Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. En redogörelse för revision år 2000 samt för regler gällande information.

Bibik, Magdalena (2003)
Department of Law
Abstract
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, antagna 1976 som en del av Deklarationen om internationella investeringar och multinationella företag, har nyligen genomgått en stor revision. Bland de reviderade texterna finns regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens och offentlighet. Som några anledningar till revisionen anges småföretagens allt viktigare roll på den internationella marknaden, samt betydelsen av internationella investeringar, främst i utvecklingsländer. Riktlinjerna tillhandahåller en generell praxis och en uppförandekod som hjälper multinationella företag att ta sig in på nya marknader på ett affärsmässigt sätt. Trots privata initiativ från storföretag, är riktlinjerna det enda dokument... (More)
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, antagna 1976 som en del av Deklarationen om internationella investeringar och multinationella företag, har nyligen genomgått en stor revision. Bland de reviderade texterna finns regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens och offentlighet. Som några anledningar till revisionen anges småföretagens allt viktigare roll på den internationella marknaden, samt betydelsen av internationella investeringar, främst i utvecklingsländer. Riktlinjerna tillhandahåller en generell praxis och en uppförandekod som hjälper multinationella företag att ta sig in på nya marknader på ett affärsmässigt sätt. Trots privata initiativ från storföretag, är riktlinjerna det enda dokument som är internationellt erkänt på regeringsnivå, vilket bevisar dess styrka. Riktlinjerna stöds av 85 % av världens multinationella företag, merparten av dem belägna i OECD - stater. Detta omfång gör riktlinjerna till ett mycket mäktigt instrument. Riktlinjerna är ämnade att tillämpas även då de stödjande länderna verkar i stater som inte är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Emellertid får inte riktlinjerna sätta sig över nationell eller annan internationell lagstiftning. Syftet med regelverket är att underlätta det internationella samarbetet och främja ett positivt investeringsklimat mellan multinationella företag. Eventuella konflikter löses med rådgivning av nationella kontaktpunkter, som har rapportansvar till andra organ inom OECD. Samstämmighet i värderingar och beteendemönster är målet för OECD:s alla medlemsländer. Multinationella företags handlingar i ett icke - medlemsland kan per se orsaka inblandning av värdlandets regering. Riktlinjerna skapar en stabilitet som bidrar till ett positivt affärsklimat och tar bort oro för att internationella investeringar ämnar att slå ut inhemska verksamheter. Det kan diskuteras huruvida det är riktlinjerna eller den ständigt utvecklande marknaden som bidragit till ett accepterande av koder för multinationella företag. Den snabba utvecklingen i sig hävdas förutsätta en kod för agerande, då en sund internationell konkurrens skapar en icke - konfliktbenägen marknad. Riktlinjerna, i dess roll både som medel för att lösa eventuella konflikter och som förebyggare för framtida oklarheter, förutspås gå en ljus framtid till mötes och bli ett ännu starkare instrument för främjande av internationell handel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bibik, Magdalena
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Utrikeshandelsrätt
language
Swedish
id
1556252
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556252,
 abstract   = {OECD:s riktlinjer för multinationella företag, antagna 1976 som en del av Deklarationen om internationella investeringar och multinationella företag, har nyligen genomgått en stor revision. Bland de reviderade texterna finns regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens och offentlighet. Som några anledningar till revisionen anges småföretagens allt viktigare roll på den internationella marknaden, samt betydelsen av internationella investeringar, främst i utvecklingsländer. Riktlinjerna tillhandahåller en generell praxis och en uppförandekod som hjälper multinationella företag att ta sig in på nya marknader på ett affärsmässigt sätt. Trots privata initiativ från storföretag, är riktlinjerna det enda dokument som är internationellt erkänt på regeringsnivå, vilket bevisar dess styrka. Riktlinjerna stöds av 85 % av världens multinationella företag, merparten av dem belägna i OECD - stater. Detta omfång gör riktlinjerna till ett mycket mäktigt instrument. Riktlinjerna är ämnade att tillämpas även då de stödjande länderna verkar i stater som inte är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Emellertid får inte riktlinjerna sätta sig över nationell eller annan internationell lagstiftning. Syftet med regelverket är att underlätta det internationella samarbetet och främja ett positivt investeringsklimat mellan multinationella företag. Eventuella konflikter löses med rådgivning av nationella kontaktpunkter, som har rapportansvar till andra organ inom OECD. Samstämmighet i värderingar och beteendemönster är målet för OECD:s alla medlemsländer. Multinationella företags handlingar i ett icke - medlemsland kan per se orsaka inblandning av värdlandets regering. Riktlinjerna skapar en stabilitet som bidrar till ett positivt affärsklimat och tar bort oro för att internationella investeringar ämnar att slå ut inhemska verksamheter. Det kan diskuteras huruvida det är riktlinjerna eller den ständigt utvecklande marknaden som bidragit till ett accepterande av koder för multinationella företag. Den snabba utvecklingen i sig hävdas förutsätta en kod för agerande, då en sund internationell konkurrens skapar en icke - konfliktbenägen marknad. Riktlinjerna, i dess roll både som medel för att lösa eventuella konflikter och som förebyggare för framtida oklarheter, förutspås gå en ljus framtid till mötes och bli ett ännu starkare instrument för främjande av internationell handel.},
 author    = {Bibik, Magdalena},
 keyword   = {Utrikeshandelsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {OECD:s riktlinjer för multinationella företag. En redogörelse för revision år 2000 samt för regler gällande information.},
 year     = {2003},
}