Advanced

Degeneration av varumärken

Dahl, Emmy (2009)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar degeneration av varumärken, dess orsak och verkan samt vilka åtgärder som finns att tillgå för att förhindra att degeneration inträffar. Frågeställningarna och utgångspunkten för arbetet är tagna i dagens gällande lagstiftning. För en varumärkesinnehavare kan ett varumärke vara värt oerhörda summor. Således är det förståeligt att den som besitter ensamrätten till ett varumärke är mån om att vårda denna. Den primära funktionen med ett varumärke är dess förmåga att särskilja en produkt/tjänst från andra produkter/tjänster med ett annat kommersiellt ursprung. När ett varumärke drabbas av degeneration innebär detta, enkelt uttryckt, att förmågan att särskilja går förlorad. Vad som förut ansågs vara ett varumärke övergår... (More)
Denna uppsats behandlar degeneration av varumärken, dess orsak och verkan samt vilka åtgärder som finns att tillgå för att förhindra att degeneration inträffar. Frågeställningarna och utgångspunkten för arbetet är tagna i dagens gällande lagstiftning. För en varumärkesinnehavare kan ett varumärke vara värt oerhörda summor. Således är det förståeligt att den som besitter ensamrätten till ett varumärke är mån om att vårda denna. Den primära funktionen med ett varumärke är dess förmåga att särskilja en produkt/tjänst från andra produkter/tjänster med ett annat kommersiellt ursprung. När ett varumärke drabbas av degeneration innebär detta, enkelt uttryckt, att förmågan att särskilja går förlorad. Vad som förut ansågs vara ett varumärke övergår således till att bli en generisk beteckning för det varuslag som varumärket var registrerat för. Vad som också går förlorat är den juridiska ensamrätten vilket leder till att ett degenerationsdrabbat varumärke bli allmän egendom och följaktligen får vem som helst lov att utnyttja det utan begränsningar. Med anledning av de konsekvenser som degeneration ger upphov till är uppsatsen inriktad på de preventiva åtgärder som finns att tillgå med utgångspunkt i den svenska varumärkeslagstiftningen. Sett till denna är emellertid regleringen av degeneration ytterst bristfällig. Av de aktörer som direkt eller indirekt kan sägas bidra till degeneration (varumärkes­innehavaren, konsumenten, konkurrenten, de professionella användarna samt lagstiftaren) är endast åtgärder av konkurrenten samt de professionella användarna reglerade i lag. På grund av de värden som ett varumärke besitter kan man således fråga sig om detta är tillräckligt. Avseende konkurrenterna är slutsatsen att åtgärder av dessa är väl reglerade i den varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga lagstiftningen. Vad gäller de professionella användarna har lagstiftaren tagit ett steg i rätt riktning genom införandet av 11§ Varumärkeslagen, men denna bestämmelse är dock i sin nuvarande utformning inte tillräckligt slagkraftig varvid den bör ändras till förmån för varumärkesinnehavaren. Vidare angående den i särklass största aktören, konsumenterna, finns det dessvärre inga åtgärder att tillgå för att förhindra deras medverkan till degeneration. Lagtekniskt är det fullt möjligt att skapa en lagstiftning som anses omfatta alla, men med en sådan lagstiftning följer bland annat stora hanterings- och bevissvårigheter varvid det inte är ett alternativ att lagstifta om konsumenters användning av varumärken. Slutsatsen av detta är att gällande lagstiftning på området kan förbättras till förmån för varumärkesinnehavarna, men många av de förebyggande åtgärderna måste i första hand utgå från varumärkesinnehavaren själv. I uppsatsen är dessa åtgärder benämnda som de ekonomiska åtgärderna och det är främst genom dessa som varumärkesinnehavarna kan komma tillrätta med problemet med konsumenter som felaktigt återger ett varumärke på ett eller annat sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Emmy
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1556874
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556874,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar degeneration av varumärken, dess orsak och verkan samt vilka åtgärder som finns att tillgå för att förhindra att degeneration inträffar. Frågeställningarna och utgångspunkten för arbetet är tagna i dagens gällande lagstiftning. För en varumärkesinnehavare kan ett varumärke vara värt oerhörda summor. Således är det förståeligt att den som besitter ensamrätten till ett varumärke är mån om att vårda denna. Den primära funktionen med ett varumärke är dess förmåga att särskilja en produkt/tjänst från andra produkter/tjänster med ett annat kommersiellt ursprung. När ett varumärke drabbas av degeneration innebär detta, enkelt uttryckt, att förmågan att särskilja går förlorad. Vad som förut ansågs vara ett varumärke övergår således till att bli en generisk beteckning för det varuslag som varumärket var registrerat för. Vad som också går förlorat är den juridiska ensamrätten vilket leder till att ett degenerationsdrabbat varumärke bli allmän egendom och följaktligen får vem som helst lov att utnyttja det utan begränsningar. Med anledning av de konsekvenser som degeneration ger upphov till är uppsatsen inriktad på de preventiva åtgärder som finns att tillgå med utgångspunkt i den svenska varumärkeslagstiftningen. Sett till denna är emellertid regleringen av degeneration ytterst bristfällig. Av de aktörer som direkt eller indirekt kan sägas bidra till degeneration (varumärkes­innehavaren, konsumenten, konkurrenten, de professionella användarna samt lagstiftaren) är endast åtgärder av konkurrenten samt de professionella användarna reglerade i lag. På grund av de värden som ett varumärke besitter kan man således fråga sig om detta är tillräckligt. Avseende konkurrenterna är slutsatsen att åtgärder av dessa är väl reglerade i den varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga lagstiftningen. Vad gäller de professionella användarna har lagstiftaren tagit ett steg i rätt riktning genom införandet av 11§ Varumärkeslagen, men denna bestämmelse är dock i sin nuvarande utformning inte tillräckligt slagkraftig varvid den bör ändras till förmån för varumärkesinnehavaren. Vidare angående den i särklass största aktören, konsumenterna, finns det dessvärre inga åtgärder att tillgå för att förhindra deras medverkan till degeneration. Lagtekniskt är det fullt möjligt att skapa en lagstiftning som anses omfatta alla, men med en sådan lagstiftning följer bland annat stora hanterings- och bevissvårigheter varvid det inte är ett alternativ att lagstifta om konsumenters användning av varumärken. Slutsatsen av detta är att gällande lagstiftning på området kan förbättras till förmån för varumärkesinnehavarna, men många av de förebyggande åtgärderna måste i första hand utgå från varumärkesinnehavaren själv. I uppsatsen är dessa åtgärder benämnda som de ekonomiska åtgärderna och det är främst genom dessa som varumärkesinnehavarna kan komma tillrätta med problemet med konsumenter som felaktigt återger ett varumärke på ett eller annat sätt.},
 author    = {Dahl, Emmy},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Degeneration av varumärken},
 year     = {2009},
}