Advanced

Gränsöverskridande stöd till närstående företag - en skatterättslig analys av den franska regimen för fordringsavskrivningar och territorialitetsprincipen.

Brorström, Emelie (2009)
Department of Law
Abstract
Frankrike använder sig av en territorialitetsprincip vid avgränsningen av tillämpningsområdet för den franska företagsbeskattningen. Principen innebär att vinster och förluster som uppkommer i verksamheter som ett franskt företag bedriver utanför Frankrike inte får inverka på det beskattningsbara resultatet i Frankrike. Om en aktivitet utomlands går med förlust kan det därför vara av intresse för det franska bolaget att denna verksamhet anses vara bedriven i Frankrike, ett resultat som bland annat uppnås om den utländska verksamheten inte innehar någon självständighet i förhållande till sitt huvudsäte. Om den utländska verksamheten inte skall beskattas i Frankrike så kan dess förluster ändå inverka på resultatet i det franska bolaget om... (More)
Frankrike använder sig av en territorialitetsprincip vid avgränsningen av tillämpningsområdet för den franska företagsbeskattningen. Principen innebär att vinster och förluster som uppkommer i verksamheter som ett franskt företag bedriver utanför Frankrike inte får inverka på det beskattningsbara resultatet i Frankrike. Om en aktivitet utomlands går med förlust kan det därför vara av intresse för det franska bolaget att denna verksamhet anses vara bedriven i Frankrike, ett resultat som bland annat uppnås om den utländska verksamheten inte innehar någon självständighet i förhållande till sitt huvudsäte. Om den utländska verksamheten inte skall beskattas i Frankrike så kan dess förluster ändå inverka på resultatet i det franska bolaget om detta bolag kan lämna avdragsgilla stöd, såsom fordringsavskrivningar, till den utländska verksamheten. Detsamma gäller om bolaget väljer att driva sin utländska verksamhet genom ett utländskt dotterbolag eftersom det inte heller beskattas i Frankrike. Territorialitetsprincipen innebar tidigare ett hinder mot avdragsrätt för sådana stöd. Idag anser domstolen att om det franska bolaget har ett eget intresse av att stödja den utländska verksamheten så kan stödet vara avdragsgillt oberoende av territorialitetsprincipen. Då stödet beviljas en utländsk filial kan avdragsrätt endast beviljas om stödet har uppkommit inom ramen för kommersiella relationer mellan huvudsätet och denna utländska filial och om stödet har beviljats i syfte att gynna det franska bolagets verksamhet i Frankrike. Sverige använder sig inte av en territorialitetsprincip vid avgränsningen av tillämpningsområdet för den svenska företagsbeskattningen. Ett svenskt bolag beskattas för alla sina inkomster vilket innebär att resultatet från bolagets verksamheter i utlandet integreras med resultatet i Sverige. Om den utländska verksamheten går med förlust visar sig fördelarna med detta system eftersom förlusten kan kvittas mot vinst i bolagets verksamhet i Sverige. Om den utländska verksamheten däremot utövas genom ett utländskt dotterbolag så beskattas denna verksamhet inte i Sverige. Det svenska bolaget kan inte lämna några avdragsgilla stöd till detta, så länge stöden inte kan karaktäriseras som omkostnadsbidrag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorström, Emelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556529
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556529,
 abstract   = {Frankrike använder sig av en territorialitetsprincip vid avgränsningen av tillämpningsområdet för den franska företagsbeskattningen. Principen innebär att vinster och förluster som uppkommer i verksamheter som ett franskt företag bedriver utanför Frankrike inte får inverka på det beskattningsbara resultatet i Frankrike. Om en aktivitet utomlands går med förlust kan det därför vara av intresse för det franska bolaget att denna verksamhet anses vara bedriven i Frankrike, ett resultat som bland annat uppnås om den utländska verksamheten inte innehar någon självständighet i förhållande till sitt huvudsäte. Om den utländska verksamheten inte skall beskattas i Frankrike så kan dess förluster ändå inverka på resultatet i det franska bolaget om detta bolag kan lämna avdragsgilla stöd, såsom fordringsavskrivningar, till den utländska verksamheten. Detsamma gäller om bolaget väljer att driva sin utländska verksamhet genom ett utländskt dotterbolag eftersom det inte heller beskattas i Frankrike. Territorialitetsprincipen innebar tidigare ett hinder mot avdragsrätt för sådana stöd. Idag anser domstolen att om det franska bolaget har ett eget intresse av att stödja den utländska verksamheten så kan stödet vara avdragsgillt oberoende av territorialitetsprincipen. Då stödet beviljas en utländsk filial kan avdragsrätt endast beviljas om stödet har uppkommit inom ramen för kommersiella relationer mellan huvudsätet och denna utländska filial och om stödet har beviljats i syfte att gynna det franska bolagets verksamhet i Frankrike. Sverige använder sig inte av en territorialitetsprincip vid avgränsningen av tillämpningsområdet för den svenska företagsbeskattningen. Ett svenskt bolag beskattas för alla sina inkomster vilket innebär att resultatet från bolagets verksamheter i utlandet integreras med resultatet i Sverige. Om den utländska verksamheten går med förlust visar sig fördelarna med detta system eftersom förlusten kan kvittas mot vinst i bolagets verksamhet i Sverige. Om den utländska verksamheten däremot utövas genom ett utländskt dotterbolag så beskattas denna verksamhet inte i Sverige. Det svenska bolaget kan inte lämna några avdragsgilla stöd till detta, så länge stöden inte kan karaktäriseras som omkostnadsbidrag.},
 author    = {Brorström, Emelie},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränsöverskridande stöd till närstående företag - en skatterättslig analys av den franska regimen för fordringsavskrivningar och territorialitetsprincipen.},
 year     = {2009},
}