Advanced

Sjukvårdsberedskap Öresund - En studie av de rättsliga ramarna för kommunala avtal över statsgränser

Boje, Sigrid (2008)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats undersöker de rättsliga förutsättningarna för svenska kom­muner och landsting att ingå avtal med utländska offentligrättsliga organ av samma typ. Med utgångspunkt i ett konkret avtal mellan Region Skåne och Region Hovedstaden i Danmark har jag först undersökt om sådana avtal regleras av folkrätt eller inte. Min slutsats i denna del är att då kommuner inte kan vara självständiga folkrättssubjekt kan de inte heller ingå folkrättsliga avtal utom när avtalet ingås efter bemyndigande av regeringen. Därmed faller kommunala avtal över statsgränser utanför den folkrättsliga regleringen. Istället får nationell rätt bilda den rättsliga ramen för denna typ av avtal. På konstitutionell nivå regleras Sveriges förhållande till andra stater... (More)
Denna uppsats undersöker de rättsliga förutsättningarna för svenska kom­muner och landsting att ingå avtal med utländska offentligrättsliga organ av samma typ. Med utgångspunkt i ett konkret avtal mellan Region Skåne och Region Hovedstaden i Danmark har jag först undersökt om sådana avtal regleras av folkrätt eller inte. Min slutsats i denna del är att då kommuner inte kan vara självständiga folkrättssubjekt kan de inte heller ingå folkrättsliga avtal utom när avtalet ingås efter bemyndigande av regeringen. Därmed faller kommunala avtal över statsgränser utanför den folkrättsliga regleringen. Istället får nationell rätt bilda den rättsliga ramen för denna typ av avtal. På konstitutionell nivå regleras Sveriges förhållande till andra stater i 10 kap. RF. Efter en genomgång av kapitlet har jag dock funnit att det endast är tillämpligt på folkrättsliga avtal. Då kommuner inte är självständiga folkrättssubjekt och inte kan ingå folkrättsliga avtal utan bemyndigande från regeringen blir 10 kap. RF inte tillämpligt på kommuners avtal med utländska offentligrättsliga organ. Det får i sin tur den konsekvensen att det inte finns någon lagbestämmelse som direkt reglerar kommuners överlämnande av förvaltningsuppgift till utländskt offentligrättsligt organ. Möjligen kan det bli aktuellt med en analog tillämpning av 10 kap. 5 § eller en analog tillämpning av 11 kap. 6 § RF. Här är dock rättsläget oklart. Min slutsats i denna del är ändå att denna oklarhet i den konstitutionella lagstiftningen inte innebär ett direkt hinder för kommunala samarbetsavtal över statsgränser. Det är snarare fråga om en icke önskvärd otydlighet. Det som istället blir styrande för innehållet i, och omfattningen av, kommunala avtal över statsgränser är den kommunala kompetensen. Det blir således en fråga om att från fall till fall avgöra om ett avtal ryms inom den kommunala kompetensen. Här är det först och främst den omfattande och något splitt­rade regleringen av den kommunala specialkompetensen som kan vara problematisk. Min bedömning är att det avtal som behandlats i upp­satsen ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. Däremot är avtalet i vissa avseenden problematiskt i ett civilrättsligt perspektiv. Möjligen är det civilrättsliga instrumentet avtal inte alltid den bästa juridiska ramen för ett samarbete mellan två offentligrättsliga organ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boje, Sigrid
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1556397
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556397,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker de rättsliga förutsättningarna för svenska kom­muner och landsting att ingå avtal med utländska offentligrättsliga organ av samma typ. Med utgångspunkt i ett konkret avtal mellan Region Skåne och Region Hovedstaden i Danmark har jag först undersökt om sådana avtal regleras av folkrätt eller inte. Min slutsats i denna del är att då kommuner inte kan vara självständiga folkrättssubjekt kan de inte heller ingå folkrättsliga avtal utom när avtalet ingås efter bemyndigande av regeringen. Därmed faller kommunala avtal över statsgränser utanför den folkrättsliga regleringen. Istället får nationell rätt bilda den rättsliga ramen för denna typ av avtal. På konstitutionell nivå regleras Sveriges förhållande till andra stater i 10 kap. RF. Efter en genomgång av kapitlet har jag dock funnit att det endast är tillämpligt på folkrättsliga avtal. Då kommuner inte är självständiga folkrättssubjekt och inte kan ingå folkrättsliga avtal utan bemyndigande från regeringen blir 10 kap. RF inte tillämpligt på kommuners avtal med utländska offentligrättsliga organ. Det får i sin tur den konsekvensen att det inte finns någon lagbestämmelse som direkt reglerar kommuners överlämnande av förvaltningsuppgift till utländskt offentligrättsligt organ. Möjligen kan det bli aktuellt med en analog tillämpning av 10 kap. 5 § eller en analog tillämpning av 11 kap. 6 § RF. Här är dock rättsläget oklart. Min slutsats i denna del är ändå att denna oklarhet i den konstitutionella lagstiftningen inte innebär ett direkt hinder för kommunala samarbetsavtal över statsgränser. Det är snarare fråga om en icke önskvärd otydlighet. Det som istället blir styrande för innehållet i, och omfattningen av, kommunala avtal över statsgränser är den kommunala kompetensen. Det blir således en fråga om att från fall till fall avgöra om ett avtal ryms inom den kommunala kompetensen. Här är det först och främst den omfattande och något splitt­rade regleringen av den kommunala specialkompetensen som kan vara problematisk. Min bedömning är att det avtal som behandlats i upp­satsen ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. Däremot är avtalet i vissa avseenden problematiskt i ett civilrättsligt perspektiv. Möjligen är det civilrättsliga instrumentet avtal inte alltid den bästa juridiska ramen för ett samarbete mellan två offentligrättsliga organ.},
 author    = {Boje, Sigrid},
 keyword   = {Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjukvårdsberedskap Öresund - En studie av de rättsliga ramarna för kommunala avtal över statsgränser},
 year     = {2008},
}