Advanced

Verkställighet av LVU-beslut

Björklund, Anna (2004)
Department of Law
Abstract
I denna uppsats har jag undersökt hur domar enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) skall verkställas och hur detta sker i praktiken. I uppsatsen har jag ställt fyra frågor kring verkställighet utifrån gällande lagstiftning och praktisk tillämpning. Jag har även undersökt i vilka fall polismyndigheten har fått biträda genom handräckning på socialnämndens begäran. En femte fråga handlar om gällande rätt är förenlig med Barnkonventionen. De barn och unga som blir föremål för ingripanden enligt LVU är visserligen få men de befinner sig i en mycket utsatt position. Ett omhändertagande kan upplevas mycket traumatiskt - även för föräldrar, de poliser och socialarbetare som verkställer besluten. I... (More)
I denna uppsats har jag undersökt hur domar enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) skall verkställas och hur detta sker i praktiken. I uppsatsen har jag ställt fyra frågor kring verkställighet utifrån gällande lagstiftning och praktisk tillämpning. Jag har även undersökt i vilka fall polismyndigheten har fått biträda genom handräckning på socialnämndens begäran. En femte fråga handlar om gällande rätt är förenlig med Barnkonventionen. De barn och unga som blir föremål för ingripanden enligt LVU är visserligen få men de befinner sig i en mycket utsatt position. Ett omhändertagande kan upplevas mycket traumatiskt - även för föräldrar, de poliser och socialarbetare som verkställer besluten. I uppsatsen har jag velat undersöka det teoretiska som praktiska perspektivet kring verkställighet. Det är enligt min mening viktigt att se hur lagstiftningen följs i praktiken. Intervjuerna med såväl poliser som socialsekreterare har belyst det praktiska perspektivet. Resultatet av mina undersökningar visar att, trots reglering i lag är en verkställighet i praktiken mer komplicerad än i själva teorin. De situationer som kan uppkomma i samband med verkställighet, är inte alltid reglerbara, eftersom de ter sig olika. Detta kan vara såväl till för- som nackdel för den enskilde, polisen och/eller socialtjänsten. Vidare har framkommit att JO:s rekommendationer inte alltid följs, vilket kan bero på olika orsaker, t.ex. tidpunkt för verkställigheten, bemanningsfrågan eller placeringsfrågan. Därför ställer jag mig frågan om dessa rekommendationer istället skulle regleras genom lag? Rättssäkerheten för den enskilde måste alltid, liksom omtanken om barnets bästa, vara det viktigaste. Genom den här uppsatsen har jag förstärkts i min uppfattning att dessa verkställigheter är att betrakta som oerhört svåra och komplicerade ärenden för alla involverade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Socialrätt
language
Swedish
id
1556287
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556287,
 abstract   = {I denna uppsats har jag undersökt hur domar enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) skall verkställas och hur detta sker i praktiken. I uppsatsen har jag ställt fyra frågor kring verkställighet utifrån gällande lagstiftning och praktisk tillämpning. Jag har även undersökt i vilka fall polismyndigheten har fått biträda genom handräckning på socialnämndens begäran. En femte fråga handlar om gällande rätt är förenlig med Barnkonventionen. De barn och unga som blir föremål för ingripanden enligt LVU är visserligen få men de befinner sig i en mycket utsatt position. Ett omhändertagande kan upplevas mycket traumatiskt - även för föräldrar, de poliser och socialarbetare som verkställer besluten. I uppsatsen har jag velat undersöka det teoretiska som praktiska perspektivet kring verkställighet. Det är enligt min mening viktigt att se hur lagstiftningen följs i praktiken. Intervjuerna med såväl poliser som socialsekreterare har belyst det praktiska perspektivet. Resultatet av mina undersökningar visar att, trots reglering i lag är en verkställighet i praktiken mer komplicerad än i själva teorin. De situationer som kan uppkomma i samband med verkställighet, är inte alltid reglerbara, eftersom de ter sig olika. Detta kan vara såväl till för- som nackdel för den enskilde, polisen och/eller socialtjänsten. Vidare har framkommit att JO:s rekommendationer inte alltid följs, vilket kan bero på olika orsaker, t.ex. tidpunkt för verkställigheten, bemanningsfrågan eller placeringsfrågan. Därför ställer jag mig frågan om dessa rekommendationer istället skulle regleras genom lag? Rättssäkerheten för den enskilde måste alltid, liksom omtanken om barnets bästa, vara det viktigaste. Genom den här uppsatsen har jag förstärkts i min uppfattning att dessa verkställigheter är att betrakta som oerhört svåra och komplicerade ärenden för alla involverade.},
 author    = {Björklund, Anna},
 keyword   = {Familjerätt,Socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verkställighet av LVU-beslut},
 year     = {2004},
}