Advanced

Reformerad Fåmansföretagsbeskattning - en jämförelse av gällande rätt med alternativförslaget utifrån en kritisk fallstudie

Bramsell, Niklas (2005)
Department of Law
Abstract
Fåmansföretagsreglerna har alltid varit föremål för debatt bland Sveriges företagare. Ägarna till fåmansföretagen anser sig diskriminerade vad det gäller beskattning på utdelning och kapitalvinster medan lagstiftarna anser att reglernas existens är nödvändiga. Detta därför att företagaren kan utnyttja sitt företag till att ta ut utdelning eller kapitalvinst istället för arbetsinkomst och på detta sätt få lägre skatt. En ägare beskattar sin utdelning i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst enligt gällande regler. Han får beräkna ett gränsbelopp som anger det kapitalbeskattade utrymmet. Resterande utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst med en hög marginalskatt. Angående kapitalvinsten ska denna i princip delas 50/50 och... (More)
Fåmansföretagsreglerna har alltid varit föremål för debatt bland Sveriges företagare. Ägarna till fåmansföretagen anser sig diskriminerade vad det gäller beskattning på utdelning och kapitalvinster medan lagstiftarna anser att reglernas existens är nödvändiga. Detta därför att företagaren kan utnyttja sitt företag till att ta ut utdelning eller kapitalvinst istället för arbetsinkomst och på detta sätt få lägre skatt. En ägare beskattar sin utdelning i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst enligt gällande regler. Han får beräkna ett gränsbelopp som anger det kapitalbeskattade utrymmet. Resterande utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst med en hög marginalskatt. Angående kapitalvinsten ska denna i princip delas 50/50 och även den beskattas i inkomstslaget kapital och tjänst. Reglerna anses efter diverse lagändringar vara alldeles för komplexa och därför svåra att tillämpa för landets fåmansföretagare. Här av har reglerna varit föremål för olika utredningar vid ett flertal tillfällen. I Rapporten Reformerad ägarbeskattning, presenteras en ny utredning som haft som mål att förändra gällande regler angående utdelning och kapital- beskattningen för ägarna. Avsikten med förändringarna är att förenkla och sänka beskattningen för ägarna men samtidigt behålla reglernas preventiva syften. I rapporten föreslås det bland annat en ny löneunderlagsregel som är mer förmånlig för ägaren. Det föreslås även en sänkt kapitalskatt till 20 % inom gränsbeloppet. Dessa förändringar i reglerna kommer, om det går igenom, att innebära en skattesänkning för de flesta ägare. Utifrån förslaget och gällande regler sker en fallstudie i uppsatsen där en ägares beskattning beräknas angående utdelning från företaget samt även vid en avyttring. Resultatet från studien leder till slutsatsen att vid utdelning från företagen påverkas inte beskattningen nämnvärt för ägarna till de allra minsta företagen om förslaget införs. Det är ägarna till de stora företagen som gynnas vilket också är förslagets syfte. Angående kapitalvinsterna sker en skatteskärpning för fåmansföretagarna, om de nya reglerna införs, då beloppet överstigande gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Företagaren i studien får här en kraftig skatteökning jämför med om gällande regler skulle ha tillämpats. Studien visar att den nya ägarbeskattningen inte är fördelaktig i alla lägen för fåmansföretagsägarna. Det är endast vid utdelning som ägaren gynnas av de föreslagna reglerna. Den förenkling som utredarna eftersträvat framkommer inte utan komplexiteten kvarstår i skattesystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bramsell, Niklas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556466
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556466,
 abstract   = {Fåmansföretagsreglerna har alltid varit föremål för debatt bland Sveriges företagare. Ägarna till fåmansföretagen anser sig diskriminerade vad det gäller beskattning på utdelning och kapitalvinster medan lagstiftarna anser att reglernas existens är nödvändiga. Detta därför att företagaren kan utnyttja sitt företag till att ta ut utdelning eller kapitalvinst istället för arbetsinkomst och på detta sätt få lägre skatt. En ägare beskattar sin utdelning i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst enligt gällande regler. Han får beräkna ett gränsbelopp som anger det kapitalbeskattade utrymmet. Resterande utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst med en hög marginalskatt. Angående kapitalvinsten ska denna i princip delas 50/50 och även den beskattas i inkomstslaget kapital och tjänst. Reglerna anses efter diverse lagändringar vara alldeles för komplexa och därför svåra att tillämpa för landets fåmansföretagare. Här av har reglerna varit föremål för olika utredningar vid ett flertal tillfällen. I Rapporten Reformerad ägarbeskattning, presenteras en ny utredning som haft som mål att förändra gällande regler angående utdelning och kapital- beskattningen för ägarna. Avsikten med förändringarna är att förenkla och sänka beskattningen för ägarna men samtidigt behålla reglernas preventiva syften. I rapporten föreslås det bland annat en ny löneunderlagsregel som är mer förmånlig för ägaren. Det föreslås även en sänkt kapitalskatt till 20 % inom gränsbeloppet. Dessa förändringar i reglerna kommer, om det går igenom, att innebära en skattesänkning för de flesta ägare. Utifrån förslaget och gällande regler sker en fallstudie i uppsatsen där en ägares beskattning beräknas angående utdelning från företaget samt även vid en avyttring. Resultatet från studien leder till slutsatsen att vid utdelning från företagen påverkas inte beskattningen nämnvärt för ägarna till de allra minsta företagen om förslaget införs. Det är ägarna till de stora företagen som gynnas vilket också är förslagets syfte. Angående kapitalvinsterna sker en skatteskärpning för fåmansföretagarna, om de nya reglerna införs, då beloppet överstigande gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Företagaren i studien får här en kraftig skatteökning jämför med om gällande regler skulle ha tillämpats. Studien visar att den nya ägarbeskattningen inte är fördelaktig i alla lägen för fåmansföretagsägarna. Det är endast vid utdelning som ägaren gynnas av de föreslagna reglerna. Den förenkling som utredarna eftersträvat framkommer inte utan komplexiteten kvarstår i skattesystemet.},
 author    = {Bramsell, Niklas},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reformerad Fåmansföretagsbeskattning - en jämförelse av gällande rätt med alternativförslaget utifrån en kritisk fallstudie},
 year     = {2005},
}