Advanced

Livstidsstraffets utveckling och framtid

Boström, Robin (2009)
Department of Law
Abstract
Den centrala frågan i arbetet är huruvida livstidsstraffet bör avskaffas eller behållas. För att finna svar på denna fråga studeras först livstidsstraffet ur ett utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektivet utgör sedan grunden för den argumentativa delen av arbetet. Genom den Svenska rättshistorian kan man tydligt se att livstidsstraffet successivt ersatt dödstraffet som påföljd för de grövsta brotten och numera är lagens strängaste straff. Av den straffrättsideologiska utvecklingen framgår att livstidsstraffet överlevt många paradigmskiften. I dagsläget är livstidstraffet dock inte förenligt med den rådande straffrättsliga ideologin och utgör därför ett medvetet undantag. I den argumentativa delen av arbetet ställs för- och motargument... (More)
Den centrala frågan i arbetet är huruvida livstidsstraffet bör avskaffas eller behållas. För att finna svar på denna fråga studeras först livstidsstraffet ur ett utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektivet utgör sedan grunden för den argumentativa delen av arbetet. Genom den Svenska rättshistorian kan man tydligt se att livstidsstraffet successivt ersatt dödstraffet som påföljd för de grövsta brotten och numera är lagens strängaste straff. Av den straffrättsideologiska utvecklingen framgår att livstidsstraffet överlevt många paradigmskiften. I dagsläget är livstidstraffet dock inte förenligt med den rådande straffrättsliga ideologin och utgör därför ett medvetet undantag. I den argumentativa delen av arbetet ställs för- och motargument mot varandra för att utröna huruvida denna undantagsstatus är att anses som legitim. Framförallt lyfts argumenten kring den bristande rättsäkerheten samt försvårandet av en meningsfull verkställighet fram. När dessa argument ställs mot det starkaste argumentet för livstidsstraffet, ett ökat samhällskydd, framstår motargumenten som starkare. Slutsatsen blir därför att livstidsstraffets undantagsstatus bör ifrågasättas. För att bäst tillgodose den kritik som riktats mot livstidsstraffet föreslås sedan att livstidsstraffet bör ersättas med höjda fasta straffskalor för de brott som kan resultera i livstids fängelse. Försiktighet bör dock iakttas vid höjningen av straffskalorna eftersom det idag i praktiken endast är mord som leder till livstidsstraff. För brott vilka det inte föreligger något faktiskt behov för strängare påföljder och där livstidsstraffet tidigare aldrig eller ytterst sällan utdömts bör straffskalornas förändring vara restriktiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boström, Robin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1556454
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556454,
 abstract   = {Den centrala frågan i arbetet är huruvida livstidsstraffet bör avskaffas eller behållas. För att finna svar på denna fråga studeras först livstidsstraffet ur ett utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektivet utgör sedan grunden för den argumentativa delen av arbetet. Genom den Svenska rättshistorian kan man tydligt se att livstidsstraffet successivt ersatt dödstraffet som påföljd för de grövsta brotten och numera är lagens strängaste straff. Av den straffrättsideologiska utvecklingen framgår att livstidsstraffet överlevt många paradigmskiften. I dagsläget är livstidstraffet dock inte förenligt med den rådande straffrättsliga ideologin och utgör därför ett medvetet undantag. I den argumentativa delen av arbetet ställs för- och motargument mot varandra för att utröna huruvida denna undantagsstatus är att anses som legitim. Framförallt lyfts argumenten kring den bristande rättsäkerheten samt försvårandet av en meningsfull verkställighet fram. När dessa argument ställs mot det starkaste argumentet för livstidsstraffet, ett ökat samhällskydd, framstår motargumenten som starkare. Slutsatsen blir därför att livstidsstraffets undantagsstatus bör ifrågasättas. För att bäst tillgodose den kritik som riktats mot livstidsstraffet föreslås sedan att livstidsstraffet bör ersättas med höjda fasta straffskalor för de brott som kan resultera i livstids fängelse. Försiktighet bör dock iakttas vid höjningen av straffskalorna eftersom det idag i praktiken endast är mord som leder till livstidsstraff. För brott vilka det inte föreligger något faktiskt behov för strängare påföljder och där livstidsstraffet tidigare aldrig eller ytterst sällan utdömts bör straffskalornas förändring vara restriktiv.},
 author    = {Boström, Robin},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livstidsstraffets utveckling och framtid},
 year     = {2009},
}