Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ändring av patentkrav

Dahlman, Magnus (2004)
Department of Law
Abstract
Patenträtten är mycket ofta i fokus för olika debatter. En debatt som inte förts är den principiellt viktiga frågan om patenthavarens möjligheter att förändra patentkrav efter det att patent meddelats. Frågan om möjligheten att ändra patentkravens lydelse är ganska marginell i patenträtten men har vissa mycket viktiga principiella drag, t.ex. synen på patenträtten som investeringsskydd, harmoniseringen av patenträtten främst i Europa samt skyddet för tredje man. Svårigheterna när det gäller ändring av patentkrav är för det första rättskällornas tveksamhet till möjligheterna och formerna i sig att få till stånd en förändring av patentkrav. För det andra visar det sig att processrätten kan lägga hinder i vägen för patenthavaren, i synnerhet... (More)
Patenträtten är mycket ofta i fokus för olika debatter. En debatt som inte förts är den principiellt viktiga frågan om patenthavarens möjligheter att förändra patentkrav efter det att patent meddelats. Frågan om möjligheten att ändra patentkravens lydelse är ganska marginell i patenträtten men har vissa mycket viktiga principiella drag, t.ex. synen på patenträtten som investeringsskydd, harmoniseringen av patenträtten främst i Europa samt skyddet för tredje man. Svårigheterna när det gäller ändring av patentkrav är för det första rättskällornas tveksamhet till möjligheterna och formerna i sig att få till stånd en förändring av patentkrav. För det andra visar det sig att processrätten kan lägga hinder i vägen för patenthavaren, i synnerhet om han vill få till stånd en förändring av patentkraven i högre rätt. Uppsatsen visar på att det finns en rätt för patenthavare att få till stånd ändring av patentkrav, oavsett i vilket skede av patentets livscykel man befinner sig. Det patenträttsliga stödet finns i utrymmet för tolkning av patentet. Det processrättsliga stödet finns i domstolens rätt och plikt att genom officialprövning tillgodose fundamentala värden i patenträtten. I sista hand kan patenthavaren med hänvisning till processekonomiska skäl och till tingsrättens officialprövningsrätt framgångsrikt hävda ''giltig ursäkt'' för att först i högre rätt ta upp frågan om ändring av patentkrav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlman, Magnus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1556843
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556843,
 abstract   = {Patenträtten är mycket ofta i fokus för olika debatter. En debatt som inte förts är den principiellt viktiga frågan om patenthavarens möjligheter att förändra patentkrav efter det att patent meddelats. Frågan om möjligheten att ändra patentkravens lydelse är ganska marginell i patenträtten men har vissa mycket viktiga principiella drag, t.ex. synen på patenträtten som investeringsskydd, harmoniseringen av patenträtten främst i Europa samt skyddet för tredje man. Svårigheterna när det gäller ändring av patentkrav är för det första rättskällornas tveksamhet till möjligheterna och formerna i sig att få till stånd en förändring av patentkrav. För det andra visar det sig att processrätten kan lägga hinder i vägen för patenthavaren, i synnerhet om han vill få till stånd en förändring av patentkraven i högre rätt. Uppsatsen visar på att det finns en rätt för patenthavare att få till stånd ändring av patentkrav, oavsett i vilket skede av patentets livscykel man befinner sig. Det patenträttsliga stödet finns i utrymmet för tolkning av patentet. Det processrättsliga stödet finns i domstolens rätt och plikt att genom officialprövning tillgodose fundamentala värden i patenträtten. I sista hand kan patenthavaren med hänvisning till processekonomiska skäl och till tingsrättens officialprövningsrätt framgångsrikt hävda ''giltig ursäkt'' för att först i högre rätt ta upp frågan om ändring av patentkrav.},
 author    = {Dahlman, Magnus},
 keyword   = {Immaterialrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ändring av patentkrav},
 year     = {2004},
}