Advanced

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

Björkvald, Margareta (2009)
Department of Law
Abstract
Paketering av tillgångar i bolag inför försäljning är en skatteanpassad transaktion. Det vill säga att de vidtagna rättshandlingarna, utöver att de avses resultera i en försäljning, också har till syfte att lämna utrymme för en så förmånlig skattemässig situation som möjligt. Detta gäller framför allt för överlåtaren. Förvärvaren bör istället vara uppmärksam på ett flertal områden så att köpeskillingen inte blir för hög för den mottagna tillgången. Paketering av fastigheter inför försäljning är en förutsedd skatteanpassad transaktion, vilket innebär att lagstiftaren förutspått och tills vidare även godkänt möjligheten till utnyttjande av det nuvarande skatterättsliga regelverket i ovan angivet syfte. Detta följer av SOU 2005:99... (More)
Paketering av tillgångar i bolag inför försäljning är en skatteanpassad transaktion. Det vill säga att de vidtagna rättshandlingarna, utöver att de avses resultera i en försäljning, också har till syfte att lämna utrymme för en så förmånlig skattemässig situation som möjligt. Detta gäller framför allt för överlåtaren. Förvärvaren bör istället vara uppmärksam på ett flertal områden så att köpeskillingen inte blir för hög för den mottagna tillgången. Paketering av fastigheter inför försäljning är en förutsedd skatteanpassad transaktion, vilket innebär att lagstiftaren förutspått och tills vidare även godkänt möjligheten till utnyttjande av det nuvarande skatterättsliga regelverket i ovan angivet syfte. Detta följer av SOU 2005:99 ''Slutbetänkande av 2002 års företagarskatteutredning'' och Prop. 2002/03:96 ''Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar''. Paketeringen blev gynnsam tack vare redan befintliga regler om tillåten underprisöverlåtelse mellan bolag i samma koncern i och med ikraftträdandet av inkomstskattelagens regler om skattefrihet på näringsbetingade andelar den 1 juli 2003. Sedan dess har fastighetsmarknaden i det närmaste exploderat och de vinster som tas hem vid fastighetsförsäljningar är stora. Det är dock först nu fenomenet existerar på en sviktande marknad och det kan därför också vara intressant att medvetandegöra de risker överlåtande och förvärvande parter kan försätta sig i när fartblindheten borde börja övergå i eftertanke och försiktighet. Stora värden är i omlopp på fastighetsmarknaden och i princip alla större fastigheter avyttras idag paketerade, också vid överlåtelse inför ombildning till bostadsrätter. Föreningen förvärvar då fastigheten för att sedan avyttra bostadsrätterna till hyresgästerna. I denna särart av paketering finns vissa specialhänsyn att ta liksom det för fåmansföretagaren som paketerare finns särskilda regler att uppmärksamma. Paketering i handelsbolag är sedan årsskiftet 2008/2009 inte längre gångbart. På det hela taget är försäljning av fastigheter genom paketering en fördelaktig affär och arbetet är menat att utgöra en redogörelse för företeelsen som sådan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkvald, Margareta
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556299
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556299,
 abstract   = {Paketering av tillgångar i bolag inför försäljning är en skatteanpassad transaktion. Det vill säga att de vidtagna rättshandlingarna, utöver att de avses resultera i en försäljning, också har till syfte att lämna utrymme för en så förmånlig skattemässig situation som möjligt. Detta gäller framför allt för överlåtaren. Förvärvaren bör istället vara uppmärksam på ett flertal områden så att köpeskillingen inte blir för hög för den mottagna tillgången. Paketering av fastigheter inför försäljning är en förutsedd skatteanpassad transaktion, vilket innebär att lagstiftaren förutspått och tills vidare även godkänt möjligheten till utnyttjande av det nuvarande skatterättsliga regelverket i ovan angivet syfte. Detta följer av SOU 2005:99 ''Slutbetänkande av 2002 års företagarskatteutredning'' och Prop. 2002/03:96 ''Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar''. Paketeringen blev gynnsam tack vare redan befintliga regler om tillåten underprisöverlåtelse mellan bolag i samma koncern i och med ikraftträdandet av inkomstskattelagens regler om skattefrihet på näringsbetingade andelar den 1 juli 2003. Sedan dess har fastighetsmarknaden i det närmaste exploderat och de vinster som tas hem vid fastighetsförsäljningar är stora. Det är dock först nu fenomenet existerar på en sviktande marknad och det kan därför också vara intressant att medvetandegöra de risker överlåtande och förvärvande parter kan försätta sig i när fartblindheten borde börja övergå i eftertanke och försiktighet. Stora värden är i omlopp på fastighetsmarknaden och i princip alla större fastigheter avyttras idag paketerade, också vid överlåtelse inför ombildning till bostadsrätter. Föreningen förvärvar då fastigheten för att sedan avyttra bostadsrätterna till hyresgästerna. I denna särart av paketering finns vissa specialhänsyn att ta liksom det för fåmansföretagaren som paketerare finns särskilda regler att uppmärksamma. Paketering i handelsbolag är sedan årsskiftet 2008/2009 inte längre gångbart. På det hela taget är försäljning av fastigheter genom paketering en fördelaktig affär och arbetet är menat att utgöra en redogörelse för företeelsen som sådan.},
 author    = {Björkvald, Margareta},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter},
 year     = {2009},
}