Advanced

Kinesiska tvistelösningsmetoder i det kommunistiska Kina

Bjuremark, Klas (2008)
Department of Law
Abstract
Dagens Kina håller allt mer på att anpassa sig efter de normer som råder inom den internationella avtalsrätten. Detta ges utryck för genom ett omfattande reformarbete inom lagstiftningsområdet, men även genom de reformer som syftar till att möjliggöra för avtalsparter på marknaden att via till exempel en skiljenämnd avgöra en tvist. Dessa reformer kan vidare illustreras, genom antagandet av en ny avtalslag och upprättandet av olika institutioner för tvistelösning. Vad som bland annat karakteriserar den kinesiska skiljedomsrätten är dess uppdelning av tvister i två olika typer. Inhemskt och utländskt relaterade tvister. Inom det kinesiska rättsystemet existerar olika regler för de båda olika typerna av tvister. Generellt kan det sägas, att... (More)
Dagens Kina håller allt mer på att anpassa sig efter de normer som råder inom den internationella avtalsrätten. Detta ges utryck för genom ett omfattande reformarbete inom lagstiftningsområdet, men även genom de reformer som syftar till att möjliggöra för avtalsparter på marknaden att via till exempel en skiljenämnd avgöra en tvist. Dessa reformer kan vidare illustreras, genom antagandet av en ny avtalslag och upprättandet av olika institutioner för tvistelösning. Vad som bland annat karakteriserar den kinesiska skiljedomsrätten är dess uppdelning av tvister i två olika typer. Inhemskt och utländskt relaterade tvister. Inom det kinesiska rättsystemet existerar olika regler för de båda olika typerna av tvister. Generellt kan det sägas, att i de fall där en tvist är att anse som utländskt relaterad är möjligheterna större för avtalsparterna, att själva forma processen för tvistens lösande. Det kinesiska domstolsväsendet har på senare år genomgått en kraftig förändring, där det numera kan sägas existera en hierarki som på många sätt kan jämföras med vår egen. Vad som emellertid till exempel kraftigt skiljer det kinesiska domstolssystemet från ett traditionellt västligt, är dess karaktär av osjälvständighet mellan olika nivåer i hierarkin. Det är inte på något sätt ovanligt, att till exempel en domare i en överrätt aktivt försöker påverka utgången av ett pågående mål i en underrätt. Kinas övriga rättstradition skiljer sig dessutom markant från de traditioner som präglar vårt eget system. I doktrinen antyds det att det kinesiska samhället i allmänhet saknar den processlystenhet som till viss del kan sägas prägla vårt eget. Istället råder ett allmänt strävande efter harmoni. Detta uttrycks bland annat i avtalsrelationer på så sätt att kinesiska avtalsparter, i högre utsträckning än utländska avtalsparter, kan sägas avstå från att söka sig rätt i en tvist. Avtalsrelationen i sig kan i vissa fall komma att värderas högre än vad sakfrågan nödvändigtvis måste göra. Utöver detta spelar, som kraftig påverkansfaktor, systemet med guanxi in i varje del av det kinesiska samhället. Guanxi definieras som relationer och nätverk mellan individer i samhället och på vilket sätt som dessa relationer och nätverk kan komma att påverka till exempel ett affärsförhållande. Systemet kan vid en första anblick te sig korrupt men bör sättas in i det sammanhang det har uppkommit och existerar. Sammantaget har situationen för en utländsk avtalspart på den kinesiska marknaden förbättrats och förbättras allt mer som reformarbetet pågår. Den särskilda kinesiska synen på rättstillämpning gör emellertid att man som utländsk avtalspart på den kinesiska marknaden bör vara försiktig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjuremark, Klas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1556272
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556272,
 abstract   = {Dagens Kina håller allt mer på att anpassa sig efter de normer som råder inom den internationella avtalsrätten. Detta ges utryck för genom ett omfattande reformarbete inom lagstiftningsområdet, men även genom de reformer som syftar till att möjliggöra för avtalsparter på marknaden att via till exempel en skiljenämnd avgöra en tvist. Dessa reformer kan vidare illustreras, genom antagandet av en ny avtalslag och upprättandet av olika institutioner för tvistelösning. Vad som bland annat karakteriserar den kinesiska skiljedomsrätten är dess uppdelning av tvister i två olika typer. Inhemskt och utländskt relaterade tvister. Inom det kinesiska rättsystemet existerar olika regler för de båda olika typerna av tvister. Generellt kan det sägas, att i de fall där en tvist är att anse som utländskt relaterad är möjligheterna större för avtalsparterna, att själva forma processen för tvistens lösande. Det kinesiska domstolsväsendet har på senare år genomgått en kraftig förändring, där det numera kan sägas existera en hierarki som på många sätt kan jämföras med vår egen. Vad som emellertid till exempel kraftigt skiljer det kinesiska domstolssystemet från ett traditionellt västligt, är dess karaktär av osjälvständighet mellan olika nivåer i hierarkin. Det är inte på något sätt ovanligt, att till exempel en domare i en överrätt aktivt försöker påverka utgången av ett pågående mål i en underrätt. Kinas övriga rättstradition skiljer sig dessutom markant från de traditioner som präglar vårt eget system. I doktrinen antyds det att det kinesiska samhället i allmänhet saknar den processlystenhet som till viss del kan sägas prägla vårt eget. Istället råder ett allmänt strävande efter harmoni. Detta uttrycks bland annat i avtalsrelationer på så sätt att kinesiska avtalsparter, i högre utsträckning än utländska avtalsparter, kan sägas avstå från att söka sig rätt i en tvist. Avtalsrelationen i sig kan i vissa fall komma att värderas högre än vad sakfrågan nödvändigtvis måste göra. Utöver detta spelar, som kraftig påverkansfaktor, systemet med guanxi in i varje del av det kinesiska samhället. Guanxi definieras som relationer och nätverk mellan individer i samhället och på vilket sätt som dessa relationer och nätverk kan komma att påverka till exempel ett affärsförhållande. Systemet kan vid en första anblick te sig korrupt men bör sättas in i det sammanhang det har uppkommit och existerar. Sammantaget har situationen för en utländsk avtalspart på den kinesiska marknaden förbättrats och förbättras allt mer som reformarbetet pågår. Den särskilda kinesiska synen på rättstillämpning gör emellertid att man som utländsk avtalspart på den kinesiska marknaden bör vara försiktig.},
 author    = {Bjuremark, Klas},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kinesiska tvistelösningsmetoder i det kommunistiska Kina},
 year     = {2008},
}