Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Private equity-investeringar - reglering och hantering av exit i svensk rätt

Bergdahl, Marcus (2004)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar vissa aspekter av investeringsavtal vid private equity och venture capital-investeringar i svenska bolag. Fokus ligger på regleringar av investerarens exit, dvs. avyttring av innehavet i portföljbolaget. Private equity- och venture capital-investeringar sker i onoterade bolag med utvecklingspotential, s.k. utvecklingsbolag. Det råder i dessa bolag generellt personidentitet mellan ägare och ledning. Målet med investeringen är oftast att avyttring skall ske inom viss tid, vanligtvis tre till fem år, genom notering på börs eller auktoriserad marknadsplats eller försäljning till industriell köpare. Valet av metod är beroende av ett antal olika faktorer varvid ledstjärnan för investeraren är att erhålla så hög avkastning... (More)
Denna uppsats behandlar vissa aspekter av investeringsavtal vid private equity och venture capital-investeringar i svenska bolag. Fokus ligger på regleringar av investerarens exit, dvs. avyttring av innehavet i portföljbolaget. Private equity- och venture capital-investeringar sker i onoterade bolag med utvecklingspotential, s.k. utvecklingsbolag. Det råder i dessa bolag generellt personidentitet mellan ägare och ledning. Målet med investeringen är oftast att avyttring skall ske inom viss tid, vanligtvis tre till fem år, genom notering på börs eller auktoriserad marknadsplats eller försäljning till industriell köpare. Valet av metod är beroende av ett antal olika faktorer varvid ledstjärnan för investeraren är att erhålla så hög avkastning på satsat kapital som möjligt. Reglering och genomdrivande av exit uppvisar i Sverige något annorlunda egenskaper än vad som är vanligt internationellt. Detta är framför allt hänförligt till en restriktiv syn på vad som får inkluderas i bolagsordningen och därmed sammanhörande osäkerhet vad beträffar aktieägaravtals rättsverkningar. Uppsatsen granskar vilka rättigheter i förhållande till exit investerare generellt kräver och hur dessa kan regleras utifrån användande av aktie som underliggande instrument för investeringen. Det sker en uppdelning mellan vad som kan intas i bolagsordningen och vad parterna är hänvisade till att reglera i aktieägaravtal. Aktieägaravtalets rättsverkningar i relation till olika rättssubjekt granskas och det konstateras att dessa skapar viss osäkerhet för investerare. De flesta bestämmelser avseende investerarens exit återfinns i aktieägaravtal. Det rör sig om rätt att kräva notering eller försäljning av bolaget, företrädesrätt till försäljningslikvid samt bestämmelser som har till syfte att skydda investerarens innehav mot utspädning. Det svenska systemet med nominellt belopp ger härvidlag upphov till ett något annorlunda upplägg än vad internationella investerare är vana vid. Emellertid konstateras det att denna ordning, trots vissa mindre problem, i det stora hela lyckas åstadkomma ett likvärdigt skydd för investerare i svenska bolag. De svenska investeringsavtalen är starkt influerade av deras internationella förebilder. Klimatet på den svenska private equity och venture capital-marknaden har under de senaste åren hårdnat och kraven som framställs av investerare har blivit alltmer långtgående. Bruket av allt hårdare klausuler granskas och problematiseras och ett försök görs att presentera exempel på utformningar av dylika klausuler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergdahl, Marcus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Avtalsrätt
language
Swedish
id
1556132
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556132,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar vissa aspekter av investeringsavtal vid private equity och venture capital-investeringar i svenska bolag. Fokus ligger på regleringar av investerarens exit, dvs. avyttring av innehavet i portföljbolaget. Private equity- och venture capital-investeringar sker i onoterade bolag med utvecklingspotential, s.k. utvecklingsbolag. Det råder i dessa bolag generellt personidentitet mellan ägare och ledning. Målet med investeringen är oftast att avyttring skall ske inom viss tid, vanligtvis tre till fem år, genom notering på börs eller auktoriserad marknadsplats eller försäljning till industriell köpare. Valet av metod är beroende av ett antal olika faktorer varvid ledstjärnan för investeraren är att erhålla så hög avkastning på satsat kapital som möjligt. Reglering och genomdrivande av exit uppvisar i Sverige något annorlunda egenskaper än vad som är vanligt internationellt. Detta är framför allt hänförligt till en restriktiv syn på vad som får inkluderas i bolagsordningen och därmed sammanhörande osäkerhet vad beträffar aktieägaravtals rättsverkningar. Uppsatsen granskar vilka rättigheter i förhållande till exit investerare generellt kräver och hur dessa kan regleras utifrån användande av aktie som underliggande instrument för investeringen. Det sker en uppdelning mellan vad som kan intas i bolagsordningen och vad parterna är hänvisade till att reglera i aktieägaravtal. Aktieägaravtalets rättsverkningar i relation till olika rättssubjekt granskas och det konstateras att dessa skapar viss osäkerhet för investerare. De flesta bestämmelser avseende investerarens exit återfinns i aktieägaravtal. Det rör sig om rätt att kräva notering eller försäljning av bolaget, företrädesrätt till försäljningslikvid samt bestämmelser som har till syfte att skydda investerarens innehav mot utspädning. Det svenska systemet med nominellt belopp ger härvidlag upphov till ett något annorlunda upplägg än vad internationella investerare är vana vid. Emellertid konstateras det att denna ordning, trots vissa mindre problem, i det stora hela lyckas åstadkomma ett likvärdigt skydd för investerare i svenska bolag. De svenska investeringsavtalen är starkt influerade av deras internationella förebilder. Klimatet på den svenska private equity och venture capital-marknaden har under de senaste åren hårdnat och kraven som framställs av investerare har blivit alltmer långtgående. Bruket av allt hårdare klausuler granskas och problematiseras och ett försök görs att presentera exempel på utformningar av dylika klausuler.},
 author    = {Bergdahl, Marcus},
 keyword   = {Associationsrätt,Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Private equity-investeringar - reglering och hantering av exit i svensk rätt},
 year     = {2004},
}