Advanced

Förvärvarens övertagande av personal vid verksamhetsövergång

Broman, Katarina (2008)
Department of Law
Abstract
För att en verksamhetsövergång i enlighet med företagsöverlåtelsedirektivet och LAS ska vara för handen krävs det bland annat att föremålet som övergår är en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet. Enligt företagsöverlåtelsedirektivet, artikel 1 punkten 1 b, ska med överlåtelse förstås en överlåtelse av en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet. Den närmare innebörden av det sagda har uttolkats av EG-domstolen i flera rättsfall. Av rättspraxis följer att en helhetsbedömning ska göras vari flera kriterier ska beaktas och vägas. Ett av dessa kriterier är förvärvarens övertagande av personalstyrka från överlåtaren. Det är... (More)
För att en verksamhetsövergång i enlighet med företagsöverlåtelsedirektivet och LAS ska vara för handen krävs det bland annat att föremålet som övergår är en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet. Enligt företagsöverlåtelsedirektivet, artikel 1 punkten 1 b, ska med överlåtelse förstås en överlåtelse av en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet. Den närmare innebörden av det sagda har uttolkats av EG-domstolen i flera rättsfall. Av rättspraxis följer att en helhetsbedömning ska göras vari flera kriterier ska beaktas och vägas. Ett av dessa kriterier är förvärvarens övertagande av personalstyrka från överlåtaren. Det är intressant att detta kriterium både utgör ett rättsfaktum och en rättsföljd. I denna uppsats undersöks problematiken kring kriteriet närmare. Vad innebär kriteriet? Vilken betydelse har kriteriet? Kan parterna kringgå kriteriet? Vidare undersöks om kriteriet uppfyller det arbetstagarskydd som företagsöverlåtelsedirektivet syftar till att uppnå. Den svenska regleringen i LAS samt den svenska rättspraxisen är i huvudsak att anse som i linje med EG-rätten och EG-domstolens rättspraxis. Av rättspraxis kan utläsas att kriteriet förvärvarens övertagande av personal från överlåtaren bedöms något olika beroende på om det är en materialintensiv eller personalintensiv verksamhet som är föremål för övergång. Av rättspraxis kan utläsas att enligt det rådande synsättet kan ett kollektiv av arbetstagare utgöra en ekonomisk enhet, om huvuddelen av personalstyrkan sett till antal och kompetens som är avskiljt för visst arbete övergått till förvärvaren. Då det rör sig om en personalintensiv verksamhet anses kriteriet ha avgörande betydelse för utgången i bedömningen om en verksamhetsövergång föreligger. Vid personalintensiva verksamheter är också arbetsgivarnas möjligheter att påverka uppfyllandet av kriteriet som störst. Arbetsgivarna, och främst överlåtaren, har möjlighet att påverka uppfyllandet av kriteriet förvärvarens övertagande av personal genom att begränsa omfattningen av den övergående verksamheten samt vidta uppsägningar (dock inte i strid med uppsägningsförbudet). Arbetstagarna kan påverka uppfyllandet av kriteriet genom att var och en har möjlighet att utnyttja sin rätt att motsätta sig att deras anställningsavtal övergår till förvärvaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broman, Katarina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1556526
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556526,
 abstract   = {För att en verksamhetsövergång i enlighet med företagsöverlåtelsedirektivet och LAS ska vara för handen krävs det bland annat att föremålet som övergår är en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet. Enligt företagsöverlåtelsedirektivet, artikel 1 punkten 1 b, ska med överlåtelse förstås en överlåtelse av en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet. Den närmare innebörden av det sagda har uttolkats av EG-domstolen i flera rättsfall. Av rättspraxis följer att en helhetsbedömning ska göras vari flera kriterier ska beaktas och vägas. Ett av dessa kriterier är förvärvarens övertagande av personalstyrka från överlåtaren. Det är intressant att detta kriterium både utgör ett rättsfaktum och en rättsföljd. I denna uppsats undersöks problematiken kring kriteriet närmare. Vad innebär kriteriet? Vilken betydelse har kriteriet? Kan parterna kringgå kriteriet? Vidare undersöks om kriteriet uppfyller det arbetstagarskydd som företagsöverlåtelsedirektivet syftar till att uppnå. Den svenska regleringen i LAS samt den svenska rättspraxisen är i huvudsak att anse som i linje med EG-rätten och EG-domstolens rättspraxis. Av rättspraxis kan utläsas att kriteriet förvärvarens övertagande av personal från överlåtaren bedöms något olika beroende på om det är en materialintensiv eller personalintensiv verksamhet som är föremål för övergång. Av rättspraxis kan utläsas att enligt det rådande synsättet kan ett kollektiv av arbetstagare utgöra en ekonomisk enhet, om huvuddelen av personalstyrkan sett till antal och kompetens som är avskiljt för visst arbete övergått till förvärvaren. Då det rör sig om en personalintensiv verksamhet anses kriteriet ha avgörande betydelse för utgången i bedömningen om en verksamhetsövergång föreligger. Vid personalintensiva verksamheter är också arbetsgivarnas möjligheter att påverka uppfyllandet av kriteriet som störst. Arbetsgivarna, och främst överlåtaren, har möjlighet att påverka uppfyllandet av kriteriet förvärvarens övertagande av personal genom att begränsa omfattningen av den övergående verksamheten samt vidta uppsägningar (dock inte i strid med uppsägningsförbudet). Arbetstagarna kan påverka uppfyllandet av kriteriet genom att var och en har möjlighet att utnyttja sin rätt att motsätta sig att deras anställningsavtal övergår till förvärvaren.},
 author    = {Broman, Katarina},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förvärvarens övertagande av personal vid verksamhetsövergång},
 year     = {2008},
}