Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kreditsäkerhet vid överlåtelse av upphovsrätt till datorprogram

Bjering, Anna (2003)
Department of Law
Abstract
Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka olika möjligheter det finns att erhålla kreditsäkerhet i upphovsrätt till datorprogram. Främst utreds situationen när en säljare överlåter upphovsrättigheterna till ett program på kredit och vill erhålla säkerhet i upphovsrätten under avbetalningsperioden. I andra hand utreds möjligheten att erhålla kreditsäkerhet i upphovsrätten rent allmänt, det vill säga att använda upphovsrätten för att finansiera verksamheten. Det första avsnittet behandlar det immaterialrättsliga skyddet för datorprogram och efter den genomgången kan det konstateras att det är främst upphovsrätten som skyddar ett datorprogram. Med utgångspunkt i detta syftar nästa avsnitt att ge en kort introduktion till de speciella... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka olika möjligheter det finns att erhålla kreditsäkerhet i upphovsrätt till datorprogram. Främst utreds situationen när en säljare överlåter upphovsrättigheterna till ett program på kredit och vill erhålla säkerhet i upphovsrätten under avbetalningsperioden. I andra hand utreds möjligheten att erhålla kreditsäkerhet i upphovsrätten rent allmänt, det vill säga att använda upphovsrätten för att finansiera verksamheten. Det första avsnittet behandlar det immaterialrättsliga skyddet för datorprogram och efter den genomgången kan det konstateras att det är främst upphovsrätten som skyddar ett datorprogram. Med utgångspunkt i detta syftar nästa avsnitt att ge en kort introduktion till de speciella omständigheter som är för handen vid överlåtelse av rena rättigheter och vad som ofta utmärker avtal om överlåtelse av sådana. Huvuddelen av uppsatsen kommer att behandla det sakrättliga läget. Detta för att kunna bedöma värdet av en kreditsäkerhet som erhålls i upphovsrätt och i vilken mån säljaren kan skyddas från köparens borgenärer. De säkerhetsrätter som är av störst intresse att behandla är företagshypoteket, förbehållsklausuler och säkerhetsöverlåtelsen då det åtminstone inte är uteslutet att dessa kan användas för att få kreditsäkerhet vid överlåtelse av upphovsrätt. Vidare skall det undersökas om det går att på något sätt förstärka dessa säkerhetsrätter genom någon åtgärd som skulle kunna tjäna samma ändamål som ett sakrättsligt moment, t.ex. deponering av datorprogrammets källkod hos en oberoende tredje part. Det sista avsnittet kommer att behandla andra möjligheter att erhålla kreditsäkerhet utan att använda sig av de traditionella säkerhetsrätterna. En lösning som kan vara av intresse är att omvandla upphovsrätten till aktier genom att lägga dessa i ett separat bolag och sedan pantsätta aktierna. En annan möjlighet är att istället för att upprätta ett överlåtelseavtal, upprätta ett licensavtal där köparen under första avbetalningsperioden erhåller en nyttjanderätt. Parallellt upprättas även ett avtal som ger köparen en absolut rätt att överta rättigheterna om köparen fullgör sina betalningar efter en viss tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjering, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kredit- och säkerhetsrätt
language
Swedish
id
1556263
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556263,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka olika möjligheter det finns att erhålla kreditsäkerhet i upphovsrätt till datorprogram. Främst utreds situationen när en säljare överlåter upphovsrättigheterna till ett program på kredit och vill erhålla säkerhet i upphovsrätten under avbetalningsperioden. I andra hand utreds möjligheten att erhålla kreditsäkerhet i upphovsrätten rent allmänt, det vill säga att använda upphovsrätten för att finansiera verksamheten. Det första avsnittet behandlar det immaterialrättsliga skyddet för datorprogram och efter den genomgången kan det konstateras att det är främst upphovsrätten som skyddar ett datorprogram. Med utgångspunkt i detta syftar nästa avsnitt att ge en kort introduktion till de speciella omständigheter som är för handen vid överlåtelse av rena rättigheter och vad som ofta utmärker avtal om överlåtelse av sådana. Huvuddelen av uppsatsen kommer att behandla det sakrättliga läget. Detta för att kunna bedöma värdet av en kreditsäkerhet som erhålls i upphovsrätt och i vilken mån säljaren kan skyddas från köparens borgenärer. De säkerhetsrätter som är av störst intresse att behandla är företagshypoteket, förbehållsklausuler och säkerhetsöverlåtelsen då det åtminstone inte är uteslutet att dessa kan användas för att få kreditsäkerhet vid överlåtelse av upphovsrätt. Vidare skall det undersökas om det går att på något sätt förstärka dessa säkerhetsrätter genom någon åtgärd som skulle kunna tjäna samma ändamål som ett sakrättsligt moment, t.ex. deponering av datorprogrammets källkod hos en oberoende tredje part. Det sista avsnittet kommer att behandla andra möjligheter att erhålla kreditsäkerhet utan att använda sig av de traditionella säkerhetsrätterna. En lösning som kan vara av intresse är att omvandla upphovsrätten till aktier genom att lägga dessa i ett separat bolag och sedan pantsätta aktierna. En annan möjlighet är att istället för att upprätta ett överlåtelseavtal, upprätta ett licensavtal där köparen under första avbetalningsperioden erhåller en nyttjanderätt. Parallellt upprättas även ett avtal som ger köparen en absolut rätt att överta rättigheterna om köparen fullgör sina betalningar efter en viss tid.},
 author    = {Bjering, Anna},
 keyword   = {Kredit- och säkerhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreditsäkerhet vid överlåtelse av upphovsrätt till datorprogram},
 year     = {2003},
}