Advanced

Kryphål - genomträngliga och ogenomträngliga - i anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning

Bergström, Jenny (1999)
Department of Law
Abstract
I svensk rätt har arbetsgivaren stor frihet att säga upp arbetstagare p.g.a. arbetsbrist. Arbetstagarnas behov av anställningstrygghet i arbetsbristsituationer tillgodoses framförallt av turordningsreglerna och bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i LAS (22-23 §§ och 25-27 §§). Enligt företrädesrättsreglerna, som står i fokus i denna uppsats, har en arbetstagare som har sagts upp p.g.a. arbetsbrist företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren har för avsikt att nyrekrytera personal under arbetstagarens uppsägningstid eller nio månader därefter. Det anställningsskydd som reglerna om företrädesrätt till återanställning utgör, står ofta i konflikt med arbetsgivarens intresse av att själv kunna välja ut och anställa... (More)
I svensk rätt har arbetsgivaren stor frihet att säga upp arbetstagare p.g.a. arbetsbrist. Arbetstagarnas behov av anställningstrygghet i arbetsbristsituationer tillgodoses framförallt av turordningsreglerna och bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i LAS (22-23 §§ och 25-27 §§). Enligt företrädesrättsreglerna, som står i fokus i denna uppsats, har en arbetstagare som har sagts upp p.g.a. arbetsbrist företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren har för avsikt att nyrekrytera personal under arbetstagarens uppsägningstid eller nio månader därefter. Det anställningsskydd som reglerna om företrädesrätt till återanställning utgör, står ofta i konflikt med arbetsgivarens intresse av att själv kunna välja ut och anställa effektiv och kvalificerad arbetskraft. Då företrädesrättsreglerna på detta sätt inverkar hämmande på företagens produktivitet, stimuleras arbetsgivarna till att försöka vidta en rad olika åtgärder som förmodas leda till att reglerna om företrädesrätt till återanställning inte behöver tillämpas. De försöker med andra ord finna kryphål i anställningsskyddet. I denna uppsats presenteras ett antal av de åtgärder som utgör potentiella kryphål i reglerna om företrädesrätt till återanställning. Utredningen ger vid handen att det är ytterst få åtgärder från arbetsgivarens sida som definitivt utesluter tillämpning av företrädesrättsreglerna. Huvuddelen av de åtgärder som berörs i uppsatsen befinner sig istället i en diffus gråzon mellan genomträngliga och ogenomträngliga kryphål i reglerna om företrädesrätt till återanställning i LAS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Jenny
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1556198
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556198,
 abstract   = {I svensk rätt har arbetsgivaren stor frihet att säga upp arbetstagare p.g.a. arbetsbrist. Arbetstagarnas behov av anställningstrygghet i arbetsbristsituationer tillgodoses framförallt av turordningsreglerna och bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i LAS (22-23 §§ och 25-27 §§). Enligt företrädesrättsreglerna, som står i fokus i denna uppsats, har en arbetstagare som har sagts upp p.g.a. arbetsbrist företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren har för avsikt att nyrekrytera personal under arbetstagarens uppsägningstid eller nio månader därefter. Det anställningsskydd som reglerna om företrädesrätt till återanställning utgör, står ofta i konflikt med arbetsgivarens intresse av att själv kunna välja ut och anställa effektiv och kvalificerad arbetskraft. Då företrädesrättsreglerna på detta sätt inverkar hämmande på företagens produktivitet, stimuleras arbetsgivarna till att försöka vidta en rad olika åtgärder som förmodas leda till att reglerna om företrädesrätt till återanställning inte behöver tillämpas. De försöker med andra ord finna kryphål i anställningsskyddet. I denna uppsats presenteras ett antal av de åtgärder som utgör potentiella kryphål i reglerna om företrädesrätt till återanställning. Utredningen ger vid handen att det är ytterst få åtgärder från arbetsgivarens sida som definitivt utesluter tillämpning av företrädesrättsreglerna. Huvuddelen av de åtgärder som berörs i uppsatsen befinner sig istället i en diffus gråzon mellan genomträngliga och ogenomträngliga kryphål i reglerna om företrädesrätt till återanställning i LAS.},
 author    = {Bergström, Jenny},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kryphål - genomträngliga och ogenomträngliga - i anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning},
 year     = {1999},
}