Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagsetableringar i Kina

Andersson, Patrik (2003)
Department of Law
Abstract
Kina är ett land som har stora problem med korruption och en lagstiftning som inte ger tydliga spelregler för de ekonomiska aktörerna. Lokalprotektionism och guanxi gynnar de som redan är etablerade i Kina och ökar kostnaderna och hindren för inträde på den kinesiska marknaden. Om man trots dessa brister beslutar sig för att etablera sig i Kina finns det några klassiska val av associationsform. Dessa är EJV, CJV och WFOE. Som vi kommer att se är skillnaden mellan ett EJV och CJV bl.a. att ett EJV måste bildas i form av ett limited liability company, medan detta är frivilligt för CJV. Båda formerna förutsätter dock att man ingår ett affärsmässigt förhållande med en kinesisk partner för längre eller kortare period. Ett WFOE är däremot ett... (More)
Kina är ett land som har stora problem med korruption och en lagstiftning som inte ger tydliga spelregler för de ekonomiska aktörerna. Lokalprotektionism och guanxi gynnar de som redan är etablerade i Kina och ökar kostnaderna och hindren för inträde på den kinesiska marknaden. Om man trots dessa brister beslutar sig för att etablera sig i Kina finns det några klassiska val av associationsform. Dessa är EJV, CJV och WFOE. Som vi kommer att se är skillnaden mellan ett EJV och CJV bl.a. att ett EJV måste bildas i form av ett limited liability company, medan detta är frivilligt för CJV. Båda formerna förutsätter dock att man ingår ett affärsmässigt förhållande med en kinesisk partner för längre eller kortare period. Ett WFOE är däremot ett limited liability company som saknar kinesiska partners. Dessa olika etableringsformer har alla sina olikheter och det finns fördelar och nackdelar med alla. Ett WFOE är t.ex. en associationsform som lämpar sig bra om man vill vara säker på att ens know-how och immateriella rättigheter är skyddade. Nackdelen är att investeraren tvingas ta hela den kommersiella risken, WFOE kommer inte att ha en partner med insikt i den krångliga administrationen till hjälp, och vissa projekt kommer att var helt spärrat för WFOE. Ett CJV har som fördel att det är upp till parterna att välja hur vinsten skall fördelas mellan sig. Nackdelen är att det kan vara svårt att komma överens om hur CJV skall styras och att immateriella rättigheter har ett sämre skydd, då man i större eller mindre utsträckning måste dela med sig av know-how och immateriella rättigheter till den kinesiska partnern. Ett EJV har den fördelen att det är en etablerad form för samarbete och att denna form i vissa fall är en förutsättning för att få bedriva just den verksamhet man vill. EJV är en associationsform med tydlig reglering vilket kan göra det lättare att få samarbetet mellan parterna att fungera. När valet av associationsform är gjort kommer ett FIE att tvingas koncentrera sig på den komplicerade och tidskrävande godkännande-processen av sitt JV eller WFOE. Detta är en process som kräver att man är noga förbered och inte slarvar med förberedelserna. Men även efter det att företaget är etablerat kvarstår en rad olika frågor som vad man gör med den arbetskraft som finns hos JV partnern, om man kan avskeda dem eller måste man återanställa alla, hur ett WFOE hittar kompetent arbetskraft, hur mycket skatt företaget skall betala, hur ett företags varumärke skall skyddas, om man kan utgå ifrån att företagets immateriella rättigheter skyddas genom registrering, o.s.v. Att här svara på dessa frågor låter sig inte göras, men den investerare som är noga förbered och har funderat igenom dessa frågor innan han ställs inför problemen har mycket vunnet. Många av de problem som uppstår vid en etablering går att lösa, utan vare sig stora kostnader eller segdragna konflikter. Detta förutsätter emellertid att man är förbered och att man visar stor respekt och flexibilitet inför den kinesiska kulturen. Skulle man trots grundliga förberedelser hamna i en civilrättslig tvist skall man komma ihåg att det generellt är svårt att förutse utgången av dessa tvister, framförallt om tvisten förs i allmän domstol. Det är därför ofta, men inte alltid, en fördel att använda sig av skiljeförfarande. Utöver detta är det viktigt att komma ihåg att det i Kina fortfarande anses klandervärt att dra en civilrättslig tvist inför allmän- eller skiljedomstol. Det kan därför rekommenderas att försöka nå en lösning genom förhandlingar eller medling istället. Risken är annars att konflikten mynnar ut i en Pyrrhusseger. Kina är fortfarande ett land styrt av Partiet men politikerna är på väg att bli beroende av ekonomiska framsteg för att kunna upprätthålla sin maktposition. För att nå ekonomiska framsteg är det viktigt att Kina har en transparent och förutsägbar lagstiftning, vilket leder till slutsatsen att det nu inte går att vrida tillbaka klockan och att Kina är på väg, om än långsamt, mot ett fungerande rättsystem med stora möjligheter till ekonomisk utveckling och demokratiska processer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Patrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Associationsrätt
language
Swedish
id
1555778
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555778,
 abstract   = {Kina är ett land som har stora problem med korruption och en lagstiftning som inte ger tydliga spelregler för de ekonomiska aktörerna. Lokalprotektionism och guanxi gynnar de som redan är etablerade i Kina och ökar kostnaderna och hindren för inträde på den kinesiska marknaden. Om man trots dessa brister beslutar sig för att etablera sig i Kina finns det några klassiska val av associationsform. Dessa är EJV, CJV och WFOE. Som vi kommer att se är skillnaden mellan ett EJV och CJV bl.a. att ett EJV måste bildas i form av ett limited liability company, medan detta är frivilligt för CJV. Båda formerna förutsätter dock att man ingår ett affärsmässigt förhållande med en kinesisk partner för längre eller kortare period. Ett WFOE är däremot ett limited liability company som saknar kinesiska partners. Dessa olika etableringsformer har alla sina olikheter och det finns fördelar och nackdelar med alla. Ett WFOE är t.ex. en associationsform som lämpar sig bra om man vill vara säker på att ens know-how och immateriella rättigheter är skyddade. Nackdelen är att investeraren tvingas ta hela den kommersiella risken, WFOE kommer inte att ha en partner med insikt i den krångliga administrationen till hjälp, och vissa projekt kommer att var helt spärrat för WFOE. Ett CJV har som fördel att det är upp till parterna att välja hur vinsten skall fördelas mellan sig. Nackdelen är att det kan vara svårt att komma överens om hur CJV skall styras och att immateriella rättigheter har ett sämre skydd, då man i större eller mindre utsträckning måste dela med sig av know-how och immateriella rättigheter till den kinesiska partnern. Ett EJV har den fördelen att det är en etablerad form för samarbete och att denna form i vissa fall är en förutsättning för att få bedriva just den verksamhet man vill. EJV är en associationsform med tydlig reglering vilket kan göra det lättare att få samarbetet mellan parterna att fungera. När valet av associationsform är gjort kommer ett FIE att tvingas koncentrera sig på den komplicerade och tidskrävande godkännande-processen av sitt JV eller WFOE. Detta är en process som kräver att man är noga förbered och inte slarvar med förberedelserna. Men även efter det att företaget är etablerat kvarstår en rad olika frågor som vad man gör med den arbetskraft som finns hos JV partnern, om man kan avskeda dem eller måste man återanställa alla, hur ett WFOE hittar kompetent arbetskraft, hur mycket skatt företaget skall betala, hur ett företags varumärke skall skyddas, om man kan utgå ifrån att företagets immateriella rättigheter skyddas genom registrering, o.s.v. Att här svara på dessa frågor låter sig inte göras, men den investerare som är noga förbered och har funderat igenom dessa frågor innan han ställs inför problemen har mycket vunnet. Många av de problem som uppstår vid en etablering går att lösa, utan vare sig stora kostnader eller segdragna konflikter. Detta förutsätter emellertid att man är förbered och att man visar stor respekt och flexibilitet inför den kinesiska kulturen. Skulle man trots grundliga förberedelser hamna i en civilrättslig tvist skall man komma ihåg att det generellt är svårt att förutse utgången av dessa tvister, framförallt om tvisten förs i allmän domstol. Det är därför ofta, men inte alltid, en fördel att använda sig av skiljeförfarande. Utöver detta är det viktigt att komma ihåg att det i Kina fortfarande anses klandervärt att dra en civilrättslig tvist inför allmän- eller skiljedomstol. Det kan därför rekommenderas att försöka nå en lösning genom förhandlingar eller medling istället. Risken är annars att konflikten mynnar ut i en Pyrrhusseger. Kina är fortfarande ett land styrt av Partiet men politikerna är på väg att bli beroende av ekonomiska framsteg för att kunna upprätthålla sin maktposition. För att nå ekonomiska framsteg är det viktigt att Kina har en transparent och förutsägbar lagstiftning, vilket leder till slutsatsen att det nu inte går att vrida tillbaka klockan och att Kina är på väg, om än långsamt, mot ett fungerande rättsystem med stora möjligheter till ekonomisk utveckling och demokratiska processer.},
 author    = {Andersson, Patrik},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsetableringar i Kina},
 year     = {2003},
}