Advanced

Hur mycket ska förorenaren betala?

Arnbom, Christian (2006)
Department of Law
Abstract
I detta examensarbete behandlar jag frågan om hur Sverige respektive England har reglerat en verksamhetsutövares efterbehandlingsansvar. I Sverige reglerar 10 kap. 4 § miljöbalken omfattningen av efterbehandlingsansvaret, medan sektion 78 Environmental Protection Act Part IIA reglerar frågan i engelsk lagstiftning. I båda länderna kan även skadeståndsrätten användas för att täcka de kostnader som uppstår då en fastighet förorenats. Eftersom omfattningen av efterbehandlingsansvaret inte varit föremål för prövning av domstol i Sverige eller England, har tillsynsmyndigheten ingen rättspraxis som vägledning vid bedömningen av vilka efterbehandlingskostnader som kan avkrävas den ansvarige. I båda länderna är verksamhetsutövarna av uppfattningen... (More)
I detta examensarbete behandlar jag frågan om hur Sverige respektive England har reglerat en verksamhetsutövares efterbehandlingsansvar. I Sverige reglerar 10 kap. 4 § miljöbalken omfattningen av efterbehandlingsansvaret, medan sektion 78 Environmental Protection Act Part IIA reglerar frågan i engelsk lagstiftning. I båda länderna kan även skadeståndsrätten användas för att täcka de kostnader som uppstår då en fastighet förorenats. Eftersom omfattningen av efterbehandlingsansvaret inte varit föremål för prövning av domstol i Sverige eller England, har tillsynsmyndigheten ingen rättspraxis som vägledning vid bedömningen av vilka efterbehandlingskostnader som kan avkrävas den ansvarige. I båda länderna är verksamhetsutövarna av uppfattningen att det finns ett antal omständigheter som fråntar verksamhetens ansvar för att bekosta efterbehandlingsåtgärder. Tillsynsmyndigheterna tillmäter dock inte de förmildrande omständigheterna samma tyngd som verksamhetsutövarna, utan anser att den enda omständighet som jämkar omfattningen av ansvaret fullt ut är om föroreningen skett långt tillbaka i tiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arnbom, Christian
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1555880
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555880,
 abstract   = {I detta examensarbete behandlar jag frågan om hur Sverige respektive England har reglerat en verksamhetsutövares efterbehandlingsansvar. I Sverige reglerar 10 kap. 4 § miljöbalken omfattningen av efterbehandlingsansvaret, medan sektion 78 Environmental Protection Act Part IIA reglerar frågan i engelsk lagstiftning. I båda länderna kan även skadeståndsrätten användas för att täcka de kostnader som uppstår då en fastighet förorenats. Eftersom omfattningen av efterbehandlingsansvaret inte varit föremål för prövning av domstol i Sverige eller England, har tillsynsmyndigheten ingen rättspraxis som vägledning vid bedömningen av vilka efterbehandlingskostnader som kan avkrävas den ansvarige. I båda länderna är verksamhetsutövarna av uppfattningen att det finns ett antal omständigheter som fråntar verksamhetens ansvar för att bekosta efterbehandlingsåtgärder. Tillsynsmyndigheterna tillmäter dock inte de förmildrande omständigheterna samma tyngd som verksamhetsutövarna, utan anser att den enda omständighet som jämkar omfattningen av ansvaret fullt ut är om föroreningen skett långt tillbaka i tiden.},
 author    = {Arnbom, Christian},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur mycket ska förorenaren betala?},
 year     = {2006},
}