Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EU:s fusionskontroll - bör den förändras och effektiviseras enligt amerikansk förebild?

Andersson, Ulrika (2003)
Department of Law
Abstract
EU:s fusionskontroll hanteras till största delen av den Europeiska kommissionen, som är den myndighet som utreder och tar besluten om att godkänna eller förbjuda en koncentration. På senare år har EU:s fusionskontroll utsatts för omfattande kritik. Främst är det kommissionens beslut som har kritiserats, och kritiken har ofta kommit från förstainstansrätten. Kommissionens beslut har emellertid också skapat protester från amerikanska myndigheter, som haft bestämda åsikter om bristerna i kommissionens resonemang. Bristerna i EU:s fusionskontroll har dock inte enbart visat sig i kommissionens beslut. Det finns även andra typer av problem i tillämpningen av koncentrationsförordningen. Ett exempel på denna problematik är förhållandet mellan... (More)
EU:s fusionskontroll hanteras till största delen av den Europeiska kommissionen, som är den myndighet som utreder och tar besluten om att godkänna eller förbjuda en koncentration. På senare år har EU:s fusionskontroll utsatts för omfattande kritik. Främst är det kommissionens beslut som har kritiserats, och kritiken har ofta kommit från förstainstansrätten. Kommissionens beslut har emellertid också skapat protester från amerikanska myndigheter, som haft bestämda åsikter om bristerna i kommissionens resonemang. Bristerna i EU:s fusionskontroll har dock inte enbart visat sig i kommissionens beslut. Det finns även andra typer av problem i tillämpningen av koncentrationsförordningen. Ett exempel på denna problematik är förhållandet mellan förordningen och art. 81 och 82 i Romfördraget. Trots att koncentrationsförordningen är ämnad att vara det enda instrumentet för kontroll av fusioner av en viss storlek, finns det flera oklarheter i regelsystemen som behöver arbetas bort. På flera av de områden där problem uppmärksammats skulle situationen eventuellt kunna förbättras genom att EU tog intryck av den amerikanska fusionskontrollen. Ett exempel på en sådan situation är när kommissionen gör sin konkurrensbedömning beträffande företag som går samman i någon av EU:s mindre medlemsstater. Eftersom den relevanta marknaden oftast bedöms nationellt är det lättare för företag i små länder att uppnå en dominerande ställning. Ett sätt att förbättra denna ojämna situation för de mindre länderna skulle bland annat kunna vara att, som i USA, väga in effektivitetsvinster i bedömningen. Fusioner som skapar konkurrenssvårigheter kan på detta sätt ändå godkännas om de skapar tillräckliga effektivitetsvinster, som i slutändan kan gynna konsumenterna. På detta sätt blir bedömningen mer individuell och fusioner som kanske annars skulle förbjudas kan godkännas, vilket öppnar en extra möjlighet för företag i de mindre medlemsländerna. De mest uppmärksammade problemen har dock rört kommissionens beslutsfattande och kritiken har främst gällt komissionens bristfälliga utredningar och godtyckliga bedömningar. Kritiken från amerikanska myndigheter har även gällt kommissionens inställning till vem det är som skall skyddas med kontrollen. Enligt koncentrationsförordningen är det alltid konsumenterna som skall gynnas med förvärven, men kommissionen har allt oftare verkat vara mer benägen att skydda konkurrenterna till den nya koncentrationen. I USA poängterar man istället att det är konkurrensen som skall skyddas inte konkurrenterna. Det finns flera sätt att komma till rätta med bristerna i kommissionens bedömningar. Många av de föreslagna lösningarna är hämtade från den amerikanska fusionskontrollen, och ett exempel som framförts är att kommissionen inte själv skall vara den beslutande instansen. Det innebär ett allvarligt hot mot rättssäkerheten att kommissionen både agerar utredare, åklagare och domare. I USA lämnas utredningen över till en beslutande instans, och detta system skulle för kommissionens del medföra att man skulle vara tvungen att utföra betydligt grundligare undersökningar för att kunna bevisa sin sak för en oberoende instans. Att låta kommissionen lämna ifrån sig beslutsfattandet är bara ett av de alternativ som kan diskuteras för att komma till rätta med problemen i EU:s fusionskontroll. Jag skall i uppsatsen lyfta fram flera förslag på hur den europeiska fusionskontrollen skulle kunna förbättras genom att kommissionen tog lärdom av de amerikanska konkurrensmyndigheternas arbetsmetoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ulrika
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1555811
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555811,
 abstract   = {EU:s fusionskontroll hanteras till största delen av den Europeiska kommissionen, som är den myndighet som utreder och tar besluten om att godkänna eller förbjuda en koncentration. På senare år har EU:s fusionskontroll utsatts för omfattande kritik. Främst är det kommissionens beslut som har kritiserats, och kritiken har ofta kommit från förstainstansrätten. Kommissionens beslut har emellertid också skapat protester från amerikanska myndigheter, som haft bestämda åsikter om bristerna i kommissionens resonemang. Bristerna i EU:s fusionskontroll har dock inte enbart visat sig i kommissionens beslut. Det finns även andra typer av problem i tillämpningen av koncentrationsförordningen. Ett exempel på denna problematik är förhållandet mellan förordningen och art. 81 och 82 i Romfördraget. Trots att koncentrationsförordningen är ämnad att vara det enda instrumentet för kontroll av fusioner av en viss storlek, finns det flera oklarheter i regelsystemen som behöver arbetas bort. På flera av de områden där problem uppmärksammats skulle situationen eventuellt kunna förbättras genom att EU tog intryck av den amerikanska fusionskontrollen. Ett exempel på en sådan situation är när kommissionen gör sin konkurrensbedömning beträffande företag som går samman i någon av EU:s mindre medlemsstater. Eftersom den relevanta marknaden oftast bedöms nationellt är det lättare för företag i små länder att uppnå en dominerande ställning. Ett sätt att förbättra denna ojämna situation för de mindre länderna skulle bland annat kunna vara att, som i USA, väga in effektivitetsvinster i bedömningen. Fusioner som skapar konkurrenssvårigheter kan på detta sätt ändå godkännas om de skapar tillräckliga effektivitetsvinster, som i slutändan kan gynna konsumenterna. På detta sätt blir bedömningen mer individuell och fusioner som kanske annars skulle förbjudas kan godkännas, vilket öppnar en extra möjlighet för företag i de mindre medlemsländerna. De mest uppmärksammade problemen har dock rört kommissionens beslutsfattande och kritiken har främst gällt komissionens bristfälliga utredningar och godtyckliga bedömningar. Kritiken från amerikanska myndigheter har även gällt kommissionens inställning till vem det är som skall skyddas med kontrollen. Enligt koncentrationsförordningen är det alltid konsumenterna som skall gynnas med förvärven, men kommissionen har allt oftare verkat vara mer benägen att skydda konkurrenterna till den nya koncentrationen. I USA poängterar man istället att det är konkurrensen som skall skyddas inte konkurrenterna. Det finns flera sätt att komma till rätta med bristerna i kommissionens bedömningar. Många av de föreslagna lösningarna är hämtade från den amerikanska fusionskontrollen, och ett exempel som framförts är att kommissionen inte själv skall vara den beslutande instansen. Det innebär ett allvarligt hot mot rättssäkerheten att kommissionen både agerar utredare, åklagare och domare. I USA lämnas utredningen över till en beslutande instans, och detta system skulle för kommissionens del medföra att man skulle vara tvungen att utföra betydligt grundligare undersökningar för att kunna bevisa sin sak för en oberoende instans. Att låta kommissionen lämna ifrån sig beslutsfattandet är bara ett av de alternativ som kan diskuteras för att komma till rätta med problemen i EU:s fusionskontroll. Jag skall i uppsatsen lyfta fram flera förslag på hur den europeiska fusionskontrollen skulle kunna förbättras genom att kommissionen tog lärdom av de amerikanska konkurrensmyndigheternas arbetsmetoder.},
 author    = {Andersson, Ulrika},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU:s fusionskontroll - bör den förändras och effektiviseras enligt amerikansk förebild?},
 year     = {2003},
}