Advanced

Gränsöverskridande underprisöverlåtelser och kravet i 23 kap. 16§ IL

Berglund, Emma (2009)
Department of Law
Abstract
Överlåtelser mellan företag görs normalt på marknadsmässiga villkor. I Sverige är dock överlåtelser till underpris sedan länge en vanlig form för att vid omstruktureringar skjuta upp inkomstbeskattning vid försäljningar mellan företag i ägargemenskap. Vanligtvis kan då den skatterättsliga intäkten vid överlåtelse till underpris korrigeras upp till marknadspris. För att uttagsbeskattning skall kunna underlåtas vid en underprisöverlåtelse krävs att förvärvaren omedelbart efter förvärvet är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet för vilken tillgången ingår. Detta regleras i 23 kap. 16 § IL. En förvärvare som är skattskyldig i en annan medlemsstat i EU än Sverige, omfattas inte av de förmåner som medges enligt bestämmelserna om... (More)
Överlåtelser mellan företag görs normalt på marknadsmässiga villkor. I Sverige är dock överlåtelser till underpris sedan länge en vanlig form för att vid omstruktureringar skjuta upp inkomstbeskattning vid försäljningar mellan företag i ägargemenskap. Vanligtvis kan då den skatterättsliga intäkten vid överlåtelse till underpris korrigeras upp till marknadspris. För att uttagsbeskattning skall kunna underlåtas vid en underprisöverlåtelse krävs att förvärvaren omedelbart efter förvärvet är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet för vilken tillgången ingår. Detta regleras i 23 kap. 16 § IL. En förvärvare som är skattskyldig i en annan medlemsstat i EU än Sverige, omfattas inte av de förmåner som medges enligt bestämmelserna om underprisöverlåtelse. I och med Sveriges medlemskap i EU ställs krav på att det skall råda en fri etablering inom gemenskapen. Det vill säga, medlemsstater skall ej ha en lagstiftning som hindrar bolag att etablera sig i ett medlemsland på grund av en skattelagstiftning som negativt särbehandlar en gränsöverskridande etablering i jämförelse med rent inhemska etableringar. Frågan som behandlas i uppsatsen är om den svenska bestämmelsen i 23 kap. 16 § IL står i konflikt med EG-rätten och etableringsfriheten i artikel 43 EG-fördraget vid gränsöverskridande underprisöverlåtelser. En genomgång av svensk intern rätt ställd mot EG-rätten resulterar i slutsatsen att så är fallet. Det svenska kravet om omedelbar skattskyldighet innebär en inskränkning av den grundläggande principen om etableringsfrihet. Denna inskränkning kan emellertid rättfärdigas enligt doktrinen om rule of reason. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Emma
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556162
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556162,
 abstract   = {Överlåtelser mellan företag görs normalt på marknadsmässiga villkor. I Sverige är dock överlåtelser till underpris sedan länge en vanlig form för att vid omstruktureringar skjuta upp inkomstbeskattning vid försäljningar mellan företag i ägargemenskap. Vanligtvis kan då den skatterättsliga intäkten vid överlåtelse till underpris korrigeras upp till marknadspris. För att uttagsbeskattning skall kunna underlåtas vid en underprisöverlåtelse krävs att förvärvaren omedelbart efter förvärvet är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet för vilken tillgången ingår. Detta regleras i 23 kap. 16 § IL. En förvärvare som är skattskyldig i en annan medlemsstat i EU än Sverige, omfattas inte av de förmåner som medges enligt bestämmelserna om underprisöverlåtelse. I och med Sveriges medlemskap i EU ställs krav på att det skall råda en fri etablering inom gemenskapen. Det vill säga, medlemsstater skall ej ha en lagstiftning som hindrar bolag att etablera sig i ett medlemsland på grund av en skattelagstiftning som negativt särbehandlar en gränsöverskridande etablering i jämförelse med rent inhemska etableringar. Frågan som behandlas i uppsatsen är om den svenska bestämmelsen i 23 kap. 16 § IL står i konflikt med EG-rätten och etableringsfriheten i artikel 43 EG-fördraget vid gränsöverskridande underprisöverlåtelser. En genomgång av svensk intern rätt ställd mot EG-rätten resulterar i slutsatsen att så är fallet. Det svenska kravet om omedelbar skattskyldighet innebär en inskränkning av den grundläggande principen om etableringsfrihet. Denna inskränkning kan emellertid rättfärdigas enligt doktrinen om rule of reason.},
 author    = {Berglund, Emma},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränsöverskridande underprisöverlåtelser och kravet i 23 kap. 16§ IL},
 year     = {2009},
}