Advanced

The Authorised OECD Approach - The Implications of the OECD Report of July 2008

Dahlström, Eva (2008)
Department of Law
Abstract
Fördelning av vinster till fasta driftställen har länge varit ett omdiskuterat ämne i den skatterättsliga debatten. De internationella skatterättsliga principerna för hur detta ska ske återfinns i Artikel 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet (modellavtalet). Den direkta beskattningsrätten tillhör staternas suveränitet dvs. alla stater bestämmer självständigt om hur de ska beskatta exempelvis företagsvinster. Tillämpningen och tolkningen av skatteavtal har varierat avsevärt mellan OECD:s medlemsstater. Avsaknaden av en enhetlig tillämpning och tolkning ökar risken för internationell dubbelbeskattning eller att beskattning över huvud taget inte sker. Globaliseringen och den ökade gränsöverskridande handeln... (More)
Fördelning av vinster till fasta driftställen har länge varit ett omdiskuterat ämne i den skatterättsliga debatten. De internationella skatterättsliga principerna för hur detta ska ske återfinns i Artikel 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet (modellavtalet). Den direkta beskattningsrätten tillhör staternas suveränitet dvs. alla stater bestämmer självständigt om hur de ska beskatta exempelvis företagsvinster. Tillämpningen och tolkningen av skatteavtal har varierat avsevärt mellan OECD:s medlemsstater. Avsaknaden av en enhetlig tillämpning och tolkning ökar risken för internationell dubbelbeskattning eller att beskattning över huvud taget inte sker. Globaliseringen och den ökade gränsöverskridande handeln skapar ett allt större behov av en enhetlig tillämpning och tolkning. OECD:s modellavtal härstammar från Nationernas Förbunds arbete under 1920-talet. Sedan dess har konceptet om vinstfördelning till fasta driftställen utvecklats otaliga gånger. Men det var först 1962 som OECD gav ut sitt första utkast till ett modellavtal. Principerna för beskattning av företagsvinster har sedan utvecklats för att kunna möta förändringarna i affärsvärlden. OECD:s skattekommitté har länge arbetat för att skapa en större enhetlighet vid beskattningen och fördelningen av vinster till fasta driftställen. För att minimera de negativa effekter som uppstår vid en inkonsekvent tolkning och tillämpning av skatteavtal, har skattekommitténs arbetsgrupp WP6 Working Party No. 6 on the Taxation of Multinational Enterprises. formulerat en arbetshypotes om hur artikel 7 bör tolkas och vilken tolkning som är att föredra. Den föredragna tolkningen ska överensstämma med skatterättsliga principer och vara enkel att använda. Utvecklingen av en föredragen tolkning av artikel 7 har resulterat i ''the authorised OECD approach'' dvs. den godkända OECD-tolkningen. I juli 2008 presenterade OECD en rapport om hur vinster ska fördelas till fasta driftställen. Rapporten ger uttryck för OECD:s åsikter om hur dessa vinster ska bestämmas för att på bästa sätt fördelas till de fasta driftställena. Skattekommittén anser att artikel 7 behöver revideras så att den speglar medlemsstaternas agerande och OECD:s kommentarer för att kunna åstadkomma bästa möjliga förutsebarhet. Syftet med rapporten är att förmedla den mest föredragna tolkningen i dagens affärsvärld. En fråga med koppling till den godkända OECD-tolkningen är vilken faktisk innebörd den nya rapporten har. I den juridiska debatten framförs olika uppfattningar om en statisk eller ambulatorisk tolkning ska ha företräde. OECD förespråkar att medlemsstaterna ska tolka skatteavtalen i linje med den senaste utgivna OECD-kommentaren dvs. tillämpa en ambulatorisk tolkning. Wattel och Marres hävdar däremot att en statisk tolkning ska ske vid förändringar av OECD:s modellavtal eller kommentaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlström, Eva
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
English
id
1556865
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556865,
 abstract   = {Fördelning av vinster till fasta driftställen har länge varit ett omdiskuterat ämne i den skatterättsliga debatten. De internationella skatterättsliga principerna för hur detta ska ske återfinns i Artikel 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet (modellavtalet). Den direkta beskattningsrätten tillhör staternas suveränitet dvs. alla stater bestämmer självständigt om hur de ska beskatta exempelvis företagsvinster. Tillämpningen och tolkningen av skatteavtal har varierat avsevärt mellan OECD:s medlemsstater. Avsaknaden av en enhetlig tillämpning och tolkning ökar risken för internationell dubbelbeskattning eller att beskattning över huvud taget inte sker. Globaliseringen och den ökade gränsöverskridande handeln skapar ett allt större behov av en enhetlig tillämpning och tolkning. OECD:s modellavtal härstammar från Nationernas Förbunds arbete under 1920-talet. Sedan dess har konceptet om vinstfördelning till fasta driftställen utvecklats otaliga gånger. Men det var först 1962 som OECD gav ut sitt första utkast till ett modellavtal. Principerna för beskattning av företagsvinster har sedan utvecklats för att kunna möta förändringarna i affärsvärlden. OECD:s skattekommitté har länge arbetat för att skapa en större enhetlighet vid beskattningen och fördelningen av vinster till fasta driftställen. För att minimera de negativa effekter som uppstår vid en inkonsekvent tolkning och tillämpning av skatteavtal, har skattekommitténs arbetsgrupp WP6 Working Party No. 6 on the Taxation of Multinational Enterprises. formulerat en arbetshypotes om hur artikel 7 bör tolkas och vilken tolkning som är att föredra. Den föredragna tolkningen ska överensstämma med skatterättsliga principer och vara enkel att använda. Utvecklingen av en föredragen tolkning av artikel 7 har resulterat i ''the authorised OECD approach'' dvs. den godkända OECD-tolkningen. I juli 2008 presenterade OECD en rapport om hur vinster ska fördelas till fasta driftställen. Rapporten ger uttryck för OECD:s åsikter om hur dessa vinster ska bestämmas för att på bästa sätt fördelas till de fasta driftställena. Skattekommittén anser att artikel 7 behöver revideras så att den speglar medlemsstaternas agerande och OECD:s kommentarer för att kunna åstadkomma bästa möjliga förutsebarhet. Syftet med rapporten är att förmedla den mest föredragna tolkningen i dagens affärsvärld. En fråga med koppling till den godkända OECD-tolkningen är vilken faktisk innebörd den nya rapporten har. I den juridiska debatten framförs olika uppfattningar om en statisk eller ambulatorisk tolkning ska ha företräde. OECD förespråkar att medlemsstaterna ska tolka skatteavtalen i linje med den senaste utgivna OECD-kommentaren dvs. tillämpa en ambulatorisk tolkning. Wattel och Marres hävdar däremot att en statisk tolkning ska ske vid förändringar av OECD:s modellavtal eller kommentaren.},
 author    = {Dahlström, Eva},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Authorised OECD Approach - The Implications of the OECD Report of July 2008},
 year     = {2008},
}