Advanced

Bobby - ett av alla de barn som far illa

Björkman, Nina (2006)
Department of Law
Abstract
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur domstolarna dömer i fall där det går så långt att ett barn misshandlas till döds, hur Bobbys grymma död kunde inträffa och vad man kan göra för att undvika att fler barn misshandlas till döds. Första delen tar upp hur domstolarna resonerar kring fallet Bobby och även andra liknande fall. Det jag kommit fram till är att det är svårt för åklagarna att styrka att gärningsmannen handlat med uppsåt vid en dödsmisshandel av ett barn och att det därmed är svårt att utdöma mord. Det är lättare för domstolarna att döma gärningsmannen för att uppsåtligen ha misshandlat barnet i förening med att ha vållat barnets död av oaktsamhet. Jag har vidare kommit fram till att straffmätningen vid dödsmisshandel... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur domstolarna dömer i fall där det går så långt att ett barn misshandlas till döds, hur Bobbys grymma död kunde inträffa och vad man kan göra för att undvika att fler barn misshandlas till döds. Första delen tar upp hur domstolarna resonerar kring fallet Bobby och även andra liknande fall. Det jag kommit fram till är att det är svårt för åklagarna att styrka att gärningsmannen handlat med uppsåt vid en dödsmisshandel av ett barn och att det därmed är svårt att utdöma mord. Det är lättare för domstolarna att döma gärningsmannen för att uppsåtligen ha misshandlat barnet i förening med att ha vållat barnets död av oaktsamhet. Jag har vidare kommit fram till att straffmätningen vid dödsmisshandel av barn har blivit strängare. I en jämförelse mellan fall från 1992 till 2006 har det visat sig att de utdömda straffen har ökat drastiskt. Min slutsats blir att domstolarnas bedömningar av dem som begår våldsbrott mot barn går framåt. Andra delen tar upp att en dödsmisshandel av ett barn kan bero på både brister i föräldrarnas och samhällets ansvar. Det jag kommit fram till är att Bobbys föräldrar har vissa kännetecken på att vara sådana som misshandlar sina barn. Jag har även kommit fram till att det var brister i samhället som gjorde att Bobby inte kunde fångas upp och få den hjälp han behövde när hans föräldrar inte tog sitt ansvar. För att något liknande inte ska hända igen är det viktigt att alla människor i samhället, och inte bara de myndigheter som rör barn som far illa, uppmärksammar när ett barn misshandlas i hemmet och gör en anmälan till socialtjänsten. Får socialtjänsten kännedom om en barnmisshandel så kan de sedan i sin tur skydda barnen. Min slutsats blir att samhällets skyddsnät i nuläget inte fungerar för alla de barn som misshandlas i hemmet. Alla människor måste bli bättre på att upptäcka barnmisshandel så att den kan komma till socialtjänstens kännedom. Tredje delen tar upp preventiva åtgärder för att undvika att fler barn misshandlas till döds. En viktig del är att det uppstår bättre samverkan mellan olika myndigheter. Samverkan kan leda till ett hållbart skyddsnät för de barn som misshandlas. Även dödsfallsutredningar är en viktig del för att samhället ska komma fram till hur skyddsnätet kan förbättras för de barn som misshandlas i hemmen. För att samhällets skyddsnät ska fungera är det dessutom oerhört viktigt att människor som arbetar inom de olika myndigheterna får mer barnkompetens. Slutsatsen av uppsatsen i korthet är att rättsväsendet i nuläget är bra på att döma gärningsmän som misshandlar barn till döds, men att samhället måste bli bättre på att uppmärksamma att ett barn far illa innan det går så långt att barnet misshandlas till döds. Det är därför viktigt att satsa pengar och resurser på preventiva åtgärder för de barn som misshandlas i hemmet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Nina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1556296
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556296,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur domstolarna dömer i fall där det går så långt att ett barn misshandlas till döds, hur Bobbys grymma död kunde inträffa och vad man kan göra för att undvika att fler barn misshandlas till döds. Första delen tar upp hur domstolarna resonerar kring fallet Bobby och även andra liknande fall. Det jag kommit fram till är att det är svårt för åklagarna att styrka att gärningsmannen handlat med uppsåt vid en dödsmisshandel av ett barn och att det därmed är svårt att utdöma mord. Det är lättare för domstolarna att döma gärningsmannen för att uppsåtligen ha misshandlat barnet i förening med att ha vållat barnets död av oaktsamhet. Jag har vidare kommit fram till att straffmätningen vid dödsmisshandel av barn har blivit strängare. I en jämförelse mellan fall från 1992 till 2006 har det visat sig att de utdömda straffen har ökat drastiskt. Min slutsats blir att domstolarnas bedömningar av dem som begår våldsbrott mot barn går framåt. Andra delen tar upp att en dödsmisshandel av ett barn kan bero på både brister i föräldrarnas och samhällets ansvar. Det jag kommit fram till är att Bobbys föräldrar har vissa kännetecken på att vara sådana som misshandlar sina barn. Jag har även kommit fram till att det var brister i samhället som gjorde att Bobby inte kunde fångas upp och få den hjälp han behövde när hans föräldrar inte tog sitt ansvar. För att något liknande inte ska hända igen är det viktigt att alla människor i samhället, och inte bara de myndigheter som rör barn som far illa, uppmärksammar när ett barn misshandlas i hemmet och gör en anmälan till socialtjänsten. Får socialtjänsten kännedom om en barnmisshandel så kan de sedan i sin tur skydda barnen. Min slutsats blir att samhällets skyddsnät i nuläget inte fungerar för alla de barn som misshandlas i hemmet. Alla människor måste bli bättre på att upptäcka barnmisshandel så att den kan komma till socialtjänstens kännedom. Tredje delen tar upp preventiva åtgärder för att undvika att fler barn misshandlas till döds. En viktig del är att det uppstår bättre samverkan mellan olika myndigheter. Samverkan kan leda till ett hållbart skyddsnät för de barn som misshandlas. Även dödsfallsutredningar är en viktig del för att samhället ska komma fram till hur skyddsnätet kan förbättras för de barn som misshandlas i hemmen. För att samhällets skyddsnät ska fungera är det dessutom oerhört viktigt att människor som arbetar inom de olika myndigheterna får mer barnkompetens. Slutsatsen av uppsatsen i korthet är att rättsväsendet i nuläget är bra på att döma gärningsmän som misshandlar barn till döds, men att samhället måste bli bättre på att uppmärksamma att ett barn far illa innan det går så långt att barnet misshandlas till döds. Det är därför viktigt att satsa pengar och resurser på preventiva åtgärder för de barn som misshandlas i hemmet.},
 author    = {Björkman, Nina},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bobby - ett av alla de barn som far illa},
 year     = {2006},
}