Advanced

Konkurrenslagens undantag för samarbete inom skogsbruksföreningar

Bäckström, Johan (2006)
Department of Law
Abstract
Konkurrenslagen innehåller ett undantag i 18 c § som gör det möjligt för enskilda skogsbrukare att samverka i en ekonomisk förening om exempelvis produktion, distribution och försäljning av skogsprodukter. Till följd av den gemensamma jordbrukspolitiken finns det i EG-rätten genom förordning 26/62 ett undantag för samarbete rörande produktion och handel med jordbruksprodukter. Skogsprodukter omfattas inte av förordningen och artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget är därför fullt tillämpliga på skogsprodukter. Konkurrenslagen innehåller således ett undantag som inte finns inom EG-rätten. Avsikten med den svenska konkurrenslagen var redan från början att den skulle bli så lik konkurrensreglerna inom EG som möjligt. Särskild uppmärksamhet skulle... (More)
Konkurrenslagen innehåller ett undantag i 18 c § som gör det möjligt för enskilda skogsbrukare att samverka i en ekonomisk förening om exempelvis produktion, distribution och försäljning av skogsprodukter. Till följd av den gemensamma jordbrukspolitiken finns det i EG-rätten genom förordning 26/62 ett undantag för samarbete rörande produktion och handel med jordbruksprodukter. Skogsprodukter omfattas inte av förordningen och artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget är därför fullt tillämpliga på skogsprodukter. Konkurrenslagen innehåller således ett undantag som inte finns inom EG-rätten. Avsikten med den svenska konkurrenslagen var redan från början att den skulle bli så lik konkurrensreglerna inom EG som möjligt. Särskild uppmärksamhet skulle därför riktas mot rättsutvecklingen inom EG vid tolkning och tillämpning av de svenska reglerna. Genom förordning 1/2003 infördes nya bestämmelser avseende tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Förordningen innebär att nationella myndigheter och domstolar nu tvingas tillämpa artiklarna 81 och 82 när avtalet eller förfarandet påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Uppsatsen kommer att behandla vilka följder förordningen får för skogsbruksföreningar som tidigare helt kunnat förlita sig på skyddet som det svenska undantaget ger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäckström, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1556599
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556599,
 abstract   = {Konkurrenslagen innehåller ett undantag i 18 c § som gör det möjligt för enskilda skogsbrukare att samverka i en ekonomisk förening om exempelvis produktion, distribution och försäljning av skogsprodukter. Till följd av den gemensamma jordbrukspolitiken finns det i EG-rätten genom förordning 26/62 ett undantag för samarbete rörande produktion och handel med jordbruksprodukter. Skogsprodukter omfattas inte av förordningen och artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget är därför fullt tillämpliga på skogsprodukter. Konkurrenslagen innehåller således ett undantag som inte finns inom EG-rätten. Avsikten med den svenska konkurrenslagen var redan från början att den skulle bli så lik konkurrensreglerna inom EG som möjligt. Särskild uppmärksamhet skulle därför riktas mot rättsutvecklingen inom EG vid tolkning och tillämpning av de svenska reglerna. Genom förordning 1/2003 infördes nya bestämmelser avseende tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Förordningen innebär att nationella myndigheter och domstolar nu tvingas tillämpa artiklarna 81 och 82 när avtalet eller förfarandet påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Uppsatsen kommer att behandla vilka följder förordningen får för skogsbruksföreningar som tidigare helt kunnat förlita sig på skyddet som det svenska undantaget ger.},
 author    = {Bäckström, Johan},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrenslagens undantag för samarbete inom skogsbruksföreningar},
 year     = {2006},
}