Advanced

Pactum Turpe - Avtal i strid mot lag eller goda seder

Bucin, Filip (2004)
Department of Law
Abstract
Svensk lagstiftning innehåller inte några allmänna bestämmelser, att rättshandlingar, som strider mot lag eller goda seder, är ogiltiga. Det är således inte säkert att en lagstridig eller till och med straffbar rättshandling är ogiltig. Inte heller är det säkert att moraliskt förkastliga rättshandlingar är ogiltiga. Rättspraxis på området har tagit små men säkra steg under hela 1900-talet och slutligen tycks det finnas någorlunda klara principer och lösningsmetoder. Huruvida ett lagstridigt avtal är ogiltigt, trots att någon lagregel med denna innebörd inte finns, beror på om den överträdda lagregeln bygger på sådana hänsyn att en ogiltighetspåföljd är påkallad. Detta får avgöras i varje uppkommande typfall efter en analys av den... (More)
Svensk lagstiftning innehåller inte några allmänna bestämmelser, att rättshandlingar, som strider mot lag eller goda seder, är ogiltiga. Det är således inte säkert att en lagstridig eller till och med straffbar rättshandling är ogiltig. Inte heller är det säkert att moraliskt förkastliga rättshandlingar är ogiltiga. Rättspraxis på området har tagit små men säkra steg under hela 1900-talet och slutligen tycks det finnas någorlunda klara principer och lösningsmetoder. Huruvida ett lagstridigt avtal är ogiltigt, trots att någon lagregel med denna innebörd inte finns, beror på om den överträdda lagregeln bygger på sådana hänsyn att en ogiltighetspåföljd är påkallad. Detta får avgöras i varje uppkommande typfall efter en analys av den överträdda lagregelns syfte, dess behov av en ogiltighetspåföljd samt de konsekvenser en sådan påföljd kan medföra. Dessutom måste Europakonventionens artikel 6 beaktas då den ger envar rätt till en domstolsprövning av hans eller hennes civila rättigheter. Spelskulder kan inte drivas in på rättslig väg då rättsordningen ej befattar sig med dylika anspråk. Detta innebär dock inte att andra typer av fordringar som uppkommit i samband med spel saknar rättslig giltighet. Svensk rätt intar en relativt liberal inställning till avtal som strider mot lag och goda seder. Hänsyn tas bl.a. till behovet av en ogiltighetspåföljd, huruvida en avvisning skulle innebära en oskälig vinst för motparten och de praktiska konsekvenserna av en domstolsvägran. Det är viktigt att domstolarna skapar sig en total bild av de konsekvenser som ett avvisningsbeslut kan få och inte för lättvindigt konstaterar att avtalet strider mot lag eller goda seder och därför avvisar det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bucin, Filip
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1556565
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2011-02-18 11:01:56
@misc{1556565,
 abstract   = {Svensk lagstiftning innehåller inte några allmänna bestämmelser, att rättshandlingar, som strider mot lag eller goda seder, är ogiltiga. Det är således inte säkert att en lagstridig eller till och med straffbar rättshandling är ogiltig. Inte heller är det säkert att moraliskt förkastliga rättshandlingar är ogiltiga. Rättspraxis på området har tagit små men säkra steg under hela 1900-talet och slutligen tycks det finnas någorlunda klara principer och lösningsmetoder. Huruvida ett lagstridigt avtal är ogiltigt, trots att någon lagregel med denna innebörd inte finns, beror på om den överträdda lagregeln bygger på sådana hänsyn att en ogiltighetspåföljd är påkallad. Detta får avgöras i varje uppkommande typfall efter en analys av den överträdda lagregelns syfte, dess behov av en ogiltighetspåföljd samt de konsekvenser en sådan påföljd kan medföra. Dessutom måste Europakonventionens artikel 6 beaktas då den ger envar rätt till en domstolsprövning av hans eller hennes civila rättigheter. Spelskulder kan inte drivas in på rättslig väg då rättsordningen ej befattar sig med dylika anspråk. Detta innebär dock inte att andra typer av fordringar som uppkommit i samband med spel saknar rättslig giltighet. Svensk rätt intar en relativt liberal inställning till avtal som strider mot lag och goda seder. Hänsyn tas bl.a. till behovet av en ogiltighetspåföljd, huruvida en avvisning skulle innebära en oskälig vinst för motparten och de praktiska konsekvenserna av en domstolsvägran. Det är viktigt att domstolarna skapar sig en total bild av de konsekvenser som ett avvisningsbeslut kan få och inte för lättvindigt konstaterar att avtalet strider mot lag eller goda seder och därför avvisar det.},
 author    = {Bucin, Filip},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pactum Turpe - Avtal i strid mot lag eller goda seder},
 year     = {2004},
}