Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internutredningar inom polisen

Bengtsson, Dan (2003)
Department of Law
Abstract
Jag har valt att skriva min uppsats om internutredningar inom polisen. Inledningsvis behandlar jag hur man handlägger anmälningar mot poliser för brott de begått i tjänsten. Vidare går jag igenom hur de utredningar som följer på anmälningarna går till, vilka det är som ansvarar för och verkställer dem. Efter detta går jag igenom hur frågan angående internutredningar inom polisen diskuterats under de senaste 25 åren. Det har riktats mycket klagomål på utredningarna. I massmedierna har det många gånger uttryckts att poliserna utreder sig själva. Detta har medfört att många utredningar satts i verket för att rättsväsendet på något vis skall komma fram med en lösning på problemet. Sammanfattningsvis kan sägas att slutsatsen av alla dessa... (More)
Jag har valt att skriva min uppsats om internutredningar inom polisen. Inledningsvis behandlar jag hur man handlägger anmälningar mot poliser för brott de begått i tjänsten. Vidare går jag igenom hur de utredningar som följer på anmälningarna går till, vilka det är som ansvarar för och verkställer dem. Efter detta går jag igenom hur frågan angående internutredningar inom polisen diskuterats under de senaste 25 åren. Det har riktats mycket klagomål på utredningarna. I massmedierna har det många gånger uttryckts att poliserna utreder sig själva. Detta har medfört att många utredningar satts i verket för att rättsväsendet på något vis skall komma fram med en lösning på problemet. Sammanfattningsvis kan sägas att slutsatsen av alla dessa utredningar har varit att reglerna angående internutredningarna inom polisen var och fortfarande är bra och att även organisationen kring dessa fungerar på ett utmärkt sätt. Självklart sägs det att det alltid går att göra små förbättringar, men några drastiska förändringar har det i stort sett inte varit någon som förespråkat. Det största problemet som de flesta påpekade var att allmänheten inte litade på utredningarna, de menade att poliserna utredde sig själva och därför blev friade alldeles för ofta. I uppsatsen kommer jag fram till att det viktigaste för att öka allmänhetens förtroende är att lägga ner mycket resurser på att sprida information om internutredningarna till dem. Om informationen att utredningarna håller hög kvalitet når ut till allmänheten tror jag att deras tillit för polisen skulle öka. När väl denna blivit större är det viktigt att hela tiden förbättra utredningarna för att förtroendet för dem även på längre sikt skall vara högt. Jag kommer även fram till att massmedia i relativt stor utsträckning medverkat till allmänhetens uppfattning i frågan. Jag anser att problematiken till stor del ligger i att språket och de regler som massmedierna använder sig av, skiljer sig avsevärt från rättsväsendets. Inom juridiken är det viktigt att allt är klart och precist, medan massmedierna kan vara lite mer vardagliga och enkla när de uttrycker sig i text. För att få bukt med problemet är det viktigt att allmänheten accepterar att beroende på vilken intressent det är som beskriver en händelse, ser sanningen annorlunda ut. Jag går även igenom hur dessa internutredningsfrågor behandlas i Norge. Jag försöker dra paralleller mellan Sveriges och Norges system och visa på de likheter och skillnader som finns. Jag konstaterar att det finns en relativt stor skillnad mellan Sverige och Norge som är tämligen avgörande i frågan. I Norge är åklagarna och poliserna på lokal nivå samma personer vilket inte är fallet i Sverige där de båda arbetar vid olika myndigheter. Jag menar dock att likheterna rent regelmässigt och diskussionsmässigt är och har varit så stora att de är meningsfullt att jämföra de båda länderna med varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Dan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1556075
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556075,
 abstract   = {Jag har valt att skriva min uppsats om internutredningar inom polisen. Inledningsvis behandlar jag hur man handlägger anmälningar mot poliser för brott de begått i tjänsten. Vidare går jag igenom hur de utredningar som följer på anmälningarna går till, vilka det är som ansvarar för och verkställer dem. Efter detta går jag igenom hur frågan angående internutredningar inom polisen diskuterats under de senaste 25 åren. Det har riktats mycket klagomål på utredningarna. I massmedierna har det många gånger uttryckts att poliserna utreder sig själva. Detta har medfört att många utredningar satts i verket för att rättsväsendet på något vis skall komma fram med en lösning på problemet. Sammanfattningsvis kan sägas att slutsatsen av alla dessa utredningar har varit att reglerna angående internutredningarna inom polisen var och fortfarande är bra och att även organisationen kring dessa fungerar på ett utmärkt sätt. Självklart sägs det att det alltid går att göra små förbättringar, men några drastiska förändringar har det i stort sett inte varit någon som förespråkat. Det största problemet som de flesta påpekade var att allmänheten inte litade på utredningarna, de menade att poliserna utredde sig själva och därför blev friade alldeles för ofta. I uppsatsen kommer jag fram till att det viktigaste för att öka allmänhetens förtroende är att lägga ner mycket resurser på att sprida information om internutredningarna till dem. Om informationen att utredningarna håller hög kvalitet når ut till allmänheten tror jag att deras tillit för polisen skulle öka. När väl denna blivit större är det viktigt att hela tiden förbättra utredningarna för att förtroendet för dem även på längre sikt skall vara högt. Jag kommer även fram till att massmedia i relativt stor utsträckning medverkat till allmänhetens uppfattning i frågan. Jag anser att problematiken till stor del ligger i att språket och de regler som massmedierna använder sig av, skiljer sig avsevärt från rättsväsendets. Inom juridiken är det viktigt att allt är klart och precist, medan massmedierna kan vara lite mer vardagliga och enkla när de uttrycker sig i text. För att få bukt med problemet är det viktigt att allmänheten accepterar att beroende på vilken intressent det är som beskriver en händelse, ser sanningen annorlunda ut. Jag går även igenom hur dessa internutredningsfrågor behandlas i Norge. Jag försöker dra paralleller mellan Sveriges och Norges system och visa på de likheter och skillnader som finns. Jag konstaterar att det finns en relativt stor skillnad mellan Sverige och Norge som är tämligen avgörande i frågan. I Norge är åklagarna och poliserna på lokal nivå samma personer vilket inte är fallet i Sverige där de båda arbetar vid olika myndigheter. Jag menar dock att likheterna rent regelmässigt och diskussionsmässigt är och har varit så stora att de är meningsfullt att jämföra de båda länderna med varandra.},
 author    = {Bengtsson, Dan},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internutredningar inom polisen},
 year     = {2003},
}