Advanced

Näringsfastighet eller fastighetsaktiebolag? - en jämförande studie

Björklund, Marcus (2004)
Department of Law
Abstract
Det finns väsentliga skillnader i hur jordabalken och köplagen fördelar ansvar för fel i varan. Den genomgång och jämförelse av de två rättsområdena som görs i den här uppsatsen, visar att det för båda parter i en fastighetsöverlåtelse finns anledning att beakta dessa skillnader när man väljer förvärvsform. Väljer man att sätta fastigheten på bolag uppstår det risker för både säljaren och köparen. Detta sker främst genom att man lämnar jordabalkens rättsområde. Detta rättsområde är tämligen lättöverskådligt, dels genom att det har analyserats noga i doktrinen, men framförallt genom att det idag, genom en omfattande rättspraxis, är tämligen klart vad Högsta Domstolen anser vara gällande rätt med avseende på undersökningsplikt och påföljder... (More)
Det finns väsentliga skillnader i hur jordabalken och köplagen fördelar ansvar för fel i varan. Den genomgång och jämförelse av de två rättsområdena som görs i den här uppsatsen, visar att det för båda parter i en fastighetsöverlåtelse finns anledning att beakta dessa skillnader när man väljer förvärvsform. Väljer man att sätta fastigheten på bolag uppstår det risker för både säljaren och köparen. Detta sker främst genom att man lämnar jordabalkens rättsområde. Detta rättsområde är tämligen lättöverskådligt, dels genom att det har analyserats noga i doktrinen, men framförallt genom att det idag, genom en omfattande rättspraxis, är tämligen klart vad Högsta Domstolen anser vara gällande rätt med avseende på undersökningsplikt och påföljder vid fel. När det gäller bolagiserad fastighetsförsäljning så finns det inga direkt applicerbara rättsfall att luta sig mot och ämnet diskuteras endast flyktigt i doktrinen. Både köpare och säljare kan genom köplagens uppbyggnad uppnå betydande fördelar, givetvis med motsvarande nackdelar för motparten, beroende på respektive parts juridiska kunskaper inom främst köprättens och avtalsrättens områden. De för uppsatsens ämne relevanta skillnaderna mellan jordabalken och köplagen, ligger främst i hur köparens agerande före köpet påverkar bedömningen av rätten att göra dolda fel gällande. Framförallt är det frågan om undersökningsplikt som är något oklar i köplagen. Både vad gäller när en sådan undersökningsplikt uppstår såväl som hur ingående den i sådana fall bör vara. De möjliga påföljdsvalen vid kontraktsbrott skiljer sig också mellan rättsområdena. Jordabalken är fokuserad på prisavdrag och hävning medan köplagen primärt fokuserar på avhjälpande och omleverans vilka inte är så praktiska att tillämpa på fastigheter. Skatterättsligt finns det skillnader mellan förvärvsformerna men det går inte att säga entydigt att en förvärvsform skulle vara mer fördelaktig än den andra. Beroende på vilken juridisk status köpare och säljare har blir nämligen beskattningsutfallet av överlåtelsen olika även om samma överlåtelseform används. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Marcus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Fastighetsrätt, Köprätt
language
Swedish
id
1556290
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556290,
 abstract   = {Det finns väsentliga skillnader i hur jordabalken och köplagen fördelar ansvar för fel i varan. Den genomgång och jämförelse av de två rättsområdena som görs i den här uppsatsen, visar att det för båda parter i en fastighetsöverlåtelse finns anledning att beakta dessa skillnader när man väljer förvärvsform. Väljer man att sätta fastigheten på bolag uppstår det risker för både säljaren och köparen. Detta sker främst genom att man lämnar jordabalkens rättsområde. Detta rättsområde är tämligen lättöverskådligt, dels genom att det har analyserats noga i doktrinen, men framförallt genom att det idag, genom en omfattande rättspraxis, är tämligen klart vad Högsta Domstolen anser vara gällande rätt med avseende på undersökningsplikt och påföljder vid fel. När det gäller bolagiserad fastighetsförsäljning så finns det inga direkt applicerbara rättsfall att luta sig mot och ämnet diskuteras endast flyktigt i doktrinen. Både köpare och säljare kan genom köplagens uppbyggnad uppnå betydande fördelar, givetvis med motsvarande nackdelar för motparten, beroende på respektive parts juridiska kunskaper inom främst köprättens och avtalsrättens områden. De för uppsatsens ämne relevanta skillnaderna mellan jordabalken och köplagen, ligger främst i hur köparens agerande före köpet påverkar bedömningen av rätten att göra dolda fel gällande. Framförallt är det frågan om undersökningsplikt som är något oklar i köplagen. Både vad gäller när en sådan undersökningsplikt uppstår såväl som hur ingående den i sådana fall bör vara. De möjliga påföljdsvalen vid kontraktsbrott skiljer sig också mellan rättsområdena. Jordabalken är fokuserad på prisavdrag och hävning medan köplagen primärt fokuserar på avhjälpande och omleverans vilka inte är så praktiska att tillämpa på fastigheter. Skatterättsligt finns det skillnader mellan förvärvsformerna men det går inte att säga entydigt att en förvärvsform skulle vara mer fördelaktig än den andra. Beroende på vilken juridisk status köpare och säljare har blir nämligen beskattningsutfallet av överlåtelsen olika även om samma överlåtelseform används.},
 author    = {Björklund, Marcus},
 keyword   = {Associationsrätt,Fastighetsrätt,Köprätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Näringsfastighet eller fastighetsaktiebolag? - en jämförande studie},
 year     = {2004},
}