Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fastighetsmäklarens skadeståndsansvar

Andersson, Marie (2004)
Department of Law
Abstract
Syftet med denna uppsats är att utreda och klargöra fastighetsmäklarens skadeståndsansvar vid förmedling av fastighet till privatperson. Frågan om en mäklare skall hållas ansvarig för en skada som denne orsakat genom en handling eller underlåtenhet är beroende av om mäklaren agerat oaktsamt. För att kunna göra en bedömning av om oaktsamhet förekommit krävs att mäklarens ansvarområde fastställs. Den övergripande aktsamhetsnorm som avgränsar ansvarområdet utgörs av vad som i varje situation anses vara god fastighetsmäklarsed. Begreppet har ingen fast definition utan skall tillåtas utvecklas och förändras över tiden. God fastighetsmäklarsed skall iakttas i allt en mäklare gör, inte enbart i utförandet av de skyldigheter som uttryckligen... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda och klargöra fastighetsmäklarens skadeståndsansvar vid förmedling av fastighet till privatperson. Frågan om en mäklare skall hållas ansvarig för en skada som denne orsakat genom en handling eller underlåtenhet är beroende av om mäklaren agerat oaktsamt. För att kunna göra en bedömning av om oaktsamhet förekommit krävs att mäklarens ansvarområde fastställs. Den övergripande aktsamhetsnorm som avgränsar ansvarområdet utgörs av vad som i varje situation anses vara god fastighetsmäklarsed. Begreppet har ingen fast definition utan skall tillåtas utvecklas och förändras över tiden. God fastighetsmäklarsed skall iakttas i allt en mäklare gör, inte enbart i utförandet av de skyldigheter som uttryckligen följer av lagen. En grundläggande förutsättning är dock att fastighetsmäklarlagen iakttas. Lagen uppställer krav på hur mäklaren skall agera och vilka skyldigheter denne skall iaktta. Mäklaren intar en roll som opartisk mellanman, vilket innebär att han skall tillvarata köpares och säljares intressen i lika stor utsträckning. Undantag görs dock för så kallade affärsmässiga överväganden, exempelvis frågan om priset. Kravet på opartiskhet påverkar således alla mäklarens skyldigheter. Bedömningen av om en mäklare agerat oaktsamt skall enligt vad som anförs i förarbeten och doktrin utgå från hur en normalt aktsam mäklare skulle ha agerat i samma situation. Genom att studera praxis dels från de allmänna domstolarna, dels från Fastighetsmäklarnämnden har jag dock kunnat se en utveckling som tyder på att ett allt tyngre ansvar läggs på mäklaren och att bedömningen inte alltid tar hänsyn till hur en normalt aktsam mäklare skulle ha agerat. Möjligen kan denna utveckling vara bunden till de skyldigheter som är av störst betydelse för parterna. En felaktig rådgivning eller en missvisande upplysning om fastighetens tillstånd kan få kostbara konsekvenser för köpare och säljare. Det är av vikt att en köpare, eller säljare, som vänder sig till en mäklare för att få råd och hjälp med en fastighetsförmedling, kan känna sig trygga på så sätt att de kan få ersättning för skada de lider på grund av mäklarens oaktsamhet. Den utveckling som har skett i praxis har emellertid medfört att utrymmet för en oaktsamhetsbedömning i det närmaste har begränsats till ett minimum. Konsekvensen härav är inte enbart av godo sett ur köpares och säljares ögon. Eftersom mäklarna exempelvis tvingas vidta extra åtgärder för att säkra bevisning för att de uppfyllt sina skyldigheter är det rimligt att anta att vi kommer att se ökande provisionskostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
1555760
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555760,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att utreda och klargöra fastighetsmäklarens skadeståndsansvar vid förmedling av fastighet till privatperson. Frågan om en mäklare skall hållas ansvarig för en skada som denne orsakat genom en handling eller underlåtenhet är beroende av om mäklaren agerat oaktsamt. För att kunna göra en bedömning av om oaktsamhet förekommit krävs att mäklarens ansvarområde fastställs. Den övergripande aktsamhetsnorm som avgränsar ansvarområdet utgörs av vad som i varje situation anses vara god fastighetsmäklarsed. Begreppet har ingen fast definition utan skall tillåtas utvecklas och förändras över tiden. God fastighetsmäklarsed skall iakttas i allt en mäklare gör, inte enbart i utförandet av de skyldigheter som uttryckligen följer av lagen. En grundläggande förutsättning är dock att fastighetsmäklarlagen iakttas. Lagen uppställer krav på hur mäklaren skall agera och vilka skyldigheter denne skall iaktta. Mäklaren intar en roll som opartisk mellanman, vilket innebär att han skall tillvarata köpares och säljares intressen i lika stor utsträckning. Undantag görs dock för så kallade affärsmässiga överväganden, exempelvis frågan om priset. Kravet på opartiskhet påverkar således alla mäklarens skyldigheter. Bedömningen av om en mäklare agerat oaktsamt skall enligt vad som anförs i förarbeten och doktrin utgå från hur en normalt aktsam mäklare skulle ha agerat i samma situation. Genom att studera praxis dels från de allmänna domstolarna, dels från Fastighetsmäklarnämnden har jag dock kunnat se en utveckling som tyder på att ett allt tyngre ansvar läggs på mäklaren och att bedömningen inte alltid tar hänsyn till hur en normalt aktsam mäklare skulle ha agerat. Möjligen kan denna utveckling vara bunden till de skyldigheter som är av störst betydelse för parterna. En felaktig rådgivning eller en missvisande upplysning om fastighetens tillstånd kan få kostbara konsekvenser för köpare och säljare. Det är av vikt att en köpare, eller säljare, som vänder sig till en mäklare för att få råd och hjälp med en fastighetsförmedling, kan känna sig trygga på så sätt att de kan få ersättning för skada de lider på grund av mäklarens oaktsamhet. Den utveckling som har skett i praxis har emellertid medfört att utrymmet för en oaktsamhetsbedömning i det närmaste har begränsats till ett minimum. Konsekvensen härav är inte enbart av godo sett ur köpares och säljares ögon. Eftersom mäklarna exempelvis tvingas vidta extra åtgärder för att säkra bevisning för att de uppfyllt sina skyldigheter är det rimligt att anta att vi kommer att se ökande provisionskostnader.}},
 author    = {{Andersson, Marie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fastighetsmäklarens skadeståndsansvar}},
 year     = {{2004}},
}