Advanced

”Så otroligt ifrågasatta” - En studie kring sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången

Andersson, Martin (2009)
Department of Law
Abstract
Hur sexualbrott behandlas i de svenska rättssalarna har länge varit en omdiskuterad fråga. I denna uppsats studeras hur sexualbrottsoffer upplever rättegången, den faktiska förekomsten av det som upplevs på ett visst sätt och vilken betydelse processrätten har för förekomsten av det som sexualbrottsoffer upplever under rättegången. Sexualbrottsoffers upplevelser har undersökts genom intervjuer med målsägandebiträden och brottsofferstödjare som i sitt arbete möter sexualbrottsoffer i samband med rättegången. Resultaten från dessa intervjuer har kontrollerats mot tidigare forskning och litteratur om sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången. Därefter har förekomsten av det som sexualbrottsoffer upplever på ett visst sätt genom en... (More)
Hur sexualbrott behandlas i de svenska rättssalarna har länge varit en omdiskuterad fråga. I denna uppsats studeras hur sexualbrottsoffer upplever rättegången, den faktiska förekomsten av det som upplevs på ett visst sätt och vilken betydelse processrätten har för förekomsten av det som sexualbrottsoffer upplever under rättegången. Sexualbrottsoffers upplevelser har undersökts genom intervjuer med målsägandebiträden och brottsofferstödjare som i sitt arbete möter sexualbrottsoffer i samband med rättegången. Resultaten från dessa intervjuer har kontrollerats mot tidigare forskning och litteratur om sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången. Därefter har förekomsten av det som sexualbrottsoffer upplever på ett visst sätt genom en genomgång av 48 domar beträffande sexualbrott från tingsrätterna i Hovrätten över Skåne och Blekinges område. Slutligen har den processrättsliga regleringen på dessa områden undersökts. Intervjuundersökningen visar bl.a. att sexualbrottsoffer känner sig ifrågasatta under rättegången, att de känner att de ifrågasätts mer än gärningspersonen och att de upplever att rättegången fokuserar mer på dem än på gärningspersonen. De gjorda undersökningarna visar bl.a. att det finns ett samband mellan dessa upplevelser och den processrättsliga regleringen av rättegången i sexualbrottsmål. T.ex. innebär processrättens krav på falsifierande av alternativa hypoteser att rättegången fokuserar på brottsoffret och dennes utsaga. På de flesta av de av de undersökta områdena visar uppsatsen på sådana samband mellan de processrättsliga principer och bestämmelser som reglerar rättegången, hur dessa rättegångar går till och hur sexualbrottsoffer upplever dem. De gjorda undersökningarna visar att dessa samband varierar mellan olika kategorier av domar, vilket i några fall till viss del kan förklaras av processrätten. Detta gäller t.ex. i fråga om relationen mellan gärningsperson och brottsoffer. Uppsatsen visar också vilken betydelse gärningspersonens inställning har för hur rättegången går till och hur den upplevs av brottsoffret. Sammantaget kan det konstateras att resultaten av de undersökningar som har gjorts inom ramen för denna uppsats visar att en förbättring av sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången förutsätter en förändring av processrätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Martin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1555769
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555769,
 abstract   = {Hur sexualbrott behandlas i de svenska rättssalarna har länge varit en omdiskuterad fråga. I denna uppsats studeras hur sexualbrottsoffer upplever rättegången, den faktiska förekomsten av det som upplevs på ett visst sätt och vilken betydelse processrätten har för förekomsten av det som sexualbrottsoffer upplever under rättegången. Sexualbrottsoffers upplevelser har undersökts genom intervjuer med målsägandebiträden och brottsofferstödjare som i sitt arbete möter sexualbrottsoffer i samband med rättegången. Resultaten från dessa intervjuer har kontrollerats mot tidigare forskning och litteratur om sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången. Därefter har förekomsten av det som sexualbrottsoffer upplever på ett visst sätt genom en genomgång av 48 domar beträffande sexualbrott från tingsrätterna i Hovrätten över Skåne och Blekinges område. Slutligen har den processrättsliga regleringen på dessa områden undersökts. Intervjuundersökningen visar bl.a. att sexualbrottsoffer känner sig ifrågasatta under rättegången, att de känner att de ifrågasätts mer än gärningspersonen och att de upplever att rättegången fokuserar mer på dem än på gärningspersonen. De gjorda undersökningarna visar bl.a. att det finns ett samband mellan dessa upplevelser och den processrättsliga regleringen av rättegången i sexualbrottsmål. T.ex. innebär processrättens krav på falsifierande av alternativa hypoteser att rättegången fokuserar på brottsoffret och dennes utsaga. På de flesta av de av de undersökta områdena visar uppsatsen på sådana samband mellan de processrättsliga principer och bestämmelser som reglerar rättegången, hur dessa rättegångar går till och hur sexualbrottsoffer upplever dem. De gjorda undersökningarna visar att dessa samband varierar mellan olika kategorier av domar, vilket i några fall till viss del kan förklaras av processrätten. Detta gäller t.ex. i fråga om relationen mellan gärningsperson och brottsoffer. Uppsatsen visar också vilken betydelse gärningspersonens inställning har för hur rättegången går till och hur den upplevs av brottsoffret. Sammantaget kan det konstateras att resultaten av de undersökningar som har gjorts inom ramen för denna uppsats visar att en förbättring av sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången förutsätter en förändring av processrätten.},
 author    = {Andersson, Martin},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Så otroligt ifrågasatta” - En studie kring sexualbrottsoffers upplevelser av rättegången},
 year     = {2009},
}