar Cell Network från att sänka de anställdas löner. Konklusionen kan sammanfattas med att det lönebildningsavtal som upprättats mellan Almega och SIF inte ger arbetsgivaren någon möjlighet att sänka de utgående lönerna. Avtalet tar visserligen sin utgångspunkt i individuell och differentierad lönesättning, men stadgar dock en förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med ett visst belopp varje år. Denna garanterade löneökning innebär en skyldighet för arbetsgivaren att under avtalsperioden upprätthålla den uppnådda förtjänstnivån. Avtalet innehåller inte heller någon bestämmelse som medför att de uppnådda lönerna kan frångås under avtalsperioden. När det gäller det avtal som upprättats mellan Almega och akademikerförbunden skiljer sig detta avtal från det ovan anförda. Hela lönebildningen avgörs här på lokal nivå. Avtalet innehåller inte någon centralt reglerad löneökning för de anställda. Detta medför att arbetstagaren inte skyddas av den lönesänkningsspärr som kollektivavtal kan innehålla. Cell Networks åsyftade lönesänkningar strider alltså inte mot detta avtal. Inte heller anställningsskyddslagen kan erbjuda de anställda något skydd i denna situation. Anställningsskyddslagen skyddar nämligen inte vederlagssidan av anställningsförhållandet när lönesänkningen tar sin utgångspunkt i en arbetsbristsituation. Cell Network kan alltså med hjälp av arbetsbristrekvisitet företa kollektiva lönesänkningar som inte strider mot anställningsskyddslagens bestämmelser.},
 author    = {Andersson, Lotta},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omreglering av anställningsförhållandet},
 year     = {2003},
}