Advanced

Direktiv 97/7/EG och 2002/65/EG i svensk och tysk lagstiftning

Cederberg, Olof (2008)
Department of Law
Abstract
Den här uppsatsen presenterar direktiv 97/7/EG och 2002/65/EG och framförallt hur direktivens innehåll har integrerats i tysk och svenska lagstiftning. Direktiv 97/7/EG reglerar distanshandel och konsumentskydd. Direktiv 2002/65/EG reglerar konsumenters distanshandel med finansiella tjänster. Syftet med uppsatsen är en genomgång av reglerna för e-handel på det aktuella området och att gå igenom den svenska och den tyska lagstiftningen och utreda skillnader och likheter och anledningen till dessa. Till att börja med ges en bakgrund och genomgång av distanshandeln. Därefter presenteras de båda direktiven utförligt med bakgrund, införande och innehåll. Uppsatsen koncentreras till stor del på ett antal viktiga punkter där näringsidkarens... (More)
Den här uppsatsen presenterar direktiv 97/7/EG och 2002/65/EG och framförallt hur direktivens innehåll har integrerats i tysk och svenska lagstiftning. Direktiv 97/7/EG reglerar distanshandel och konsumentskydd. Direktiv 2002/65/EG reglerar konsumenters distanshandel med finansiella tjänster. Syftet med uppsatsen är en genomgång av reglerna för e-handel på det aktuella området och att gå igenom den svenska och den tyska lagstiftningen och utreda skillnader och likheter och anledningen till dessa. Till att börja med ges en bakgrund och genomgång av distanshandeln. Därefter presenteras de båda direktiven utförligt med bakgrund, införande och innehåll. Uppsatsen koncentreras till stor del på ett antal viktiga punkter där näringsidkarens informationsplikt och konsumentens ångerrätt är framträdande. Bland de stora likheter som finns mellan den tyska och den svenska lagstiftningen finns bland annat placering och genomförande av direktiven. De skillnader som uppmärksammas i uppsatsen är bland annat ångerfristens längd och olika undantag där det särskilt kan pekas på den svenska avsaknaden av undantag för auktioner och den tyska placeringen av försäkrings- och distansundervisningsreglerna. Uppsatsen innehåller även ett urval av relevant tysk och svensk praxis där de relevanta fallen framförallt handlar om definitionen av näringsidkare och konsument samt två fall angående E-bays ställning inom rättsområdet. I analysen sker slutligen en jämförelse, där det först pekas på de stora likheterna mellan den tyska och den svenska lagstiftning och dessa sammanfattas och kompletteras med praxis och doktrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederberg, Olof
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Civilrätt; oklassificerad, EG-rätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1556708
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556708,
 abstract   = {Den här uppsatsen presenterar direktiv 97/7/EG och 2002/65/EG och framförallt hur direktivens innehåll har integrerats i tysk och svenska lagstiftning. Direktiv 97/7/EG reglerar distanshandel och konsumentskydd. Direktiv 2002/65/EG reglerar konsumenters distanshandel med finansiella tjänster. Syftet med uppsatsen är en genomgång av reglerna för e-handel på det aktuella området och att gå igenom den svenska och den tyska lagstiftningen och utreda skillnader och likheter och anledningen till dessa. Till att börja med ges en bakgrund och genomgång av distanshandeln. Därefter presenteras de båda direktiven utförligt med bakgrund, införande och innehåll. Uppsatsen koncentreras till stor del på ett antal viktiga punkter där näringsidkarens informationsplikt och konsumentens ångerrätt är framträdande. Bland de stora likheter som finns mellan den tyska och den svenska lagstiftningen finns bland annat placering och genomförande av direktiven. De skillnader som uppmärksammas i uppsatsen är bland annat ångerfristens längd och olika undantag där det särskilt kan pekas på den svenska avsaknaden av undantag för auktioner och den tyska placeringen av försäkrings- och distansundervisningsreglerna. Uppsatsen innehåller även ett urval av relevant tysk och svensk praxis där de relevanta fallen framförallt handlar om definitionen av näringsidkare och konsument samt två fall angående E-bays ställning inom rättsområdet. I analysen sker slutligen en jämförelse, där det först pekas på de stora likheterna mellan den tyska och den svenska lagstiftning och dessa sammanfattas och kompletteras med praxis och doktrin.},
 author    = {Cederberg, Olof},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Civilrätt; oklassificerad,EG-rätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Direktiv 97/7/EG och 2002/65/EG i svensk och tysk lagstiftning},
 year     = {2008},
}