Advanced

CANCERMÄRKNINGEN PÅ SVENSKT SNUS, MOT ALLA PRINCIPER?

Bergqvist, Per-Ola (1999)
Department of Law
Abstract
Varningstexten ''Orsakar cancer, Socialstyrelsen'' på svenskt snus saknar, efter det att flera undersökningar publicerats, vetenskaplig grund. Därmed kan också dess existens ifrågasättas. Varningstexten emanerar från gemenskapens direktiv 89/622 och tilläggsdirektivet 92/41 och följaktligen skall också en prövning ta sin början med en undersökning om varningstexten överensstämmer med gemenskapsrätten. Hittills har gemenskapen visat sig negativ till förändringar. Socialstyrelsens föreskrifter utgör den aktuella implementeringsåtgärden och en undersökning kan sålunda också göras huruvida varningstexten överensstämmer med svensk rätt. Det kan konstateras att den vetenskapliga grunden för varningstexten inte ifrågasattes i någon större... (More)
Varningstexten ''Orsakar cancer, Socialstyrelsen'' på svenskt snus saknar, efter det att flera undersökningar publicerats, vetenskaplig grund. Därmed kan också dess existens ifrågasättas. Varningstexten emanerar från gemenskapens direktiv 89/622 och tilläggsdirektivet 92/41 och följaktligen skall också en prövning ta sin början med en undersökning om varningstexten överensstämmer med gemenskapsrätten. Hittills har gemenskapen visat sig negativ till förändringar. Socialstyrelsens föreskrifter utgör den aktuella implementeringsåtgärden och en undersökning kan sålunda också göras huruvida varningstexten överensstämmer med svensk rätt. Det kan konstateras att den vetenskapliga grunden för varningstexten inte ifrågasattes i någon större utsträckning under direktivens tillkomst. Det föreligger, rent processuellt, inget hinder för att varningstexten tas upp till prövning. Det kan sedan bli aktuellt att tolka bort stadgandet samt ogiltigförklara hela direktivet eller bara den artikel som stadgar varningstexten. Att tolka direktivets innehåll så att regeln ej gäller Sverige eller det svenska snuset är inte troligt. Däremot är det möjligt att ifrågasätta hela direktivet på den grund att kompetens för folkhälsa saknades. Detta är dock villkorat av hur man klassificerar direktivet och det verkar föga sannolikt att direktivet skulle ogiltigförklaras på denna grund. Mycket troligt är emellertid att fel kompetensgrund användes för direktivet och denna väg skulle kunna leda till direktivets ogiltighet. Ett eventuellt brott mot legalitetsprincipen kan alltså konstateras. På rena procedurfel kan direktivet inte ifrågasättas. Att ifrågasätta direktivets giltighet på grund av de fakta som gemenskapen använt är inte särskilt sannolikt, då det torde krävas allvarliga fel, det p.g.a. institutionernas skönsmässiga maktbefogenheter. Däremot är det mycket troligt att varningstexten inte överensstämmer med proportionalitetsprincipen eller icke-diskrimineringsprincipen och därmed skulle innebära ett fördragsbrott. En talan skulle sannolikt grundas på dessa två principer. Det är vidare möjligt att konstatera maktmissbruk eller illojal maktanvändning, problemet med detta är dock att det blir svårt att påvisa uppsåt, och att ogiltighet konstateras på denna grund får ej anses för troligt. Genomgående kan konstateras att de vetenskapliga bevisen, och deras oantastlighet, är direkt avgörande för utgången av en prövning gentemot gemenskapsrätten. Att under svensk rätt ifrågasätta varningstexten är utifrån ett normprövningsperspektiv är fullt möjligt, åtminstone i teorin. En normkonflikt kan konstateras mellan Socialstyrelsens föreskrifter och tobakslagen. Att föreskriften utgör en implementeringsåtgärd komplicerar emellertid problemet. Att ändra eller bortse från varningstexten vore att bryta mot direktivet, att fortsätta använda densamma strider mot en högre norm. Behovet av att lösa detta dilemma kan inte nog understrykas. Slutsatsen blir att varningstexten troligen inte överensstämmer med gemenskapsrätten, i alla fall vad det gäller proportionalitets- och icke-diskrimineringsprincipen. Vid ett domstolsförfarande torde argumenten baseras på dessa två principer. Det kan dock diskuteras om ett domstolsförfarande är den mest effektiva vägen, gemenskapen har hittills visat sig trögrörlig i tobaksfrågor. Det är mer troligt att den politiska vägen är att rekommendera, särskilt som en uppdatering av direktivet är på gång inom en snar framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Per-Ola
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt; oklassificerad
language
Swedish
id
1556189
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556189,
 abstract   = {Varningstexten ''Orsakar cancer, Socialstyrelsen'' på svenskt snus saknar, efter det att flera undersökningar publicerats, vetenskaplig grund. Därmed kan också dess existens ifrågasättas. Varningstexten emanerar från gemenskapens direktiv 89/622 och tilläggsdirektivet 92/41 och följaktligen skall också en prövning ta sin början med en undersökning om varningstexten överensstämmer med gemenskapsrätten. Hittills har gemenskapen visat sig negativ till förändringar. Socialstyrelsens föreskrifter utgör den aktuella implementeringsåtgärden och en undersökning kan sålunda också göras huruvida varningstexten överensstämmer med svensk rätt. Det kan konstateras att den vetenskapliga grunden för varningstexten inte ifrågasattes i någon större utsträckning under direktivens tillkomst. Det föreligger, rent processuellt, inget hinder för att varningstexten tas upp till prövning. Det kan sedan bli aktuellt att tolka bort stadgandet samt ogiltigförklara hela direktivet eller bara den artikel som stadgar varningstexten. Att tolka direktivets innehåll så att regeln ej gäller Sverige eller det svenska snuset är inte troligt. Däremot är det möjligt att ifrågasätta hela direktivet på den grund att kompetens för folkhälsa saknades. Detta är dock villkorat av hur man klassificerar direktivet och det verkar föga sannolikt att direktivet skulle ogiltigförklaras på denna grund. Mycket troligt är emellertid att fel kompetensgrund användes för direktivet och denna väg skulle kunna leda till direktivets ogiltighet. Ett eventuellt brott mot legalitetsprincipen kan alltså konstateras. På rena procedurfel kan direktivet inte ifrågasättas. Att ifrågasätta direktivets giltighet på grund av de fakta som gemenskapen använt är inte särskilt sannolikt, då det torde krävas allvarliga fel, det p.g.a. institutionernas skönsmässiga maktbefogenheter. Däremot är det mycket troligt att varningstexten inte överensstämmer med proportionalitetsprincipen eller icke-diskrimineringsprincipen och därmed skulle innebära ett fördragsbrott. En talan skulle sannolikt grundas på dessa två principer. Det är vidare möjligt att konstatera maktmissbruk eller illojal maktanvändning, problemet med detta är dock att det blir svårt att påvisa uppsåt, och att ogiltighet konstateras på denna grund får ej anses för troligt. Genomgående kan konstateras att de vetenskapliga bevisen, och deras oantastlighet, är direkt avgörande för utgången av en prövning gentemot gemenskapsrätten. Att under svensk rätt ifrågasätta varningstexten är utifrån ett normprövningsperspektiv är fullt möjligt, åtminstone i teorin. En normkonflikt kan konstateras mellan Socialstyrelsens föreskrifter och tobakslagen. Att föreskriften utgör en implementeringsåtgärd komplicerar emellertid problemet. Att ändra eller bortse från varningstexten vore att bryta mot direktivet, att fortsätta använda densamma strider mot en högre norm. Behovet av att lösa detta dilemma kan inte nog understrykas. Slutsatsen blir att varningstexten troligen inte överensstämmer med gemenskapsrätten, i alla fall vad det gäller proportionalitets- och icke-diskrimineringsprincipen. Vid ett domstolsförfarande torde argumenten baseras på dessa två principer. Det kan dock diskuteras om ett domstolsförfarande är den mest effektiva vägen, gemenskapen har hittills visat sig trögrörlig i tobaksfrågor. Det är mer troligt att den politiska vägen är att rekommendera, särskilt som en uppdatering av direktivet är på gång inom en snar framtid.},
 author    = {Bergqvist, Per-Ola},
 keyword   = {Civilrätt; oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CANCERMÄRKNINGEN PÅ SVENSKT SNUS, MOT ALLA PRINCIPER?},
 year     = {1999},
}