Advanced

REACH - Nya krav för att generera information om kemikalier

Boldt, Sophie (2008)
Department of Law
Abstract
2001 gav Europeiska Kommissionen ut en vitbok med en strategi för den framtida kemikaliepolitiken inom gemenskapen. Detta då en översyn av kemikaliehanteringen gett vid handen att dåvarande system för kemikaliehantering var mycket brisfällig och det saknades information om en stor del av de ämnen som cirkulerade inom gemenskapen. Till följd av detta skapades REACH - EU: s nya kemikalielagstiftning vilken trädde ikraft den 1 juni 2007 innebärandes ett nytt samlat regelverk för användning och tillverkning av kemikalier inom gemenskapen. För att handlägga och i vissa fall utföra tekniska, vetenskapliga och administrativa frågor i samband med förordningen och sörja för enhetlighet på gemenskapsnivå har en ny Europeisk Kemikaliemyndighet... (More)
2001 gav Europeiska Kommissionen ut en vitbok med en strategi för den framtida kemikaliepolitiken inom gemenskapen. Detta då en översyn av kemikaliehanteringen gett vid handen att dåvarande system för kemikaliehantering var mycket brisfällig och det saknades information om en stor del av de ämnen som cirkulerade inom gemenskapen. Till följd av detta skapades REACH - EU: s nya kemikalielagstiftning vilken trädde ikraft den 1 juni 2007 innebärandes ett nytt samlat regelverk för användning och tillverkning av kemikalier inom gemenskapen. För att handlägga och i vissa fall utföra tekniska, vetenskapliga och administrativa frågor i samband med förordningen och sörja för enhetlighet på gemenskapsnivå har en ny Europeisk Kemikaliemyndighet inrättats i Helsingfors. REACH innehåller grundläggande förändringar i systemet för att reglera kemikalier och bygger på fyra byggstenar&semic registrering, tillstånd, utvärdering och begränsning. Förordningen bygger på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Detta då man ansett det lättare för producenterna av kemikalierna att utreda vilken verkan ämnena kan ha på hälsa och miljö. Nya krav ställs således på att de som hanterar kemikalier skall ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna. Mot bakgrund av att ansvaret för att de ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden eller används inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter flyttats från myndigheter till tillverkare, importörer och nedströmsanvändare, syftar denna framställning till att utreda de krav på att ta fram information om ämnens egenskaper, vilka förordningen ställer på dessa aktörer. Följande frågeställningar har undersökts: I vilken omfattning skall information genereras och lämnas in till Kemikaliemyndigheten? Hur hanteras den information som lämnas? Hur kontrolleras den informationen som tas fram? Hur ser förfarandet ut vid behov av kompletterande information? REACH bygger på en obligatorisk registrering för ämnen vilka produceras i kvantiteter över ett ton per år och tillverkare eller importör. Det är genom detta förfarande kraven på information om ämnens egenskaper och effekter på människors hälsa och miljön främst aktualiseras. Registranter är skyldiga att upprätta en så kallad registreringsanmälan med detaljerad information om det aktuella ämnet. Omfattningen av den information som skall tas fram om ämnet varierar beroende av den kvantitet som produceras eller importeras, dvs. ju större kvantiteter desto utförligare information. Registreringsanmälan skall tillhandahållas Kemikaliemyndigheten där den i första skede genomgår en automatisk process för att säkerställa att alla uppgifter i anmälan är ifyllda. Kontrollen av att de uppgifter som lämnats är adekvata sker i den utvärderingsprocess vilken genomförs av Kemikaliemyndigheten. Utvärderingsförfarandet fyller en viktig funktion och en avgörande roll då det är i detta steg i REACH-systemet innehållet i den information som framtagits granskas och bristfälliga analyser och information kan kompletteras. REACH kommer bidra till att väldigt mycket information om kemiska ämnens egenskaper produceras under de kommande elva år förordningen träder ikraft. Av avgörande vikt för att den information som tas fram verkligen skall bidra till ökad kunskap om kemiska ämnens egenskaper är att den Europeiska Kemikaliemyndigheten, i vars händer ett oerhört stort ansvar att övervaka och kontrollera den information som tas fram ligger, besitter den kompetens och de resurser som krävs för att upprätthålla förordningens bestämmelser. En förutsättning för detta torde vara ett nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boldt, Sophie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Miljörätt
language
Swedish
id
1556412
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556412,
 abstract   = {2001 gav Europeiska Kommissionen ut en vitbok med en strategi för den framtida kemikaliepolitiken inom gemenskapen. Detta då en översyn av kemikaliehanteringen gett vid handen att dåvarande system för kemikaliehantering var mycket brisfällig och det saknades information om en stor del av de ämnen som cirkulerade inom gemenskapen. Till följd av detta skapades REACH - EU: s nya kemikalielagstiftning vilken trädde ikraft den 1 juni 2007 innebärandes ett nytt samlat regelverk för användning och tillverkning av kemikalier inom gemenskapen. För att handlägga och i vissa fall utföra tekniska, vetenskapliga och administrativa frågor i samband med förordningen och sörja för enhetlighet på gemenskapsnivå har en ny Europeisk Kemikaliemyndighet inrättats i Helsingfors. REACH innehåller grundläggande förändringar i systemet för att reglera kemikalier och bygger på fyra byggstenar&semic registrering, tillstånd, utvärdering och begränsning. Förordningen bygger på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Detta då man ansett det lättare för producenterna av kemikalierna att utreda vilken verkan ämnena kan ha på hälsa och miljö. Nya krav ställs således på att de som hanterar kemikalier skall ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna. Mot bakgrund av att ansvaret för att de ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden eller används inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter flyttats från myndigheter till tillverkare, importörer och nedströmsanvändare, syftar denna framställning till att utreda de krav på att ta fram information om ämnens egenskaper, vilka förordningen ställer på dessa aktörer. Följande frågeställningar har undersökts: I vilken omfattning skall information genereras och lämnas in till Kemikaliemyndigheten? Hur hanteras den information som lämnas? Hur kontrolleras den informationen som tas fram? Hur ser förfarandet ut vid behov av kompletterande information? REACH bygger på en obligatorisk registrering för ämnen vilka produceras i kvantiteter över ett ton per år och tillverkare eller importör. Det är genom detta förfarande kraven på information om ämnens egenskaper och effekter på människors hälsa och miljön främst aktualiseras. Registranter är skyldiga att upprätta en så kallad registreringsanmälan med detaljerad information om det aktuella ämnet. Omfattningen av den information som skall tas fram om ämnet varierar beroende av den kvantitet som produceras eller importeras, dvs. ju större kvantiteter desto utförligare information. Registreringsanmälan skall tillhandahållas Kemikaliemyndigheten där den i första skede genomgår en automatisk process för att säkerställa att alla uppgifter i anmälan är ifyllda. Kontrollen av att de uppgifter som lämnats är adekvata sker i den utvärderingsprocess vilken genomförs av Kemikaliemyndigheten. Utvärderingsförfarandet fyller en viktig funktion och en avgörande roll då det är i detta steg i REACH-systemet innehållet i den information som framtagits granskas och bristfälliga analyser och information kan kompletteras. REACH kommer bidra till att väldigt mycket information om kemiska ämnens egenskaper produceras under de kommande elva år förordningen träder ikraft. Av avgörande vikt för att den information som tas fram verkligen skall bidra till ökad kunskap om kemiska ämnens egenskaper är att den Europeiska Kemikaliemyndigheten, i vars händer ett oerhört stort ansvar att övervaka och kontrollera den information som tas fram ligger, besitter den kompetens och de resurser som krävs för att upprätthålla förordningens bestämmelser. En förutsättning för detta torde vara ett nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna.},
 author    = {Boldt, Sophie},
 keyword   = {EG-rätt,Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {REACH - Nya krav för att generera information om kemikalier},
 year     = {2008},
}