Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EU:s asyl- och invandringsregim och utvidgningen till Central- och Östeuropa

Bertilson, Ulrika (2003)
Department of Law
Abstract
Den europeiska unionen genomför för närvarande sitt mest ambitiösa och omfattande projekt, nämligen utvidgningen mot de central- och östeuropeiska samt de baltiska staterna. I samband med utvidgningen överförs EU:s regelverk till de nya medlemsstaterna. Detta arbete koncentreras kring regelverket beträffande asyl och invandring. Syftet har varit att få en närmare inblick i hur de nya medlemsstaterna kommer att fungera i den paneuropeiska asyl- och invandringsregim som är på väg att utvecklas. Jag har velat undersöka vilken roll de får samt huruvida de kommer att betraktas som jämlika de nuvarande medlemsstaterna. Mina frågeställningar har således varit som följer. Hur har EU byggt upp sin asyl- och invandringspolitik och hur har denna nu... (More)
Den europeiska unionen genomför för närvarande sitt mest ambitiösa och omfattande projekt, nämligen utvidgningen mot de central- och östeuropeiska samt de baltiska staterna. I samband med utvidgningen överförs EU:s regelverk till de nya medlemsstaterna. Detta arbete koncentreras kring regelverket beträffande asyl och invandring. Syftet har varit att få en närmare inblick i hur de nya medlemsstaterna kommer att fungera i den paneuropeiska asyl- och invandringsregim som är på väg att utvecklas. Jag har velat undersöka vilken roll de får samt huruvida de kommer att betraktas som jämlika de nuvarande medlemsstaterna. Mina frågeställningar har således varit som följer. Hur har EU byggt upp sin asyl- och invandringspolitik och hur har denna nu överförts för att även omfatta de central- och östeuropeiska samt de baltiska staterna i samband med unionens utvidgning? Hur påverkar den europeiska asyl- och invandringspolitikens resultat och konsekvenser de nya medlemsstaterna? För att svara på mina frågeställningar har jag studerat unionens fördrag och regler samt doktrin som rör det konkreta arbetet med EU:s asyl- och invandringspolitik, utvidgningen av EU och politiken som förs beträffande denna. Slutsatserna i uppsatsen är som följer. Arbetet med EU:s asyl- och invandringspolitik påverkas av ett flertal faktorer. Det präglas av en pendling mellan liberalism och realism beroende på invandringstrycket samt staternas utvecklingsfaser. Samarbetet på området för asyl och invandring möter svårigheter bl.a. på grund av staternas önskan om att bibehålla sin suveränitet över politikområdet. Ofullständigheten i EU:s regelverk på området är särskilt problematisk i kandidatstaterna då dessa saknar nationella asyl- och invandringssystem som kan komplettera bristerna i EU-regleringen. Jag hävdar att överföringen av EU:s asyl- och invandringspolitik leder till ett skiftande av invandringsbördan och att nya gränser skapas i Europa. Genom utvidgningen får kandidatländerna en grindväktarroll på grund av att de kommer att utgöra unionens yttre gränser. Kandidatländernas tillämpning av EU:s avvisningspolitik kommer att bli problematisk även i det avseendet att begrepp som ''säkra tredje länder'' efter utvidgningen omfattar länder som ligger längre österut och som inte kan garantera godtagbara skyddsnivåer. Trots kandidatländernas nya roll och tunga ansvar för invandringen till unionen saknas idag ett förtroende mellan nuvarande medlemsstater och de nya. Detta är tydligt vad gäller Schengensamarbetet, som inte låter de nya staterna ingå i ett gränsfritt område från början trots att staterna accepterat och implementerat hela Schengenregelverket. Enligt mig betalar kandidatländerna ett högt pris för sitt medlemskap, som åtminstone till en början uteslutande innebär förpliktelser på detta politikområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilson, Ulrika
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt
language
Swedish
id
1556237
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556237,
 abstract   = {Den europeiska unionen genomför för närvarande sitt mest ambitiösa och omfattande projekt, nämligen utvidgningen mot de central- och östeuropeiska samt de baltiska staterna. I samband med utvidgningen överförs EU:s regelverk till de nya medlemsstaterna. Detta arbete koncentreras kring regelverket beträffande asyl och invandring. Syftet har varit att få en närmare inblick i hur de nya medlemsstaterna kommer att fungera i den paneuropeiska asyl- och invandringsregim som är på väg att utvecklas. Jag har velat undersöka vilken roll de får samt huruvida de kommer att betraktas som jämlika de nuvarande medlemsstaterna. Mina frågeställningar har således varit som följer. Hur har EU byggt upp sin asyl- och invandringspolitik och hur har denna nu överförts för att även omfatta de central- och östeuropeiska samt de baltiska staterna i samband med unionens utvidgning? Hur påverkar den europeiska asyl- och invandringspolitikens resultat och konsekvenser de nya medlemsstaterna? För att svara på mina frågeställningar har jag studerat unionens fördrag och regler samt doktrin som rör det konkreta arbetet med EU:s asyl- och invandringspolitik, utvidgningen av EU och politiken som förs beträffande denna. Slutsatserna i uppsatsen är som följer. Arbetet med EU:s asyl- och invandringspolitik påverkas av ett flertal faktorer. Det präglas av en pendling mellan liberalism och realism beroende på invandringstrycket samt staternas utvecklingsfaser. Samarbetet på området för asyl och invandring möter svårigheter bl.a. på grund av staternas önskan om att bibehålla sin suveränitet över politikområdet. Ofullständigheten i EU:s regelverk på området är särskilt problematisk i kandidatstaterna då dessa saknar nationella asyl- och invandringssystem som kan komplettera bristerna i EU-regleringen. Jag hävdar att överföringen av EU:s asyl- och invandringspolitik leder till ett skiftande av invandringsbördan och att nya gränser skapas i Europa. Genom utvidgningen får kandidatländerna en grindväktarroll på grund av att de kommer att utgöra unionens yttre gränser. Kandidatländernas tillämpning av EU:s avvisningspolitik kommer att bli problematisk även i det avseendet att begrepp som ''säkra tredje länder'' efter utvidgningen omfattar länder som ligger längre österut och som inte kan garantera godtagbara skyddsnivåer. Trots kandidatländernas nya roll och tunga ansvar för invandringen till unionen saknas idag ett förtroende mellan nuvarande medlemsstater och de nya. Detta är tydligt vad gäller Schengensamarbetet, som inte låter de nya staterna ingå i ett gränsfritt område från början trots att staterna accepterat och implementerat hela Schengenregelverket. Enligt mig betalar kandidatländerna ett högt pris för sitt medlemskap, som åtminstone till en början uteslutande innebär förpliktelser på detta politikområde.},
 author    = {Bertilson, Ulrika},
 keyword   = {EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU:s asyl- och invandringsregim och utvidgningen till Central- och Östeuropa},
 year     = {2003},
}