Advanced

Anton Piller order -i engelsk rätt- och intrångsundersökning -i svensk rätt-

Anderzén, Annsofie (2001)
Department of Law
Abstract
Sammanfattningen behandlar endast de två stora delarna i uppsatsen, den engelska Anton Piller Order och den svenska intrångsundersökningen. 1.1 Anton Piller Order Anton Piller Order är ett civilrättsligt institut som innebär att tillträde ska beredas käranden, och/eller dennes ombud, till svarandens lokaler och i vissa fall även bostad, för att söka efter bevismaterial som käranden behöver för att framgångsrikt kunna föra talan mot svaranden. Normalt ansöks det om denna åtgärd utan att motparten hörs och ingen förvarning lämnas inför genomförandet. Svaranden har rätt att söka juridisk rådgivning och kan bestrida före-läggandet. Det krävs för genomförandet att svaranden medger tillträde till lokalerna, men såsom Anton Piller Order är... (More)
Sammanfattningen behandlar endast de två stora delarna i uppsatsen, den engelska Anton Piller Order och den svenska intrångsundersökningen. 1.1 Anton Piller Order Anton Piller Order är ett civilrättsligt institut som innebär att tillträde ska beredas käranden, och/eller dennes ombud, till svarandens lokaler och i vissa fall även bostad, för att söka efter bevismaterial som käranden behöver för att framgångsrikt kunna föra talan mot svaranden. Normalt ansöks det om denna åtgärd utan att motparten hörs och ingen förvarning lämnas inför genomförandet. Svaranden har rätt att söka juridisk rådgivning och kan bestrida före-läggandet. Det krävs för genomförandet att svaranden medger tillträde till lokalerna, men såsom Anton Piller Order är utformad, innebär ett nekande till tillträde att han gör sig skyldig till contempt of court och kan riskera fängelse. En Anton Piller Order är inte begränsad till immaterialrätten, men detta område utgör det väsentligaste användningsområdet. Käranden har oftast rätt att närvara och själv utföra genomsökningen. Material som upptäcks får avlägs-nas om det behövs. Normalt ska det dock återlämnas inom kort eller lämnas för förvaring antingen hos en oberoende domstolstjänsteman eller till svarandens advokater. Vad som avlägsnas ska dokumenteras och svaranden ska beredas möjlighet att kontrollera denna dokumentation. Har en Anton Piller Order beviljats felaktigt eller har undersökningen genom-förts på ett inkorrekt sätt kan svaranden tillerkännas skadestånd. 1.2 Intrångsundersökning Intrångsundersökning är ett nytt begrepp i svensk rätt, införd i våra immaterialrättsliga lagar. Möjligheten till intrångsundersökning trädde i kraft första januari 1999. Den innebär att käranden ansöker om undersökningen vid domstol och beviljas den, är det kronofogde-myndigheten som sköter verkställigheten. Kronofogden har rätt att bereda sig tillträde till lokalerna och svarandens samtycke krävs alltså inte. Svaranden har dock rätt att tillkalla juridisk rådgivare. Undersökningen innebär att lokalerna genomsöks för bevis som kan användas av käranden i rättegång för att exempelvis ansöka om säkerhetsåtgärd eller förbud vid vite att fortsätta ett intrång. Intrångsundersökning kan beviljas ex parte och även om käranden tillåts närvara får han inte själv utföra undersökning. Inget originalmaterial eller föremål får tas ifrån lokalerna, utan handlingar får endast kopieras, fotograferas, filmas eller spelas in. Kronofogden ska föra protokoll över själva undersökningen och ange vilka dokument man upptäckt. Fullföljer käranden ej talan i saken ska undersökningen gå åter och har den felaktigt beviljats och inget intrång kan konstateras, kan svaranden tillerkännas skade-stånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderzén, Annsofie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1555817
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555817,
 abstract   = {Sammanfattningen behandlar endast de två stora delarna i uppsatsen, den engelska Anton Piller Order och den svenska intrångsundersökningen. 1.1 Anton Piller Order Anton Piller Order är ett civilrättsligt institut som innebär att tillträde ska beredas käranden, och/eller dennes ombud, till svarandens lokaler och i vissa fall även bostad, för att söka efter bevismaterial som käranden behöver för att framgångsrikt kunna föra talan mot svaranden. Normalt ansöks det om denna åtgärd utan att motparten hörs och ingen förvarning lämnas inför genomförandet. Svaranden har rätt att söka juridisk rådgivning och kan bestrida före-läggandet. Det krävs för genomförandet att svaranden medger tillträde till lokalerna, men såsom Anton Piller Order är utformad, innebär ett nekande till tillträde att han gör sig skyldig till contempt of court och kan riskera fängelse. En Anton Piller Order är inte begränsad till immaterialrätten, men detta område utgör det väsentligaste användningsområdet. Käranden har oftast rätt att närvara och själv utföra genomsökningen. Material som upptäcks får avlägs-nas om det behövs. Normalt ska det dock återlämnas inom kort eller lämnas för förvaring antingen hos en oberoende domstolstjänsteman eller till svarandens advokater. Vad som avlägsnas ska dokumenteras och svaranden ska beredas möjlighet att kontrollera denna dokumentation. Har en Anton Piller Order beviljats felaktigt eller har undersökningen genom-förts på ett inkorrekt sätt kan svaranden tillerkännas skadestånd. 1.2 Intrångsundersökning Intrångsundersökning är ett nytt begrepp i svensk rätt, införd i våra immaterialrättsliga lagar. Möjligheten till intrångsundersökning trädde i kraft första januari 1999. Den innebär att käranden ansöker om undersökningen vid domstol och beviljas den, är det kronofogde-myndigheten som sköter verkställigheten. Kronofogden har rätt att bereda sig tillträde till lokalerna och svarandens samtycke krävs alltså inte. Svaranden har dock rätt att tillkalla juridisk rådgivare. Undersökningen innebär att lokalerna genomsöks för bevis som kan användas av käranden i rättegång för att exempelvis ansöka om säkerhetsåtgärd eller förbud vid vite att fortsätta ett intrång. Intrångsundersökning kan beviljas ex parte och även om käranden tillåts närvara får han inte själv utföra undersökning. Inget originalmaterial eller föremål får tas ifrån lokalerna, utan handlingar får endast kopieras, fotograferas, filmas eller spelas in. Kronofogden ska föra protokoll över själva undersökningen och ange vilka dokument man upptäckt. Fullföljer käranden ej talan i saken ska undersökningen gå åter och har den felaktigt beviljats och inget intrång kan konstateras, kan svaranden tillerkännas skade-stånd.},
 author    = {Anderzén, Annsofie},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anton Piller order -i engelsk rätt- och intrångsundersökning -i svensk rätt-},
 year     = {2001},
}